DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 47     <-- 47 -->        PDF

ianskom jeziku. Adresar će dobro doći svakom praktičnom trgovcu, industrijalcu,
uvozniku i izvozniku ne samo naše zemlje, već i čitavog niza onih stranih država,
s kojima stojimo u užim ekonomskim vezama. Cijena Adresaru je 350 Dinara, a
narudžbe se šalju na Zavod za unapređivanje spoljne trgovine, Beograd.


IZ UDRUŽENJA


POZIV GG. ČLANOVIMA


Molimo ponovno gospodu članove Jugosiovenskog šumarskog udruženja, da
upla´te dužnu članarinu za god. 1932., jer mnogi još ni do danas nisu udovoljili toj
dužnosti.


Prema pravilima udruženja ima se članarina podmiriti najkasnje do konca prve
četvrti svake godine. Sada nastupa već zadnja četvrt, a vrlo mnogo članova nije članarinu
još uplatilo. Ima ih dosta, koji duguju članarinu čak i za prošlu godinu.


Udruženje ima dosta obaveza, kojima mora da udovolji, pa apeliramo na gg.
članove, da plate dužnu članarinu. Tom zgodom upozoruju se gg. članovi na zaključak
Upravnog odbora, da se svi članovi, koji duguju članarinu više od dvije godine, imaju
brisati iz imenika, a dužna članarina ima se utjerati putem odvjetnika.


Upravi bi bilo vrlo neugodno, kad bi tim putem nanijela kojem članu suvišne
troškove, pa stoga molimo napose tu gg., da bar djelomično svoj dug namire, kako
ne bi moralo doći do utužbe.


UPRAVA.


SLOVENSKA ŠUMARSKA ZAJEDNICA (S. Š. Z.)
SLOWIANSKIE ZJEDNOCZENIE LEŠNE (S. Z. L.)
SLOVANSKÂ OBEC LESNICKA (S. O. L.)


Dne 21. augusta 1932. održaše delegati slavenskih šumarskih udruženja (Zwiazek
Zawodowego Lesnikôw Rzeczypospolitej Polskiej, Ustfedni Jednota Ceskoslovenskeho
Lesnictva, Jugoslovensko šumarsko udruženje) sastanak na lađi Triglav na ekskurziji
Sušak—Rab prigodom 56-te glavne godišnje skupštine Jugosiovenskog šumarskog udruženja.
Uviđajući veliku važnost saradnje slavenskih naroda na polju kulturnom i gospodarskom
uopće a napose na polju unapređivanja šumarstva jednodušno zaključiše, da
se osnuje Slovenska šumarska zajednica.


Sastanku prisustvovahu:


delegati iz Českoslovačke (U. J. Čs. L.): predsjednik Ustfedni Jedno te
Ceskoslovenskeho Lesnictva ing. Bredfich Fürst iz Praga; šum. savjetnik Vacla
v Barchan e k, Ceski Šternberk; šum. savjetnik A n t o n i j Schreiber, Prag;
savjetnik ministarstva Ing. Františe k Kosar, Prag;


delegat i iz Poljsk e (Z. Z. R. P.)1: predsjednik zavoda za šum. istraživanja
u Varšavi, ministerijalni savjetnik Ing. Ja n Hausbrandt ;


delegat i iz Jugoslavij e (J. Š. U.): potpredsjednik Jugosiovenskog šum.
udruženja, inspektor ministarstva Milo š C i r k o v i ć, Beograd; profesor univerziteta
Dr. Andrija Petračić, Zagreb; profesor univerzittea Dr. Josip Balen,
Beograd; docent univerziteta i tajnik Jugosiovenskog šumarskog udruženja Dr. Nikola
Neidhardt, Zagreb; savjetnik Ministarsvta Dr. Dragoljub Petrovi ć,
Beograd; savjetnik Ministarstva Ing. Sloboda n Baranac , Beograd.


613