DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 35     <-- 35 -->        PDF

50O0 komada srnjaka premerio u šumi ili ih je sabirao po zbirkama i u muzejima?
Istina je, da za poznavanje lovstva jedne države treba poznavati sadašnja lovišta, a
ne samo bivša lovišta iz muzeja; no g. kritičara mogu uveriti, da je malo krajeva
države, koje još ne poznam, ali isto tako moram sa čuđenjem konstatovati, da je
njemu nepoznata važnost poznavanja istorije za pravilnu ocenu sadašnjeg stanja i za
stvaranja zaključaka u budućnosti. Naučni istraživaoci na području lovstva u Nemačkoj,
Čehoslovačkoj itd. s najvećom pažnjom- proučavaju zbirke rogovlja i neobično su
zahvalni vlasnicima, kada im to dozvole. Pa zašto se konačno priređuju izložbe, sastavljaju
razni statistički pregledi i podaci o starijem rogovlju itd. ako sve ono, što je
bilo u prošlosti, nema nikakve važnosti za budući razvoj i napredak?


O. T. je po svojoj kritičarskoj dužnosti trebao da prethodno barem u glavnim
potezima prouči radove iste vrste (na pr. Biegera, Röriga, Eheberga, .....-., Erlera
i dr.) radi svoje orijentacije o obimu, metodima istraživanja i polju rada jedne ovakve
knjige, a i radi zauzimanja objektivnog stanovišta ..... radovima ove vrste. Njegova
kritika pokazuje, da je zašao u — njemu sasvim tuđe i nepoznato — polje naučnog
rada, na kojem je sasvim izgubio orijentaciju.
Temeljne uslove za raširenje divljači trebalo je u ovoj knjizi proučiti s razloga,
da se vidi »pod kakvim se uslovima razvija divljač, da li su se ti uslovi s vremenom
menjali i kako su delovale te promené na sadašnje brojno stanje i kvalitativni razvitak
i napredak divljači, dotično kakvi su izgledi za budućnost.« Misli li g. kritičar,
da za postizanje toga cilja kod visoke divljači ima bolji neki metođ, nego li ie merenje
rogova, koji su u prvom redu rezultat ekoloških faktora dotičnog lovišta? Kod toga
prikazivanja nisam imao nameru, da dadem zadnju reč u tom obimnom i još posve
neproučenom polju znanstvenog rada (»ostavljajući za to pozvanijima...« str. 17. i
»našu primenjenu zoologiju čeka još veliko polje naučnih istraživanja na ovom- za
lovnu privredu tako važnom polju«), što je uostalom bilo i nemoguće na temelju nesistematski
vođenih statističkih podataka i jedne ankete užeg obima. Zato sam i pledirao
u knjizi, da se osnuje institut za naučna istraživanja na polju lovstva
(str. 212), pa da se i kod nas, kao u zapadnim državama, započne sistematski rad na
ovom polju.


Usled svega toga nisu rezultati moje ankete mogli dati definitivan i sasvim
pouzdan sud o svim detaljima morfoloških osebina i kvalitativnog razvitka naše
divljači za sve krajeve, jer ovo bi mogao biti zadatak jednog dela, koje bi imalo za
cilj, da prikaže celokupno lovstvo naše države (str. 154), a ne samo privredni
značaj njegov! (Op. p.). U knjizi se iznose samo jači primerci, da se dokaže
(str. 154 i 156), ra u svim našim krajevima sve vrste divljači po svojim kvalitativnim
sposobnostima spadaju u red prvoklasnih evropskih vrsta. Ovaj zadatak uspelo mi je
ispuniti na temelju provedene ankete i sakupljenih statističkih podataka. Da li je kod
toga rog srnjaka iz nekog kraja za 1—2 cm jači ili slabiji, a telo se po težini za koji
kg razlikuje od drugog, to je sa postavljenog gledišta posmatranja ovog pitanja sasvim
sporedno. (I kritičar je, čini se, previdio sve to i zato je njegovo naprezanje, da dokaže
veću ili manju težinu izvesne divljači i u izvesnom kraju, sasvim- izlišno i za samu
stvar nema nikakog značaja. Primećujem, da sam iznoseći podatke pojedinih autora
postavio potrebnu ogradu recima: »iznosimo podatke prepuštajući naravno odgovornost
autorima i sa željom, da se ovaj posao nastavi na čisto naučnoj bazi.«


Posle toga čovek bi s pravom očekivao, da će neko, iznoseći protivne dokaze,
poslužiti se tačnijim, statističkim, metodom rada i na temelju celog niza statističkih
podataka i provedenih naučnih opita dokazivati svoje stanovište. Od svega toga nema
ništa. Q. kritičar se zadovoljava, da iznese još manje podataka, nego li je dala
anketa; njegovi su »dokazi« protivna »tvrdnja« (za srnjake) ili jedna obična pretpostavka
(za medvede recima: »i zacijel o imaju lubanje mnogo većih dimenzija..,«),
Zar je to naučno utvrđeni dokaz, kojim g. T. pobija protivno mišljenje?


´681