DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 15     <-- 15 -->        PDF

jalnog gospodarstva. Problem izračunavanja prihodne vrijednosti šumskog
zemljišta ispoljuje se kao problem određivanja trećeg faktora u jednadžbi
za kapitalizaciju renta, faktora p, kojeg je stručna literatura okrstila imenom
»šumski kamatnjak« (Der forstliche Zinsfuss).


Po teoriji najvećeg čistog prihoda tla faktor p je poznat, čak teorija
vrlo opširno raspravlja o njemu, te ga u tančine opisuje. Iz tih opisa poznato
nam je, da je šumski kamatnjak manji od oficijelnoga. Veličina njegova
u teoriji je još više precizirana time, što se tvrdi, da je šumski kamatnjak
obično fiksiran granicama 2—3%. Ovu osobitost šumskoga kamatnjaka
nastoji teorija dokazati razlozima specijalne naravi šumskoga kapitala.
To da je vrlo siguran posjed, koji za posjednika ne donosi gotovo
nikakva rizika, pa da je zato u šumskom kamatnjaku riziko-premija, koja
je sadržana u svakom kamatnjaku, vrlo malena, što automatski snizuje
kamatnu stopu.


Ovaj je ali razlog slabo uvjerljiv, pogotovo danas, kad nad svakim
većim šumoposjednikom visi mač agrarne reforme. Pa i sušenje šumskog
drveća u katastrofalnim dimenzijama čini, da šumski posjed izdaleka nije
tako siguran, kako bi se to htjelo prikazati. To kao da uviđaju i pristaše
teorije, pa nam zato nabrajaju i druge razloge, zašto šumski kamatnjak
mora da bude niži nego kamatnjaci za ostale vrsti kapitala. Kaže se medu
inim, da šumski posjed donosi posjedniku naročite pogodnosti: ugled u
društvu, samosvijest i lov. Na drugoj strani navodi se kao dobra strana
šumskog kapitala, da je vrlo lako likvidan.


Ma da su i ovi argumenti vrlo slabo uvjerljivi, ipak — sve i dopuštajući
njihovu opravdanost — moramo da se upitamo1, zašto baš samo
šumoposjednici moraju da se, s obzirom na dobre strane svog imetka,
odriču višeg ukamaćivamja toga kapitala?


Argumenti za niži šumski kamatnjak od oficijelnoga prema literaturi
jesu: porast novčanih i naturalnih prihoda od šuma kao i stalan porast
vrijednosti šumskoga posjeda, sigurnost i likvidnost šumskoga posjeda i
užitaka, udobnost uprave i pogona, dugačko vrijeme produkcije, lično zadovoljstvo
i ugled, kojeg povlači za sobom posjed, padanje kamatne stope
napretkom kulture. Ti argumenti dovode do naziranja, da pošto posjed
šuma donosi vlasniku tolike ugodnosti, to se vlasnik može da zadovolji
sa slabijim rentabilitetom svoga kapitala, nego bi se zadovoljio u slučaju,
kad njegov kapital ne bi predstavljale baš šume.


Ovakovo rezoniranje može slučajno da bude umjesno i mjerodavno
s obzirom na kojeg pojedinca kao vlasnika šuma, ali se ovaj argumenat
ne može prihvatiti za jednu čitavu privrednu granu, jer je svakoj privredi
cilj sticanje dobara pomoću kapitala, koji su uloženi u produkciju, i to tako,
da ti kapitali daju po mogućnosti maksimum: prihoda. Naročito ovakovo
rezoniranje ne može vrijediti u okviru teorije najveće čiste zemljišne rente,
kojoj je svrha, da u šumarstvu provede princip rentabilnosti gospodarenja.
Navođenje tih argumenata znači, da se šumarstvo odriče principa rentabiliteta,
te se posjed šuma smatra kao neki luksus, kojemu je svrha, da pribavi
vlasniku neko lično zadovoljstvo, koje stoji van dohvata općih ekonomskih
zakona.


U predratnom životu desilo se često, da su pojedinci, koji nisu imali
volje ili sposobnosti, da svoje kapitale ulože u produkciju, da s njima rade
i snose riziko, što ga svako poduzeće nosi sa sobom, nabavljali tako zvane
pupilarno sigurne papire, koji su donosili niske kamate ali su zato bili na


661