DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 20     <-- 20 -->        PDF

b) Ekonomski i biološki temelji teorije najveće zemljišne rente.


Makar se često puta smatralo, da je teorija najveće čiste zemljišne
rente jedno te isto sa njezinom matematičnom obradbom, držim, da
ta teorija može da postoji i dalje, makar se pokazalo, da njezina matematička
obradba ne valja, u koliko su joj naravski ostali preduvjeti
opstanka zdravi. U tom mnijenju utvrđuju me naročito izjave mnogih
uvaženih šumarskih stručnjaka.


A. Guttenberg u svojoj knjizi o uređivanju šuma priznaje, da su
metode za izračunavanje prihodnih vrijednosti šuma netočne i nesigurne,
ali misli, da kod uređivanja šuma nisu toliko važni pojedina rezultati,
koje dobivamo pomoću tih formula, već da je važan relativan odnošaj
tih rezultata kod pojedinih ophodnja. Međutim tkogod relativno brani
uporabivost tih formula, vrlo se čuva od toga, da bi im u praksi pridavao
neko ozbiljno značenje. U novije vrijeme uopće se sve više opaža
značajna činjenica, da se formulama tek riječima iskazuje dužno poštovanje,
dok se svatko zapravo čuva od toga, da bi s njima imao bližeg posla.
Mnogo konkretnije stanovište spram formula zauzima Dr. H.
Martin u svojoj knjizi «Die Forstliche statik, Berlin 1918.« Priznaje, da
je matematička obradba teorije najveće zemljišne rente imala dobrih
rezultata, naročito zato, što je onemogućila mnoge fraze, koje su vladale
u šumarstvu. Ali u daljnjem svojem razvoju ove su matematičke metode
vodile do pogrješnih rezultata. One su previše jednostrane, ispuštaju iz
vida mnoge faktore, koji su za produkciju i te kako važni, akoprem se
ne mogu numerički izraziti. To su prije svega razni biološki faktori. Također
ne postoji stroga matematička ovisnost između stvaranja vrijednosti
i gospodarskih mjera.


Najznačajniju uputu glede upotrebe formula daje ali Martin na
strani 146 spomenute knjige, gdje kaže: »Ma kako je važan šumski kamatnjak
za šumsko gospodarstvo, može se ali s obzirom na njegovu
upotrebu postaviti pravilo, da se ona ima po mogućnosti izbjegavati.
Ako potanje promotrimo formule za računanje vrijednosti šume ili njezinih
djelova, dolazimo do zaključka, da su to jednažbe sa više nepoznanica,
među koje spada i šumski kamatnjak.«


Iz ovih i sličnih izjava pristaša teorije najveće zemljišne rente
možemo povući zaključak, da se oni žele riješiti nepoćudnog matematičkog
balasta, koji je uslijed istorijskog razvoja ove teorije spojen sa
istom, a da uza sve to vjeruju u ispravnost same teorije. Oni smatraju,
da je matematičkom obradbom teorije ona neispravno interpretirana, pa
nastoje naći njeno pravilnije tumačenje. Ako slijedimo njihovim stopama,
moramo se i mi otresti svih dodataka, te nastojati, da teoriju uočimo u
njezinoj nepatvorenoj formi.


Ostaje temeljno shvaćanje, da je šuma kapital kao i drugi kapitali.
Kapitali treba da se ukamaćuju, da se ukamaćuju sa što većim postotkom.
Iz šumskog tla kao temelja šumske proizvodnje moraju se do skrajnje
mogućnosti iscrpsti užici, koje je ono u stanju dati. Ali ne samo to. Pošto
je teorija najveće zemljišne čiste rente primjena postulata gospodarskog
liberalizma dotično kapitalizma na šumarstvo, te pošto ta teorija sva
dobra preračunava u novčanu vrijednost, zahtjevi teorije glase onamo,
da je svrha šumarstva, da poluči što veći novčani efekt poslovanja. Gospodarski
cilj najvećeg novčanog uspjeha šumskoga gospodarstva
najhitnija je karakteristika teorije.


666