DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ako umjesto faktora r umetnemo njegovu vrijednost


.-~\..´


to prva formula glasi


.-.-..-^...-*


Uzmemo li u obzir, da je prema Endressu šumski kamatnjak jedna
autonomna veličina, koju ćemo označiti sa p%, a pravi kamatnjak ili Verzinsungsprozent
sa Pa, onda je renta


pak gornja formula za kapital izgleda ovako:


.. 100 .=. 100 px


Pošto ali Pi rae mora, te uopće može samo slučajno da bude jednako
p2, to iz ovog izlazi, da je gornja jednadžba u praksi nemoguća. Matematički
je ali neoboriva istina, da ako imamo u jednom računu više faktora, a
jedan se od tih može po našoj volji mijenjati, to rezultat našega računa ovisi


o našoj samovolji, makar su svi ostali faktori i neovisni o našoj volji. Time
držim, da je dovoljno dokazano, da i kod računanja prihodne vrijednosti
šumskoga zemljišta rezultat nije neka matematička nužda, koja se ne da
mijenjati, već je taj rezultat produkt naše volje, koja slobodno upliviše na
rezultat izborom faktora p.
Nakon što smo na temelju oficijelnih karakteristika šumskog kamatnjaka
došli do tako neočekivanih rezultata, pojavljuje se još jedno pitanje,
koje je i u udžbenicima računanja vrijednosti šuma vrlo slabo ili nikako
obrađeno, a to je pitanje, kako su teoretičari uopće dobili ili izračunali
šumski kamatnjak. Dosada je naime u nauci sasma nepoznat pojav, da
bi neko znanje samo po sebi, kao neka blagovijest, došlo do nas. Pa kako
se onda mogu u tančine opisivati svojstva šumskoga kamatnjaka, kad on
nije utvrđen na pouzdan način?


U udžbenicima računanja vrijednosti šuma često se puta naleti na
pasus, da se primjenom visokog šumskog kamatnjaka dobivaju premalene
ili čak negativne vrijednosti za šumsko tlo. Pojavljuje se pitanje, kako i
otkuda se zna, da je računom dobivena vrijednost prevelika ili premalena.
Koji je kriterij, po kome se prosuđuje ispravnost računskih rezultata? Iz
prakse je poznato, da se ispravnost rezultata o vrijednosti šume i njezinih
dijelova dobivenih računski putem propisanih formula prosuđuje i ocjenjuje
tako, da se ti rezultati suprotstave rezultatima iz ponude i potražnje
šumskih objekata, dakle prometnoj vrijednosti tih objekata. Ako je dakle
prometna vrijednost kriterij za rezultate dobivene upotrebom formula,
onda je na dlanu, da ona može i čak mora biti također kriterij za pravilan


663