DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Već danas se može reći da je priveden ovaj vrlo siromašni kraj privredi, kojoj
po svom karakteru odgovara. U ovom lovištu neće se dugo očekivati prihod, jer je
ono već dobrim putem- upućeno u tome smjeru, a ako bi se država bilo iz kojih razloga
odlučila da ovo cijelo ili neke dijelove lovišta izda pod zakup, našao bi se ubrzo i
dobar zakupac za ovaj objekat, što ja međutim ne bih nikada preporučio, jer ovo
lovište treba da ostane za sva pokoljena kao državna reprezentacija u svoj svojoj
veličini i romantici.


Milan Knežević, Sarajevo.


KNJIŽEVNOST


»PRIVREDNI ZNAČAJ LOVA U JUGOSLAVIJI«


(Odgovor na kritiku g. ing. Z. Turkalja)


U br. 8—9 Šumarskog lista o. g. napisao je g. ing. Z. Turkalj kritiku o mojoj
knjizi »Privredni značaj lova u Jugoslaviji«, izašloj 1930 g. u Beogradu. Iskreno
priznajem, da me je iznenadio ovaj način kritikovanja iza mnogobrojnih prikaza te
knjige u domaćim i stranim1 stručnim i ekonomskim listovima, koji su knjigu primili s
najvećom simpatijom i popratili je s puno hvale. Zamerke g. kritičara pokazuju, da
knjigu nije valjano ni pročitao, a kamo li proučio i da ne pozna dovoljno materiju, u
koju se upušta s toliko samopouzdanja.


Pre nego se upustim u sam odgovor, neka mi bude dozvoljeno, da s par reci
rasvetlim izvesne momente, koji su u vezi s ovom stvari.


Pošto sam kao pasionirani lovac s pažnjom pratio lovsku literaturu, bio sam
neobično razočaran lajičkim prikazivanjem i potcenjivanjem lova i lovne privrede u
našoj privrednoj štampi.1 Usled toga smatrao sam se pozvanim, da u obimu svoga
nastavničkog i naučnog rada unesem više svetla u ovo kod nas sasvim neproučeno polje
rada i da upozorim na mrtve kapitale, koji će u pravilnoj primeni moći dati znatne
koristi našoj narodnoj ekonomiji. Proučavajući materijal, koji mi je stajao na raspolaganje
u našoj domaćoj literaturi, brzo sam došao do osvjedočenja, da stojim pred
gotovo nesavladivim poteškoćama. Već proučavanje osnovnih uslova za raširenje
divljači u našim krajevima pokazalo je, da ne samo što nije ništa učinjeno na polju
zoogeografije i ekologije, već su nedostajali i osnovni podaci o klimatskim, pedološkim
i dr. osnovnim faktorima za ćeli teritorij države, što se vidi iz obilne literature (na
str. 215.), koja se u tu svrhu morala proučavati za svaku biv. pokrajinu zasebno.2 U
odlučnoj volji da posao ipak nastavim došao sam do osvedočenja, da se u tom1 ne
mogu služiti statističkim metodom, koji bi jedini mogao doneti potpuno tačne rezultate,
već da. moram pribeći anketnom metodu sa željom, »da na temelju izveštaja i literarnih
podataka barem u glavnim crtama prikazem, kakve se vrste divljači kod nas nalaze
i u kojoj količini, ostavljajući za to pozvanijima, da daljnjim naučnim ispitivanjima
utvrde sve detalje ovog obimnog rada«.


1 Na str. 9 knjige spomenuo sam naročito veliku publikaciju gg. Popovića—
Mišića »Naša domaća privreda«, koja je bila neposredni povod za početak ovog obimnog
posla.


2 Primjećujem, da su se prvi podaci za lovnu zoogeografiju počeli sakupljati na
moju inicijativu preko Ministarstva šuma i rudnika, te se sada sređuju u Središnjoj
upravi saveza lovačkih udruženja.


679