DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 4     <-- 4 -->        PDF

napreduje, jer je pospješuju velike količine zlata i srebra, koje kolaju
Evropom, te postaju sve važnije mjerilo svih vrijednosti. Sve više raste
općenita težnja za posjedom zlata, jer se pomoću njega mogu pribaviti sva
druga poznata dobra. Povodom tih općih želja čovječji intelekt deducira
jedno općenito pravilo i definiciju o ciljevima gospodarskih nastojanja
čovjeka pojedinca i društva. Ova prva gospodarska teorija dade se u
kratko izraziti riječima: cilj svakog gospodarskog nastojanja jeste pribaviti
čim više novca, jer se posredstvom njega može nabaviti sve ostalo.


To pravilo usvojili su mnogi državnici zapadne Evrope. Medju njima
je najpoznatiji Colbert, koji je svu moć apsolutističke države upotrijebio u
cilju, da u Francusku dovede što više novca. Da se ovaj cilj postigne, treba
da se iz Francuske izveze što više robe, a za ovu da se uveze zlato. Zato
moraju obrt i industrija u prvom redu da proizvede predmete, koji su podesni
za izvoz u inozemstvo. Treba organizovati i potpomagati trgovinu,
kojoj je zadaća, da proizvedenu robu plasira u inozemstvu, te da uvozi
zlato u domovinu. Protežiranje trgovine bilo je tako napadno, da je po
tome čitava gospodarska teorija dobila svoje ime, to jest »merkantilizam«.
Merkantilizam se isticao još i pospješenom gradnjom prometnih sredstava,
prije svega brodogradnjom, kojoj su pale žrtvom mnoge hrastove
šume u Francuskoj. Uslijed takovih tendencija na odlučnim mjestima bila
je zanemarivana primarna produkcija, to jest poljoprivreda i šumarstvo.
Poremećenje gospodarske ravnoteže najbolnije su osjetili seljaci, dakle
najbrojniji stalež u državi.


Iz ovog nepovoljnog upliva merkantilizma čovječji intelekt deducira
novo gospodarsko pravilo, koje je u suštini čista protuteža merkantilizmu:
samo primarna produkcija, t. j . poljoprivreda, stvara nova dobra, pa je
samo ta produkcija u stanju da stvara temelje ´narodnog blagostanja. Fiziokrate,
kako su se zvali pristaše ove teze, upozoravali su naročito, da
trgovina ne stvara nikakvih novih dobara, pa su iz toga povlačili formalno
logički zaključak, da trgovina ništa ne doprinosi narodnom blagostanju.


Ona prva teza i ova antiteza ponu´kale su intelektualce ondašnjeg
vremena, da problemu narodnog gospodarstva posvete naročitu pažnju,
kako bi pronašli konačnu istinu, koju su naslućivali kao srediitu i sintezu
obiju navedenih protuteža. Osnovna pitanja tog problema riješio je Adam
Smith, ali njegov rad nastavili su intelektualci i praktični gospodari svih
naroda, dok mu konačno nisu dali današnji oblik. Nacionalna ekonomija
postala je nauka ogromna i razgranjena, koja najviše interesira umove


XIX. i XX. stoljeća. Olavni rezultati te nauke bili bi ovi:
Sticanje gospodarskih dobara nemoguće je, ako ne postoje dva temeljna
preduvjeta. Moraju naime postojati neka vrela, koja sadrže u sebi
gospodarska dobra u latentnom stanju, t. j . kapitali. Da se pak dobra, koja
su sadržana u kapitalima, načine uporabivima i sposobnima za udovoljavanje
čovječjih potreba, potreban je rad. Prema tome temelj svakom sticanju
gospodarskih dobara jesu kapital i rad. Kapital i rad dijele se na
bezbroj vrsti, kao što se dijele i sama dobra. Međutim sva dobra nisu
podjednako pristupna potrošačima. Da se dobra privedu od mjesta proizvodnje
do mjesta potrošnje, potrebno je, da kolaju i da se izmjenjuju.
Prometna sredstva omogućuju kolanje dobara, a novac posreduje
njihovu izmjenu. Novac sam po sebi nije dobro, ali je mjerilo vrijednosti
dobara. Kada nekom uspije, da proizvodi izvjesna dobra uz
manje žrtve (uz trošak manji od cijene tih dobara na tržištu), pokazuje


650