DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 26     <-- 26 -->        PDF

kako bi se iz njih mogle trajno podmirivati potrebe, koje S3 ne mogu
podmirivati nikojim drugim dobrom.


Današnjem pravnom shvaćanju protivi se, da pojedinac gospodari
sa svojim šumama tako, da bi time bili ugroženi interesi skupnosti, naroda
kao cjeline. Naročito se ali protivi našem pravnom shvaćanju, da
država gospodari sa šumama na način protivan zadovoljenju opravdanih
potreba naroda na drvu. Zato dolazimo do zaključka, da je izvršivanje
postulata teorije najveće zemljišne rente u današnje vrijeme nepodesno i
štetno za narod i državu.


Résumé. Origine et développement du libéralisme économique, a savoir du
capitalisme, ses supremes postulats et son application a l´économie forestiere; liaison
de cette application avec le nom de Pressler, avec sa théorie du plus grand rendement
des fonds forestiers (Bodenreinertragslehre) et, par conséquent, avec la méthode de
détermination de la valeur des fonds au moyen de la fameuse formule dite de rendement
foncier (Bodenerwartungswert-Formel); défauts mathématiques et économiques de cette
formule; défauts économiques de toute la théorie du plus grand rendement foncier
et, par conséquent, du libéralisme économique quant a l´application a l´économie forestiere
de nos jours.


IZVJEŠTAJI


DRŽAVNO REZERVISANO LOVIŠTE U BOSNI I HERCEGOVINI.*


U godini 1893. prigodom donošenja lov. zakona izlučila je bivša Zern. Vlada za


B. i H. planinu Čvrsnicu, zatim Divu Grabovicu, Plasu i Muharnicu kao državno
rezervisano lovište u cilju gajenja i razmnažanja korisne divljači. Lovište leži na
teritorijama mostarskog, konjičkog i prozorskog sreza. Površina mu iznosi 32.092 ha,
a od toga 11.861 ha šume, 14.542 ha alpinskih pašnjaka (suvata), 489 ha stijena i neproduktivnog
tla, 258 ha jezera i 5.512 ha agrikulturnog zemljišta.
Meda lovišta ide od Sovićkog mlina jugozapadno od Borovnika i Vrata na Strmovo
polje, kota 12S5, odavle jugoistočno preko Dugog polja, Borove glave na Poljanu,
odavle jugoistočno preko Vitrenjače i Vrela, kod kote 1092 kreće k istoku u potok
Lantoša, ovim potokom u Drežanjku, Drežanjkom u Neretvu, Neretvom uzvodno do
ušća Doljanke. Doljankom do polazne tačke kod Sovićkog mlina.


U glavnom leži ovo lovište u visokom gorju sa najvišom tačkom na vrhu Vel.
Čvrsnice 2228, a najnižom u Drežnici 107 m nad morem. Na podnožju planina i u nizinama
oko sve tri rijeke, koje optječu lovište, nalaze se sela i zaseoci sa vrlo malo
ziratne zemlje, koja u relaciji produktivnosti ne može dati pozitivnih rezultata s obzirom
na najnužniji zahtjev ishrane. Kotline, kojima rijeke protječu, vrlo su uske, na više
mjesta i neprolazne, pa se često neposredno od korita rijeka dižu s vrlo oštrim
usponom vrletne gorske kose.


Između šumovitog dijela i alpinskih pašnjaka prostire se najveći dio stijenaneproduktivnog tla, u kome obitavaju najviše divokoze. U vidu polukruga uzdiže se
ovaj ogromni i majestetično impozantni stjenoviti vijenac iz zapadnog dijela u Muharnici
preko cijelog sjevernog, istočnog i južnog dijela lovišta, rastavljajući neprohodnim
zidom kotline Doljanke, Neretve i Drežnice od alpinskih pašnjaka, koji se prostiru iznad


* Za ovaj su opis uzeti zvanični podaci Kr. Direkcije Šuma u Sarajevu.
67%