DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 18     <-- 18 -->        PDF

.... ........ ....... (.......):


........... .... . .........
........


(SUR LES CORPORATIONS CONSULTATIVES FORESTIERES)


... ... ....... ... ce no ...... .......... ... .............
.... ... ........ ........ ...... . ........ .. ....... ........
........: 1) ........ .....; 2) ........ ....., 3) ......... .....


........ ....., ... je ......... y ... 31. ...... . ..........
............ .... . ....... . . ............ ........ ...... ..


27. .... 1921. ...., ......... je ........ . ........... .....
............ . ......... je .. ......... ...... ....... .. ..........
.. je ........ .. ............ ...... y ..... ........... ........
........ ...... ............ .... ........... ..... ........
........, .... ce . ....... .. ....... .............. ...... — ...
je ........ ..... ......... ...... — ....... ... ..... .........
. .......
........ ..... .... ....... . ..... ........ .... ........
... ...... ....... . ........ ........ ....... ....... ........
.... . ....... ....... ........ ....... .. ......... ........, ....
he ce ....... ....... ...... .. ........ ....... ...... ....
......... ...... .. ....... ...... ......... ........ (....... .....
........ ... .......), ..... ......... ....... . ...... .......


.. .. ce ... .. .......... ........ ...... ... ......... .
.... ......., .......... .. y ....... ......... ...... ...... ........
.. .......... ......... ...... .. ........ ...... . ..:
1) ...... ........ .. .......... ............ . ....... ......
............... .......; 2) ...... ........ .. ....... .......


...... ........ .... ....... .. ....... ......... ... . .........
.. ........ ......, .... no ......... .... ....... .. ......
.. .........


.. § 125. ...... . ...... ........ ce ........ .........
...... ... ....... .. ......... ............ ...... . ......., ....
.. .... .. .... ..... . . . ............. ..... ............ ....
. ......., ......... .. .... .. ......... ............, ... . ..
........ ............ ........ ...... . ....... ........, .... ........
...... ......, .... y .......... ....... ............ .... .
........ ........ ..... ...... ....... .............. .........
... . ......... ......... ...... ....... .. je ... ... ........
....., ....... y ...... ........ ....... ... ..... — y ....... ..
1910. ...., a y ........ .. 1919. .... .. . ... je ..... . ...... ..
1929. .... ...... .. ..... ... ... ...... . no ...., .. ........ ......
(.. .......... .......) .. ..... ... .... ......, .. .. ... ....
......., ../.... . ......... ......, ... ... je ...... ........
.........., .......... ........ ......... ............... .........
........ . .. .. — .... .. .... ..... .... .. ..........


584
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 19     <-- 19 -->        PDF

... ce .... ...... ......., .. .. ......, .... ........ ............,
.. ... .... .. 15—20 ....... . .. ...........: ........
.... (....... ...... ......, ..... . ....... ....... ...... . ..........
....), ......... ........, ......... ........., ..........
. ........ . ........ ........ .......


..... .... .. ........ .... . ....... .... .. ... ...........
......: ........ ..... . ........ ......


. ........ ............ . ........... ......... ...... ........
.. .......... ..... .. .. .., .. .. y ...... .... .... ........... .....
........... ........ .... . ....... ....., .. ..... ..... ........
....... ... ........., ..... ... .. ..... ....... .......
..... ........ ....., .. ce ......... ...... .. ....... .............
....., .. . . .. .. ...... ........ . ......, y ....... .......
........, .. ........ .........


.... je ........, .. ce ... ..... ....... .. .... ..........
ii .. ...... ........ ....., . ....... .. ...... ...... ... ..., .. ..
......., ... .. ...., ......., ... .. ..... .... .. ....... ..........
y ...... .. y .......... .. .. .... ........ ....... ........, ...
..... ......... .......... y ....... ...... ........., ........
.... .....


.... .. ..... . no .............. ....... .... .... .... .....
........... ....1, .... ....... .... ........ .. ........ .... .
........ ..... je ......... ...., .. he ... ....... .... .. ........
.... ......... ......., .. .. he ce ...... .......... .... ......


......... .... ..... y ... .... ......... .......... .........
.... .. ... ......, ..... ............ ...... .... .. ........ .....
...... . ............ ......., .... ......... ............ ..
........, .. ...... ..... y ..... .... ... ......... .......
......... .... ....... ........., .... ce ...... y ...... .......
......... . ......., ....... ..... ....... ............, y ..... ..
...... ......... ........ .... .......... .......... .... .......
...... ......... . ......


