DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1932 str. 10     <-- 10 -->        PDF

spodarstva kao i u privatnim gospodarstvima. Ovaj svoj zahtjev obrazlaže
time, da država time, što prodaje svojim državljanima, a djelomice i
svojim pravoužitnicima drva uz cijenu nižu, nego su produkcioni troškovi,
onemogućuje racionalno šumsko gospodarstvo privatnika, pa ovi, pošto
uviđaju, da im se šume ne rentiraju, krče šume i obraćaju ih u druge vrsti
kultura, što će povući za sobom propast njemačkih šuma. Drži, da se (u
tadanjoj) Njemačkoj primjenjuju predugačke ophodnje, jer su šumari zavarani
po teoriji najveće šumske rente, te traže što veći redoviti godišnji
prihod, umjesto da traže što veće ukamaćivanje kapitala uloženih u
produkciju.


Na jednom mjestu kaže: »Euer Buchenhochwaldbetrieb ist nett und
schön, aber eine Kunst, die betteln geht.« Tvrdi, da šumsko gospodarstvo
samo onda odgovara zahtjevima rentabiliteta u produkciiu uloženjh kapitala,
kada B poluči najveću moguću vrijednost, t. j . kada postigne svoju
kulminaciju. Šuma da se ima onda sjeći, kada je B postigao tu vrijednost,
a ophodnja, kod koje nastupa taj slučaj, zove se ophodnja najveće zemljišne
rente ili financijalna ophodnja.


Kod primjene ove teorije na praktična pitanja pokazuje se ali jedna
vrloj značajna činjenica, koja je bila zapravo i uzrokom prve opozicije
protiv teorije najveće čiste zemljišne rente, a to je okolnost, da je tako
zvana financijalna ophodnja znatno kraća od do tada uobičajenih ophodnja,
a naročito je kraća od ophodnje najveće šumske rente. Zahtjev,
da se imaju ophodnje kod visokog uzgoja šuma sniziti, jer nisu rentabilne,
uzbunio je redove njemačkih šumara, pogotovo onih u državnoj
službi, koje je Pressler neprestano napadao, pa su djelomično iz ličnih
antipatija, a djelomice iz bojazni, da bi pretjeranom sječom i prema tome
smanjivanjem drvnih zaliha teško naškodili budućim generacijama svog
naroda, gotovo jednodušno odbili ovaj zahtjev na znamenitoj šumarskoj
skupštini u Dresdenu godine 1865.


Pitanje proređivanja šuma postavio je Pressler na čisto matematičku
podlogu, te je tražio da se one imaju provoditi isključivo sa stanovišta
rentabiliteta. Stabla nuzgrednc sastojine razdijelio je na tri klase:


1. korisna stabla, 2. neutralna stabla (Gleichgültige Stämme), 3. škodljiva
stabla. Na temelju postotka zrelosti imalo bi se izračunati, kada se imaju
dotična stabla izvaditi iz sastojine.
Naravno, da takovih propisa za proređivanje nisu htjeli prihvatiti
redovi praktičnih šumara, pa su Pressleru predbacivali sa puno zlobe, da
je nepraktičan profesor, koji nema pojma o praktičnom šumarstvu. Međutim
je ali Pressler u ime svoje teorije, a u pogledu praktičnih pitanja
šumarstva, često, puta zastupao gledišta mnogo ispravnija, nego li su
bila gledišta takozvanih praktičnih šumara, koji su se smatrali pristašama
teorije najveće šumske rente. Naročito je u pogledu pomlađivanja šuma
preporučao, gdje god je to moguće, naravni način, te je dopuštao umjetno
pošumljivanje samo kao iznimku od pravila. Također je uvidio veliku ulogu,
koju igra u šumarstvu očuvanje snage tla, pa je upravo nepojmljivo, kako
je taj veliki šumar mogao u ono doba skromnog razvoja prirodnih nauka
imati tako točan uvid u odnošaje šume. Iz nekih pasusa može se također
zaključivati, da je bio pristaša mješovitih sastojina, u protivnosti sa
»Waldrentlerima«, koji su šumsku rentu nastojali povisiti uzgojem čistih
sastojina »plemenitih« vrsti drveća.


656