DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 57     <-- 57 -->        PDF

druge normativne naredbe u tome predmetu te saslušati mišljenje
Udruženja.
Sa Glavne skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja je održana dne
I9. i 20. augusta na Sušaku.«


Ing. Ruži ć predlaže, da se tekst rezolucije prihvati, ali s time, da se i prijedlog
pravilnika dobiven od Ministarstva ne prouči samo u upravnom odboru, nego da se
dade i u odsjek rada za agrarnu reformu.


Skupština prima rezoluciju u cijelosti sa pripomenom g. Ing. Ružica´.


c) Ing. Peta r Roh r čita tekst rezolucije, koji je sastavio odsjek rada za
agrarnu reformu, a s kojom se rezolucijom saglasio i upravni odbor. Rezolucija i
obrazloženje glase:


Rezolucija J. Š. U. u predmetu zakona o likvidaciji agrarne reforme.


Rez o lu c i] a
S razloga, što je Zakon o likvidaciji agrarne reforme na velikim posjedima, od


19. juna 1931. konačno riješio sva pitanja pa i sva pitanja o mogućoj eksproprijaciji
šuma (§ 1. i § 24. toč. 2., 3. i 6.);
S razloga, što je zakon o likvidaciji agrarne reforme stupio već davno u život
—: te je već i davno prošao rok utvrđen po § 24. toč. 6., kojim se zahtjev za eksproprijaciju
šuma i u ovim krajevima gdje je eksproprijacija Zakonom predviđena, konačno
zatvara;


S razloga, što je § 5. Zakona od 13. XII. 1931. o izmeni i dopuni Zakona o likvi*
daciji agr. ref. na velikim posjedima, dosljedno ustanovi u toč. 6. § 24. koji određuje
da se sa ostalih šuma može brisati predbilježba u gruntovnici — o zabrani otuđivanja i
opterećivanja, dao mogućnost toga brisanja;


S razloga, šjo je g. Miniçtar Poljoprivrede shodno § 5. Zakona od 13. XII. 1931.
odnosno § 24. toč. 6. Zakona od 19. juna 1931. već dozvolio izvjesnom broju velikih posjeda
brisanje te klauzule o zabrani otuđenja i opterećenja;


S razloga, što je Pravilnik o visini i načinu isplate otštete za eksproprisane šume
i o odnosnom postupku od 15. jula 1931. stavljen na posve neispravnu osnovicu, koja
se protivi i pravednosti i svim shvatanjima šumarske nauke, a i očitoj intenciji Zakonodavca;
´;: < ; ´ .. .


S razloga, što su u § 80. Z. o likv. agr. ref. stavljeni van snage svi raniji zakoni,
i zakonske odredbe koje su u protivnosti sa tim Zakonom i konačno
S razloga, što je Zakonom konačno riješeno i pitanje sudbine naših šuma, te
s razloga što imademo zasebno Ministarstvo šuma molimo:


1.
da se odustane od svake daljnje promjene Zakona od 19. VI. 1931. 0´ likvidaciji
agr. ref. na velikim posjedima — i od ponovnoga otvaranja svih već konačno
riješenih problema, naročito onih, koji se temelje na § 24. pomenutoga ZaJ
...., a u interesu nedvoummog konačnog smirenja šumsko-gospodarskih i
privrednih prilika;
2.
da se protivno Zakonu o likvidaciji agr. ref. ne prave teškoće kod provođenja
brisanja grutovne zabilježbe o zabrani otuđivanja i opterećivanja — naročito
pako da g. Ministar Poljoprivrede povuče svoje najnovije riješenje o obustavi
toga brisanja i o uspostavi zabilježbe o zabrani otuđivanja i opterećivanja od
27. VI. 1932. br. 383i25/VIa, jer je ranija odluka g. Ministra poljoprivrede odnosno
g. Ministra Pravde po istom predmetu kojim se to brisanje dozvoljava
osnovana na
jasnim ustanovama § 24. toč. 2., 3. i 6. Zakona od 19. VI. 1931. a
napose i na jasnim odredbama § 5. Zakona o dopuni i izmeni Zakona o. 1. agr.
ref. od 13. .´..´1931. ... V . . ^ .. ;´´.:.


623