DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 38     <-- 38 -->        PDF

zielih šuma i da ne nastupi ni najkraći- prekid u sječi takovih
šuma , a potom i prekid u trgovini drvom. U privredi ne smije biti povlaštenih.
Jednakopravnost je u privredi poluga napredovanja. Trgovina drvom prebrodit će i
cvu krizu, kao što je prebolila mnoge druge, ne manje teške krize u vremenima, koja
su bila mnogo teža nego danas«.


Moja dosadanja nastojanja oko suzbijanja prekomjerne sječe naših šuma, kao i
netom pomenuti moji izvodi dobivaju danas — kako vidimo iz konstatacija g. Sohra


— priznanje i u najuglednijim trgovačkim redovima. Raduje me, da smo se ko načno
našli na zajedničkom 1 putu, koji je po mom dubokom sudu jedino
ispravan, jer znam, da će šumarska politika vođena u tom pravcu omogućiti ozdravljenje
bolesnog stanja u drvarskoj industriji.
Poslijeratna bezobzirna spekulacija, koja je išla jedino za naglim obogaćenjem,
našla je u šumama osobito podesan teren. Šumska preduzeća nicala su kao gljive u
šumi iza tople kiše. Svako, zvan i nezvan, primao se drvarske trgovine, te je nastojao,
da se što prije obogati i odatle lagodno živi. Duboko sam uvjeren, da br drvarska
industrija u tim prilikama i sama po sebi došla kod nas u financijalne poteškoće odnosno
krizu, dakle bez spoljašnjeg utjecaja sadanje svjetske privredne krize. Postojećom
krizom razbistrit će se međutim situacija i drvna trgovina će doći na solidan put,
koji vodi napretku, a izručit će iz svoje sredine sve nesolidne trgovce i spekulante.
Tako radeći ne će trebati drvarska industrija da traži pomoći na međunarodnim drvarskim
konferencijama, gdje nam kulturni narodi spočitavaju neracionalno gospodarenje
sa našim šumama i daju nam po tome obilježje opće kulturne zaostalosti —
jer se i po načinu sječe i gospodarenja sa šumama mjeri kultura jednog naroda.


Prof. Dr. Qj. Nenadić.


...., KAO ........ . .......... .......


.......... je, .. .. ..... ..... ....... . ....... ......... . ........
................ ......... ........ (....., .... 1931.), ...... „...............
.........., ..... he .... ......... ...... y .... ............" (.... .. ....
> le bois" .. 12. ........ 1931. ....). ............. ...... ..... .. .......... .
............. .... ............ ..... . ....... ........, .. ...... .. .....
...... ......, ............. . ....... ..... ...... ..... (..... ........ ..........
ce .. ....... ............ ........).


Ha ....... 4. ....... 3 ..... .... ....... ....., .......... .........
.......... ........... ......, ...... je ..... ..... ........ ..... . .........
...., .... ....... .... y ......... ....... . ........ . ......., ... ... .. ........
...... ..... . ......... ......, ...... ........ . ........ (... ce .. ..... y
...... ......... . ..... .......... ......... .......... ...... . .............,
.. ce ... .......... .......... .. ..... ....... ......), ...... ......., . ......
....... ..... ....., ... ce ..... ....... .. ...... .... .. ........., ... .. ....
....... ....... .......


............ je ......... ....., .... ... . ..... ...... ...... . .........
. ............ ....... ....... .......... (..... . ....... ........) ......, a
. ..... ...... . ............. ....., .... ........... .. ........... ..... .........
........, .. ce ...... 15 ...... ........... ....... .......... ......,
.... .. ... ..... ...... ........ ..... ... ........ .... (1880. ..) ..... 1910.
...... — 8 ........, 1920. — 13 ........, a 1929. .... — 20 ......... ........ ..
ce .. .... ......... ........ ........ ........ ... ......... ........ .........
.. ... ......, ........ .. ............. ........, .. .... .... 1945. ....... 40,
.... i960. — 80, a .... 1975. — 160 ........ .... ........ .... .. .... ........
..... .... y ..... .. ....... ... .. ....... ... he ......... ........ ....


