DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ing. JOSIP WASZNER (SARAJEVO)


O POSTOTKU ISKOR1ŠĆEN]A U PILANSKOM


POGONU


(SUR LE POURCENTAGE DE L´ EXPLOITABILITÉ DU BOIS
ROND DANS LA SCIERIE)


Pod iskorišćenjem razumijevamo u ....... poslovanju brojčano
izraženu množinu piljene robe, dobivene rezanjem iz jedinice okruglog
drveta (trupaca). Ono je dakle razmjeran broj, te pokazuje, koliko rezane
robe odbacuje izvjesna količina trupaca. Iskorišćenje .se općenito izražava
u postocima. Kaže li na pr. industrijalac, da je u prošloj godini imat) na
pilani 60% iskorišćenja, znači, da je iz cjelokupne mase ispiljencg okruglog
drveta dobio 60% rezane robe. Međutim postotak sam za se još nije dovoljan,
da bi bili kadri pretpostaviti ili prosuditi povoljan ili nepovoljan
rad u poslovanju pilane, nego su osim toga potrebne i dimenzije izračunatog
prosječnog sortimenta piljenice. Za stručnjaka je u svakom slučaju nužno
navesti, da se na pr. iskorišćenje od 60% odnosi na piljenicu prosječne
duljine od 4 m., 24 m/m debljine i 30 c/m širine. Ovaj je dodatak vrlo
važan i neophodan, jer služi kao baza i polazna tačka za utvrđivanje sopstvenih
troškova mnogobrojnih sortimenata piljenice.


Postotak iskorišćenja je vrlo promjenljiv faktor, te zavisi: 1.) od
tehničke i praktične potpunosti uređaja pilane; 2.) od morfoloških i tehnoloških
svojstva, t. j . od kakvoće drveta; 3.) od jačine sortimenata okruglog
drveta; 4.) od dimenzija raznih sortimenata rezane robe, koje proizvodimo.


Za čimbenike pod tačkom 1.) i 2.), koji utječu na visinu postotka
iskorišćenja, nije potrebno naročito tumačenje, jer se samo po sebi razumije,
da će jedna potpuno uređena pilana, koja reže drvo bez mane, dati
i veći postotak iskorišćenja nego druga. Prije nego prijeđemo na razmatranje
upliva čimbenika pod tačkama 3.) i 4.) na postotak iskorišćenja,
držimo, da je potrebno nešto reći o izračunavanju piljenice, jer se utvrđivanje
postotka iskorišćenja — kako smo naprijed naveli - - osniva na
izračunavanju količine rezane robe dobivene od jedinice okruglog drveta.


Postotak iskorišćenja (P) jednog trupca proračuna se, kad se kubna
sadržina rezane robe trupca (S) — pomnožena sa 100 — podijeli s njegovom
kubnom sađržinom (M), t. j .


^Xioo n


1;


M


Kubni sadržaj rezane robe ustanovljuje se — bez obzira na eventualno
pokusno rezanje u pilani — kombinovano grafičkim i matematičkim putem
ili uporabom dotičnih tabela ili pak isključivo računski. Grafički put, sa
upotrebom kalkulacionog aparata ili pomoću crtanja potrebnih linija na
milimetričkom papiru, predstavlja rezanje drveta slikovito, te nam je lako
očitati ili odmjeriti sa crteža broj dasaka i njihove dimenzije. Sa dobivenim
podacima izračuna se kubni sadržaj rezane robe. Kako se upotrebljavaju
dotične tabele, pisano je u njihovu tumačenju.


699