DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Kako već više godina službujem na šumskoj upravi, mogu tvrditi,
da seljak krade drva samo onda, kad ih ne može uz primjerenu cijenu
kupiti. Svatko voli kupiti nego krasti. Značajno je ali, da se najviše
šumskih šteta događa baš u krajevima, koji obiluju šumama. Kuda ide
drvo sa tih prostranih šumskih područja? Na ovo pitanje lagano je dati


odgovor. Pogledajmo samo na naše kolodvore. Svuda vidimo, da se
tovari drvo, bilo tehničko bilo gorivo. Svaki čas, vozeć se željeznicom,
opažamo ogromna skladišta drva uz kolodvore.


Država i privatni šumski veleposjed provodi u svojim šumama gospodarstvo
prema načelima Presslerovim, prodaje drvo onome, koji najviše
nudi, dakle inozemstvu; prodaje velefirmama, koje na veliko
eksploatiraju naše šume, te se radi toga ne brine dovoljno za domaće
tržište, koje bi bilo željno kupovati drvo u malim količinama. Naravna
je to pojava, da se veletrgovac ne bavi detaljnom prodajom.


Prije nego prijeđem na razmatranje, šta znači ovakovo stanje prosuđivano
sa gledišta moderne socijalne države, moram još utvrditi, da
se ono protivi običnom trgovačkom rezonu. Danas vlada svjetska ekonomska
kriza. Inozemstvo kupuje malo i slabo plaća. Vanjska tržišta sva
su od reda nesigurna i izgleda, da će još dugo ostati. Zar ne dolazi pod
tim prilikama sama po sebi zadaća države, da ovo vrijeme iskoristi za
to, da organizujc nutarnje tržište drva, da preduzme mjere, kako bi naš
čovjek mogao lako kupovati drvo iz državnih šuma, pa ne bi onda
država pretrpjela svakih nekoliko godina velike gubitke opraštanjem
šumskih odšteta i globa. Prihodi državnog šumskog erara od maloprodaje
bili bi mnogo znatniji, nego li se obično drži.


Nužno trebamo zakon o opskrbi zemljoradnika sa drvom, jer §§
52 i 53 Z. 0. Š. premalo su opširni za riješenje tako zamašnog pitanja.
Narod ne treba milostinje, već mu se mora dati prilika, da si može kupiti
ono, što treba.


Povratimo li se natrag našoj glavnoj temi, dolazimo na osnovi gornjih
razmatranja do zaključka, da moderna država ima svoju najznačajniju
osebinu u tome, što svakim danom vrši sve veću socijalnu funkciju
u korist građana. Gospodarski liberalizam u svom mladenačkom optimizmu
nije predviđao ovakovog razvoja prilika, te se borio protiv svake
intervencije države u privredni život naroda. Tražio je od države samo
to, da organizuje narodnu obuku, a prosvijetljeni će građani sami znati
upravljati sobom i privređivati. Teorija najveće zemljišne rente, kao
primjena općenitih načela liberalizma na šumarstvo, tražila je dosljedno
istaknutim principima, da se u šumarstvu zavede gospodarstvo po načelima
financijalnog privatnog gospodarstva. Odbijala je uplitanje države
u gospodarenje sa privatnim šumama, a za državne je šume tražila, da
se njima gospodari po istim načelima. Smatrala je državu u tom pogledu
samo poduzetnikom, koji je obvezan, da se drži pravila poštene konkurencije
sa ostalim poduzetnicima šumarske struke.


Međutim se na temelju iskustava, koje nam je donio novi vijek,
mora ustvrditi, da je državi kao poduzetniku ograničena sloboda akcije
s obzirom na socijalne dužnosti, koje ima da vrši. Šume, koje se nalaze
u posjedu države, nisu samo vrelo prihoda, već su još u većoj mjeri instrumenat,
kojim država vrši svoje socijalne dužnosti. Iz šuma narod
crpi dobra, koja neophodno treba za život, pa je zato čitav narod interesovan
na tome, da se šume uzdrže, te da se njima gospodari pravilno,


671