604
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 39     <-- 39 -->        PDF

.......... . ....... ........... ....... .......? ... . .. ............, .. he ce
... ..... ...... ..... ........ . ....... .. ...... ....... .........., .... ..
... ........ .. A. .. (........ .. .... ........ ..........; y ... ..... .. ......
.......... ...... ....... 100 .. .. ......, .... .. ... y .......... .... 20), ........
.. ........ ...... ......... ....... (.... .. .....) 60 ........ .....


... .. ...... ....., y ..... ce ...... . . . . a ........ ........... .....
a priori ......... ...... ....... (......, ......, lyriodendrona) . ... ...... rrpo.......
...... ce .... .. ......... ..... ... .... ... ...... 221 .......
........ A. .. .. 137 ........ ......., ...... ...... .......: ........ 95, .....
43 ....... ... . ...... .. ... 233 ........ ....... (.. .... 156 ........ .......
...... .. ........ ......). . ........ ... .. 312 ........, a y ....... .......
..... 47 ........ ... Ha ........ ...... 6 ........, ... ....... .... ......
........ y ..... .. .......... .......... ..... ..... ..... ..... 1.,094,000.000 ...


.......... ... ... ........ ..... ....... .. ..... .......... ...... y
........... ..... .... ... .... .... ....... .. ......, .... je ... ......... ..........
.. .. .. ....... .. .... ........ (.... .......) ........ .. ..........
Öa 850.000 .... ...... (...... .. ..... ..... .......) ........ je 4,000.000 .3
..... ....... ......... .. .... ..... .... ....... .... ..... ...... ... ........
......... ........ .. 750.000 ....... ......... . ....... .... ...... .. ......
.......... ..... ...... .... .......... ......, ...... (pinus sylvestris), .......
. ....... (pinus nigra) ......... ..... 700.000 .. . ..... ....... ..........
..... ..... ...... (.. ........). ... ce .... .......... .... .......... ....
(..... 1,000.000 ..), ...... je ..... y ........... ............ ..... ...... .....,
... ..... ..... ........ ......... ........, .. . .. .... .... ...... ........ y
........... ..... ....... ...... ...... ... ........ ....... .......... ...........
.... .. ..... .... ....... .... .. 400.000 .3 ........, ... ........ .....


85.000 .... ....... ... ce ...., .. je ....... ....... .......... .... y ..........
... 10 ........ ...... ......, ............, .. ce ... 25. ... ............
....... (4%) ..... .......... .. ......... ..... To .. ....... .. ......., .....
........., .... .... .... ........., .... je . .... .. .. ......
AKO ......... . ......... .......... ..... ...... .. ......... .... ....
........ .....; ... ............, .. ........ .......... .... l„094,000.000 ..
...., .... .. ..... ....... .......... .......... 3 ......... ...... ..... ....;
... .... .. ... .. .... .... ........, ... ... ...... .... .. ....., .... je ..........
.. ........ .......... .... y .........., ........ .. ...1>. .. 240,000.000 .3
........ ... 60,000.000 .... ....... ........ ......... ....... ...... ce .. ..
...... .. ..... ... ....... A .. ....?


........., .. ... ....... ce ......... ..... ...... ........ ........ ............
...... .. . . ......, .... ... .... .... ...... .. ...... ............
......... Jep ..... ..... ....... ..... je ........... ..........,.., .. he .. 30 ......
.... ......... .......... ... ......... .... ...... ..... (l.lOO ........ ..),
..!. . ...., .. he ce ....... .... ........ ........... .. A., ...... . ....., ....
... ......... ....... ...........


... ... ... ..... ....., .... ..... ..... ...... .... ...... ........ .. ....,
... ..... — ....... — .. ....... ....... ......... ......... je ........, ..
......... .... ... .... ..... .......... — ...... ........ y ........ ..... .......
....... ........... ............. je ......, .. ce .. ..... .......... ...... .....
....., ... je ... . .......... .......... .......


.. ...... ..... ......... .. ....... ..... ....... y .......... ......, y
.........., .... je .. .... .... .......... ....... .... . .......... ... ....,


605