DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 18     <-- 18 -->        PDF

izbor šumskog kamatnjaka. Iz toga slijedi, da se pravilan šumski kamat


njak dobiva tako, da se u formulu prihodne vrijednosti zemljišta na lijevoj


strani umjesto nepoznanice Bu uvrsti prometna vrijednost objekta, kojemu


hoćemo izračunati vrijednost. U toj jednadžbi poznati su svi faktori osim


postotka p, koji se onda lako izračuna iz jednadžbe. Još je jednostavnije,


ako se isprobava, koji šumski kamatnjak najbolje odgovara, da se dobije


željeni rezultat, što je vrlo lako izvedivo, ako imamo pri ruci potrebite


tabele.


Šta znači ali ovakav postupak, ako ga prosudimo sa gledišta matematike?
Formula za izračunavanje prihodne vrijednosti zemljišta u stvari
je jedna jednadžba sa dvije nepoznanice (Bu i p). Pošto se ovakova jednadžba
ne može određeno riješiti, umjesto ´nepoznanice Bu uvrsti se numerička
vrijednost, koju smo želili, da nam se pokaže kao rezultat računske
operacije. Tako smo eliminirali jednu nepoznanicu i sada dajemo drugoj
nepoznanici p onu vrijednost, koja je potrebna, da desna strana jednadžbe
bude jednaka lijevoj, te da ova zaista postane jednom jednadžbom.
Ovakav postupak protivi se međutim svim pravilima matematike, te zato
taj način »računanja« i nije u stvari računanje.


Kad smo tako otkrili porijetlo šumskoga kamatnjaka, možemo na
mnogo jednostavniji i iscrpniji način utvrditi i njegova svojstva. U formuli
za računanje prihodne vrijednosti šumskog zemljišta i u ostalim formulama,
koje se iz nje izvode, šumski je kamatnjak onaj promjenljivi faktor,
koji nam sasma slobodnim i nevezanim mijenjanjem svoje numeričke vrijednosti
omogućuje, da dobijemo računskim putem onaj rezultat, koji nam
je poželjan. Poželjno nam je ali, da kod ustanovljivanja vrijednosti šuma
i njihovih dijelova dobijemo vrijednosti, koje su barem približno jednake
prometnim vrijednostima tih objekata. Šumski se kamatnjak piše u formi
postotka, makar nije postotak, već jedan obični koeficijenat. Ovaj način
pisanja toga koeficijenta za izravnanje dovodi stalno do toga, da se isti
smatra kamatnjakom, te se uzalud nastoji rastumačiti, zašto se taj nazovikamatnjak
mijenja potpuno neovisno od svih ekonomskih principa, dok
su pravi kamatnjaci odraz ekonomskih odnošaja.


Ako uočimo ove činjenice, dolazimo do daljnjih logičnih zaključaka,
koji treba da se spomenu. Tako zvane prihodne vrijednosti šuma i njihovih
dijelova u stvari ne zaslužuju toga naziva, jer su to u naboljem slučaju
samo prometne vrijednosti tih objekata, koje su prolazeći na nepravilan
način kroz retortu jedne matematičke formule (ako se nisu u retorti bitno
promijenile) dobile naziv prihodnih vrijednosti tek na osnovi formalne
prividnosti, kao da su one kapitalizovani prihodi od objekata, što u stvari
nikako nisu. Tako zvane financijalne ophodnje, koje su izračunate iz formula,
u stvari nisu nikakve financijalne ophodnje (t. j . ophodnje, koje su
ekonomski najpovoljnije), već su to ophodnje, za koje je nihov utvrđivač
na osnovu sasma drugih razmatranja držao tek, da su takove; pa da te
svoje predmjeve i računskim putem potvrdi, stavio je u račune onaj šumski
kamatnjak, koji je potreban s obzirom na cilj toga »računanja«.


Nakon ovih potpuno negativnih konstatacija u pogledu pomenutih
metoda za računanje vrijednosti šuma moramo se pitati, da li te metode
imaju ili zaista nemaju nikakove praktične vrijednosti i značenja. Na ovo
se pitanje odgovor daje sam po sebi. Ako se koeficijenat p ili šumski kamatnjak
ispravno izračuna na osnovi prometne vrijednosti šume ili njezinih
dijelova, onda se može taj faktor upotrijebiti tek onda, kad hoćemo da se


664