DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 15     <-- 15 -->        PDF

3)


Širina druge daske


X 2 -2 c 4)


Širina treće daske


7 — 7, 5)


M.,


sn . 2c. . 6)


V(T - *-+ i2


2


Širina dasaka piljenih iz polovine trupca, koji smo uzeli kao primjer,
biće prema formulama 3—6
za prvu dasku


št ="\ I40ä — 1140 (3-5 + 3)]* X 2 6 = 87´2 okruglo 85 mm;
za drugu dasku
s2 = y HO* — [140 ~(J5 + 24 -f- 2 X 3#X 2-6= 1756 175
za treću dasku
k = V 1402 -- [140— (3;5 + 48 + 9)]ŽX2 —6 = 2244 220


za četvrtu dasku


<4 = VT40^=7[I40 — (3-5 -f 72 -j-l2)jrX 2 — 6 = 253´6 250
za — = petu (srednju) dasku


Š6=V1402 -140 (3´5 96 i5)J-X 2 — 6 = 270 270
Svegra . 1000 mm
Dakle će širina svih dasaka (10 komada) iznositi 10X)OX2 =:j 2000
m/m. Kubni sadržaj svih dasaka biće 2000 X 24 X 4000 = 0´192 m. Prema
tome je po formuli 1.) postotak iskorišćenja ovog trupca kod 24 m/m
.. _ 0-192X100 .


dasaka — oštro rezanih: P = ^ . = 6/-8°/o


0-283


A sada da vidimo utjecaj jačine trupaca na postotak iskorišćenja
(tačka 3.). Kako je poznato, trupci se u drvnoj industriji vrstaju po veličini
prečnika na tanjemu kraju:


a) na tanke ili slabe trupce sa promjerom 1,0—21 c/m;
b) na osrednje 22—.. c/m;
c) na debele ili jake 36 c/m i na više.


Ako proračunamo postotak iskorišćenja trupaca raznovrsnih debljina,
vidječemo, da sa porastom prečnika raste postepeno i postotak iskorišćenja.
Dakle tanki balvani imaju najniži postotak iskorišćenja, osrednji već


701