DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 16     <-- 16 -->        PDF

glasu kao najsigurnije vrijednote. Izgleda dakle, da teorija najveće čiste
zemljišne rente smatra i šume nekom vrstom pupilarno sigurnih papira.
Da li i šumsku privredu predstavlja skup gospodarskih subjekata, koji nastoje
izbjeći vrevi i opasnostima gospodarskoga života, koji danas donosi
dobitak, a sutra gospodarsku propast? Ako je tome tako, kako možemo
na drugoj strani razumjeti toliko forsiranje principa rentabilnosti u šumarstvu,
kako možemo razumjeti, da je baš teorija najveće čiste zemljišne
rente prekinula sa idilom starog šumarstva, kojemu je bio jedini cilj, da
osigura potrajno dobavljanje plodova šumskog gospodarstva, te je kod
toga izbjegavalo, da tu pctrajnost ugrožava kojim bilo obzirima na rentabilnost
gospodarstva. »Reinerträgen« ali i te kako riskiraju potrajnost iz
obzira na rentabilnost.


Iz tih su razloga argumenti, koji imaju opravdati, zašto je šumski
kamatnjak niži od oficijelnoga, u okviru teorije najveće čiste zemljišne
rente iz temelja nelogični, pa zato i neuvjerljivi. I druge vrsti kapitala
imaju slične prednosti i slične slabe strane, ali je zato ipak u poslovnom
svijetu sasma nepoznata rečenica »pošto mi moj kapital donosi posebne
koristi, ali ima ipak i slabih strana, zato se ja odričem visokog ukamaćivanja
istog, te se zadovoljavam sa nižim kamatnjakom od oficijelnoga.«


U cilju, da konačno doprinese opravdanje, zašto je šumski kamatnjak
niži od oficijelnoga, postavio je Endress ovu tvrdnju: »Kamatnu stopu, sa
kojom se ukamaćuju kapitali u pojedinim granama privrede, matematički
utvrditi nemoguće je. Mogu se ali za svako određeno vrijeme utvrditi granice
kamatne stope, unutar kojih je ukamaćivanje moguće s obzirom na
sumu ekonomskih prilika. Utvrđenje numeričke vrijednosti kamatnjaka
unutar tih granica ovisi ali samo o volji posjednika kapitala« (str. 10).


Ovoj tvrdnji nasuprot kazao sam ali već gore, da ustanovljivanje
numeričke vrijednosti kamatne stope ne ovisi samo o volji posjednika kapitala,
već i volji onoga, koji taj kapital treba, pa je dakle kamatna stopa
rezultanta dviju tendencija, dviju volja, rezultat pogodbe dvaju gospodarskih
subjekata, kako gore rekoh.


Međutim Endress na strani 17 citirane knjige nastavlja u duhu svoje
tvrdnje, te kaže: »Šumski kamatnjak nije identičan sa kamatnjakom, s kojim
se šumski kapital faktično ukamaćuje, t. j . sa tako zvanim Verzinsungsprozent-
om. Radi dugačkog vremena produkcije temelji se svako šumskofinancijalno
računanje na diskontiranju ili prolomgiranju. U tu svrhu potrebna
je neka kamatna stopa, koju moramo utvrditi prije početka računanja.
To je tako zvani šumski kamatnjak, koji je neka ugovorena, tako
reći autonomna veličina (eine bedungene Grösse). »Verzinsungsprozent«
je ali procentualni omjer između kapitala i njegovog prihoda.«


Prema tome je samo Verzinsungsprozent ono, što mi podrazumijevamo
pod imenom postotak, kamatnjak, a šumski kamatnjak to nije, već
je on jedna neovisna, autonomna veličina. Šumski kamatnjak nije omjer


r. 100 _
p =—jç— . On uopće nije povezan matematičkom funkcijom sa veličinama
r i K, pa radi toga lijeva strana jednadžbe ne mora biti jednaka
desnoj.
Formula kapitalizovanja renta glasi:


r.100
662