DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 43     <-- 43 -->        PDF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ŠUMARI! Zar loš uvijek niste upotpunili svoje biblioteke domaćim stručnim djelima!?


... . ŠUM. UDRUŽENJU


Dosada izašla izdanja koja se još mogu kupiti:


........: ».... . ...... ........ y .........."
. .


Hufnagl-Veseli-Miletić : „Praktično uređivanje šuma"
Ružić: „Zakon o Šumama"
Levaković: „Dendrometrija" za članove .... .
Nenadić : „Računanje vrijednosti šuma" za članove


.........: ».... ....... ........." ... .
Cijene se razumijevaju bez poštarine.


... 10´—


Din 20´-—
Din 50*—
„ 70*—
„ 70"—


Din 200 —


Rnjige se naručuju hod „Jugoslovensliog Šumarsliog Udruženja"


Zagreb, Vukotinovićeva ttl. 2.


Ime
autora


..... M. JOB.
Dr. A. Petračić
Ing.


V. Mihaldžić
Dr. J. BaienDr. Baien—
Dr. Sagadin
Dr. Đ. Nenadić
»

Dr. Ugrenović


NasloT knjige


....... .. ........


......... y ......
Uzgajanje šuma, I. dio
.. dio


Tablice za obračunavanje
njemačke
bačvarske robe


„O proredama"
„Naš goli Krš"
„Zakon o šumama"


„Uređivanje šuma"
„Osnovi šumarstva"
Šumarski kalendar"


„Zakoni i propisi o
šumama i pilanama".


Knjiga se nabavlja
kod


....., ......., Boj....
....... 52.


pisca,
Zagreb, "Vukoti


novićeva 2.


pisca, Gareenica (kraj
Bjelovara)


pisca, Beograd, Novopazarska
51.


-´"
Tiskara
Narodnih
Novina, Zagreb


pisca, Zagreb, Vukotinovićeva
2.


.


.


Tipografija đ. đ.
Zagreb


Cijena je knjizi
za stađ.


Din


Din
60 —


100-—


140.50
-40-—


50 —


115.100.—
150 — 120´80´-
60-25
-20´—
120-—