DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 51     <-- 51 -->        PDF

IX. Primaju se novi članovi:
Za redovite primaju se gg. Duša n M. Perović , šumoposeđnik, Kavadar;
Bleyer H in ko, šum. pripravnik, Guštanj; Arnošt Ulehla, šum. upravitelj,
l.ekenik; Ing. Zulji ć M i j o, sreski šum. referent, Tomislav-grad; Star e Šaša ,
Mengeš. — Za pomagače: Serbinov Leon i d, stud. forest, Zagreb; Mott Rafaël
, šum. inž., Zagreb.


Istupaju iz članstva: Ing. Fridrich Pa. vie, Caprag; Pleine r Rudolf,
gozdni oskrbnik, Guštanj; Pose k Franc, Hoče; Pohl Eduard, nadšumar, Brod
na Kupi; Ing. Maletić Ljubivoje, šum. inspektor, Beograd; Hi eng Ernest,
Ljubljana.


Sjednica je završena kasno uvečer na dne 18. augusta.


ZAPISNIK


56. (XI.) redovne glavne skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 19. i 20. augusta 1932. na Sušaku.
1. Svečano otvorenje zbora i pozdravni govori.
Na dne 19. augusta u 10 sati prije podne predsjednik gosp. Milo š Ćirkovi ć
otvara skupštinu. U svome govoru ističe, kako Udruženje ima za svog Pokrovitelja
našeg uzvišenog vladara Nj. Veličanstvo Kralja. Naš slavni Vladar ima veliko razumijevanje
za šumarsku struku. Predlaže, da se Kralju odašalje slijedeći brzojav:


»Njegovom Veličanstvu Kralju Aleksandru I. — Bled.


Jugoslovenski šumari sakupljeni na svojoj glavnoj godišnjoj skupštini


na Sušaku izjavljujući svoju gotovost da svim silama porade na snaženju i


jačanju našega šumarstva, kao vrlo važne grane narodne privrede, u du


bokoj odanosti i ljubavi pozdravljaju Vaše Veličanstvo svog Visokog Po


krovitelja.


Da živi Vaše Kraljevsko Veličanstvo!


Da živi uzvišeni Dom Karadordevića!


Predsjednik: ćirković«.


Skupštinari ustaju i burno kliču »Živio Kralj«!


Predsjednik zatim toplim riječima pozdravlja sve prisutne. Pozdravlja braću


Ćehoslovake, koji su se u tako lijepom broju odazvali i došli do plavog Jadrana da


uzveličaju zbor bratskih Jugoslovenskih šumara. Predstavlja goste skupštini: zastup


nike Ustredni Jednote Čehoslovenskeho Lesnictva gg.: ße dri eh a Für s ta iz


Praga, predsjednika U. J. Č. L.; Antuna Schre.bera iz Halamke, savjetnika i


poslovnog tajnika U. J. Č. L.; Vaclava Bar eha neka, šum. savjetnika i refe


renta za inostranstvo U. J. Č. L. iz Drahnovice; Ing. Františeka Kosara, za


stupnika Českoslov. Ministarstva poljoprivrede iz Praga; ostalu gospodu uvažene


českoslov. goste gg.: Jaroslava Kunovskog, lesmistra´iz Praga; Jana Ko


la . d u, lesmistera iz Kostyna; Karela Indru, lesmistera iz Novog Mesta; ..


nek a Prusku , lesmistera iz Landstyna; Jan a Ž a k a, lesmistra iz Vacikova; Ing.


Jaroslava Cermaka, lesmistra iz Antolovca; Ing. Zdeneka Stancla,


lesmistra iz Jimramova.


Skupština oduševljeno pozdravlja pljeskom braću iz Cehoslovačke.


Predsjednik čita brzojav Poljskog šumarskog udruženja, čiji delegat g. Ing.


Jan Hausbrandt će stići na Sušak na dne 20. augusta t. i. drugog dana izjutra. Braća


Poljaci u brzojavu srdačno pozdravljaju skupštinu.


Predsjednik pozdravlja zastupnika gosp. Ministra šuma i rudnika g. Ing. M i


lana Mužinića i čita dopis i pozdrav Ministra g. Viktora Pogačnika


617