DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 39     <-- 39 -->        PDF

1. Jovanović Miloš, šef administrativnog odeljenja, kao predsjednik komisije,
2. Borošić Josip, savjetnik ministarstva i
3. Nikolić Borislav, savjetnik ministarstva, kao članovi ispitivači,
4. Oršanić Josip, činovnik, kao djelovoda.
Za zamjenike:


5. Predsjednika komisije, Manojlović Milan, savjetnik ministarstva,
6. Baranac Slobodan, savjetnik ministarstva i
7. Černogaj Boleslav, savjetnik ministarstva, kao članova ispitivača.
G. Nikolić Borisav, ispitivače predmete iz čl. 16. pom. pravilnika i to od tek.
broja
1 do´zaključno tek. br. 6., a g. Borošić Josip, od tek broja 7 do zaključno tek. br. 12.
Ispit će se održati 28. novembra o. g. u biblioteci odeljenja za šumarstvo.


UREDBA O PRINADLEŽNOSTMA U NATURI ŠUMARSKOG STRUČNOG OSOBLJA
KOD UPRAVE DRŽ. ŠUMA.


Ogrevna drva


Član 1.


1. Šumarsko stručno osoblje kod Ministarstva šuma i rudnika, direkcija šuma i
šumskih uprava
dobiva besplatno ogrevno drvo i to godišnje:
a) činovnici 24 pr. m.
b) činovnički pripravnici i zvaničnici 12 pr. m.
c) služitelji (lugari i lugarski pomoćnici) 6 pr. metara.


2. Neženjeni službenici dobivaju polovinu količine određene u prethodnom stavu.
3. Drva će se izdavati umetrena u tri ravnomerne rate četveromesečno unapred
franko stovarište ili železnička odnosno parobrodarska stanica u mestu službovanja
dotičnog službenika.
4. Ako hi izdavanje ogrevnih drva bilo nemoguće ili bi stajalo državu više nego
što iznosi njihova tržna cena, Ministar šuma i rudnika može odrediti naknadu u novcu
prema stvarnim tržnim cenama ogrevnih drva u dotičnom mestu.
5. Ogrevna drva izrađuju se putem režijskih manipulacija i njihova izrada u
naravi ili naknada u novcu osigurava se u režijskom proračunu sastavljenom u smislu
Pravilnika za režijsko poslovanje u državnim šumama.
6. Tamo gde nema režijskog poslovanja izdaje se ogrevno drvo u šumi na panju
u dvostrukoj količini.
Deputatno zemljište


Clan 2.


1. Šumarsko stručno osoblje kod šumskih uprava dobiva deputat u zemljištu
(livade
ili oranice) i to:
a) činovnici 2 ha;
b) činovnički pripravnici i zvaničnici 1 ha;
c) služitelji (lugari i lugarski pomoćnici) 1 ha.


2. Deputat u zemljištu izdaje se pomenutim službenicima za ćelu ekonomsku godinu
(od 30 septembra jedne do 1 oktobra iduće godine) i to samo na području njihove
šumske uprave.
3. U naročitim slučajevima može Ministar šuma i rudnika na ličnu odgovornost
službenika dozvoliti izdavanje ovog zemljišta pod zakup ili na polovinu ploda s tim,
da zakupac odnosno napoličar ne može biti aktivni državni službenik.
685