DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Kako je ovaj dio lovišta u najtežem i nepristupačnom terenu, trebalo ga je
otvoriti osoblju i omogućiti vršenje službe, a lovcima izvršivanje lova. Pri izvršivanju
ove teške zadaće trebalo se u koštac uhvatiti sa najdivljijom prirodom, a s druge
strane voditi mnoge brige o interesima okolice i ne dati razloga susjedstvu i neupućenoj
javnosti, da postanu neprijatelji ovoj akciji. Po ovom principu pristupilo se zapravo
tek u godini 1927. uređivanju lovišta, u kome se radovi i dalie razvijaju prema
prilikama sa zamjernim uspjehom. Kroz ovaj dio lovišta vodila su četiri puta, od tih
dva seoska, kojima se izgoni blago na planinu, i dva turistička. Oba su turistička puta
iz Jablanice na. Vel. Sljeme kao i onaj iz Dive Grabovice preko Strmenice na Vel.
Cvrsnicu za vrijeme i poslije rata sasvim zapušteni i porušeni. Seoski putevi iz Drežnice
s juga i onaj iz Doljana sa sjevera, koji vode u Cvrsnicu, ne dolaze za lov u
obzir, jer vode odveć daleko i izvan uređenog dijela lovišta. Kako je jedini mogući
prolaz na planine klancima kroz stijene, kuda su turistički putevi trasirani, to je ta
okolnost iskorištena i putevi su uređeni i pretvoreni u jahaće puteve.


Na Plaši ispod Vel. Sljemena postojala je jedina turistička koliba, koja se za
vrijeme rata srušila. Kako nije bilo nikakovih zgrada ni ubikacija, moralo se noćivati
po špiljama i čobanskim kolibama na planini, što je u velike otežavalo vršenje službe
i odbijalo lovce, jer takovo konačenje može da bude skopčano sa zlim posljedicama.
U godini 1921. napravljene su lovačke kolibe na Plaši i na Žljebu sa dva odeljka, u
Bilom potoku pod Rauljom u godini 1925. sasvim mala kolibica za noćivanje lovnog
osoblja. Ovo su bile jedine naprave, s kojima se raspolagalo sve do godine 1927., kada
se počelo ozbiljnije raditi na uređivanju lovišta. Prema napredovanju posla oko uređivanja
izgrađivane su nove kolibe na odgovarajućim mjestima, a postojeće stare kolibe
su renovirane i uređene. Ovo je izvedeno postepeno tokom zadnjih 5 godina, te su na
mjestima, koja su jahaćim putem pristupačna, sagrađene kolibe sa dva odelenja, a na
teže pristupačnim mjestima manje kolibe jedne šupljine sa otvorenim ognjištem. Sve
su kolibe međusobno spojene lovačkim stazama. U svemu ima osam koliba, od tih
četiri sa sobom i pretsobljem sa otvorenim ognjištem, a četiri male od jedne obične
prostorije. Kako lovište oskudjeva vodom, to je u svakoj kolibi sagrađena cementna
čatrnja i korito u potkrovlju, u koje se hvata kišnica. Kolibe su sagrađene od tesanih
brvana, a radi vjetra i škropca spolja su opšivene štalom. Sobe u kolibama opšivcne
su iznutra šipeljenom blanjanom daskom (Schiffboden). Sve su kolibe tako raspoređene,
da se u jednom kratkom jesenjem danu može doći od jedne k drugoj. Lovačke staze,
koje kolibe spajaju, provedene su svuda, gdje se divljač najviše zadržava, pa je usput
olakšan osoblju nadzor, a gostima omogućen lov. Kolibe su sgrađene na izglednim
mjestima, odakle je pogled u brda i okolicu što ljepši, a obzirom na lov tako, da lovac
obično ima priliku napasti oči na divljači, koja u okolici pase.


Postojeća vrela, kojih je žalibože vrlo malo, uhvaćena su i uređena, a osim toga
su na dva mjesta pod vedrim nebom napravljene cementirane čatrnje za hvatanje
kišnice. U svemu je u lovištu do sada sagrađeno 55.000 trn jahaćih puteva i 59.000 trn
lovačkih staza. Cjelokupni izdaci, koji su u lovačke naprave do sada uloženi, iznose
oko 180.000 Dinara.


Kao centar lovišta smatra se Jablanica, do koje se vrlo lako dolazi prugom
Sarajevo—Dubrovnik ili obratno, kao i cestom1, na kojoj je uveden redovan autobusni
saobraćaj. U Jablanici je sjedište nadlovca. U lovačkoj kući ima dvije pristojno
uređene sobe za lovne goste i drž. šum. činovnike. Osim toga ima u Jablanici i hotel
sa urednom opskrbom. Lugarnice, kojih ima po periferiji lovišta pet, slabo dolaze za
lov i lovnu službu u obzir, jer leže nepodesno i u nizinama, pa se od lovaca rijetko tko
tom pogodnosti koristi. Iz Jablanice se obično polazi jahaćim konjem, te se stiže do
pojedinih koliba za četiri do šest sati hoda.


U lovištu je postavljen ispitan nadlovac, kome su dodijeljena dva domaća
Čuvara lova. Šumarsko osoblje ne učestvuje u lovnoj službi. Šumarskog je osoblja


675