DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 41     <-- 41 -->        PDF

........ ....., .... ........., 10. ....... ....., ........, U. .... ...... ......,
.... ........


.. ...... ............ ........, a no ....... .......... ........, y ...
........ ..... ......... ........ ...... ......... ...... ............-.-.........
......... ............ y ........ . ........


IZ UDRUŽENJA


UPLATA ČLANARINE U MJESECU SEPTEMBRU GOD. 1932.


Redoviti članovi uplatiše po Din 100. za godinu 1932.: Božić Cvjetko, Ljubljana;
Knez Ante, Nova Gradiška; Kangrga Đuro, Otočac; Milosevic Ante, Teslić;
Ružička Kamilo, Sarajevo; Sodnik Ante, Ljubljana; Trifunović Dragoljub- Morović;
Đulepa M-ustafa, Zenica Din 1O0 za god. 1929.; Đulbegović Fehinr, Banja Luka Din 100.—
za god. 1931.; Grahovac Petar, Vinkovci Din 50.— za I. polg. 1932.; Siter Georgije,
Kalje Din 100.— za god. 1929.


Članovi pomagači uplatiše: Galuška Stefan, Beograd Din 50.— za god. 1932.; Dereta
Borislav, Zagreb Din 100.— za god. 1931. i 1932.; Brinar Miran, Zagreb Din 50.—
za god. 1932.


Pretplata na »Šumarski list«: Virbo d. d. eksploatacija drva, Virovitica Din
100.— za god. 1932.


OGLASI


O . . A C.


Ha ...... ........ Kp. ...... ...... ........ ........ .. ... 41347/932.
......... ce ......... .......... .. ...... .......... ..... .. ...... .....
..... ..... y ........ .. 504 .... .......


......... .... ce ... ........ .. ..... .... 1933.


........... ..... ..... ........ ......... ...... ....... .... ...... ..


1. ....... 1933. .......
..... ......, 24. ....... 1932. .... ....... .........


Z A 1 ESENSKE I PROLJETNE SADNJE
prodajemo iz vlastitih rasadnjaka


. A S E NOVE B I L ] K E


(Fraxinus excelsior)
lijepo razvijene sa veoma dobrim korenjem u svakoj količini, postavno vagon željeznička
stanica Laslovo Korog. Narudžbe prima
ŠUMARSKI URED VLASTELINSTVA VUKOVAR


687