.. .... ce, ..... ............. .... ......, ..... ............
......, y ...............-.......... ......, ........ .......... .
.......... ......... ......, .... .. .. je ........... ........
............ ... ........ ............. ......, .... ........ y.... ..... ....... ....... ..... ............, ... ..1...... .........
........, ..... .. ...... .... .......... ........, ... .. ce
.. .... ........, ... ce ... y ...., .. ...... ....... . ....., ..
..... ..... .........


Taj .... ..........;., .... y ..... ...... ......, ........ ......
. y .........., ... . ... y .... ...., ...... y .......... ..........
.......... ..... ......, ............ ........, .......... . ............,
............ ..... .... ..... . ........., .. ..... ..........,
.. ... .. ..... y .......... y ........ ..............
............ — ............ ........... . ....... ....... — .....
....... ........, ... .... ... ............ ......, na . .... . ......
......... .. .... ....... ..... ............, ..... ... .........
...... .. ..... .......... ......


1 .... ........ ........ ...... . ...... .. ...... .... .... . .......
(§ 125).


585
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 20     <-- 20 -->        PDF

........... .........., ....... ...... .. ........., .
...... je ..... .. ...... — .. ....... ..... ... ....... ...... ......
.... . ........, .. .. .... .......... . ........ ..............
....... ...... .... ........ ........, .. .... je ...... ........ ..
...........-........., ... ...... ...... .......... ........, ....
....... ...... . ...... ........, ... .. .. .... .... ......... .........
. ......... ..... ...... ... .......


........ ........ je ........ .... ..... y .........., na je
. .... ........ ..... .......... .... ........ . ....... y .....
............ .......... . ........... .........


... ..... .............. ....... ...... ce, .. .... .........
....., ........ .........., ...... ....., .. ........ ....... .... y
.... ......, .. ...... ...... . ..........., .... .. ..........
..... .......... ........ ..... .. ... .. ..... ........ .......
.......... .. . ..... ........ .............., ..... ........, ..........
............., ........., ....... ... ..........., .... . .......^
.... ...... ........, ... ..... ..... . ....... ...... ............
........ .......


... ...., ....... .... ... ....... ........... .....(> .. ...
...... ......, .... ce .......... .......... ... ........ ..........
.......


..... je ... ........ .......... ........ ...... ........
........... ....... ............ ....... .... . .....................
....... ...... ...... .......... ............ ..... .
........ .......... ........., ......... .......... .........
............ .........., .... .... ......... .............. ..........
......... .... .. .......... ....... ......., .... je ...
...........-......... ....... .......... ......... ..........
....., .. ......... ..... ...... . ...... ...... .. .>..... .........
.....; a ........... ...., .. .. ......... ..... ...... .........
...... ......., ......... je, .. .. ... ... ........ ......... ....
......, na je ..... . ........ ..... .......... . .......... ... y
....... ......... ........ je, .. ... ......... ......., .... .. ....
y ........ .... ..... ....... y ........... ......... ..........,
..... ..... .. ..... ........ . .......... .. ......... .............
. ........, .... .. ..... .... ......... ..... .......... .....


........ ......... ...... ........ .. ..., .. je ........ ..........
...... ........ ........ .. ..... .. ....., .... .. je ........
..... ......... ....... . ....... ..... ....... ...... — .........
......., .... .. .... ... ......, .... Cm ce .... ........ .....
........ ......... . ............ Taj ......... ....... .... .. .
.... ........ .. ...... ...... ......... ...., . .. ..... ..........,
.......... . ................ ......... ......


... ....... .......... . .........., .... .. .......... ....
.. ....... ... ...., .... ce y .... ......, .........., .. je ...
....... ..... ........... .......... ............. .......... y.......... ......., ..... ..., .. ....... ... ...... ..........., ....
je, y ...... . ......., ......... .... y .......... ....... .......
......... .... .........., ... je .........., .. ...... .........., ..
....... .... ..... .......... ......... ... ...... .... y ....., ..
........ ..... ...... .........., na ce .. .... .. ........., .. ..


586
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 21     <-- 21 -->        PDF

......, .. ....... ..... ...... He .... .... ..... ....., a ... .........,
.... ......... .... .... .... ...... ...........


.........., .... ..... .. ... y ......... .... (............,
........., ......., ............., ....... . .. ..), no ....... .........
.... .. ...., .... .. . y .........., na ... .. .... ........
....... y ...... .......... ... ....... .........., no .... he ...
.... ... ....... .......... .... ........ .... ........., .. .....
...... y .......... ......... .. .... ..... ..... ..........
........,


......... .... je ........ ........ ........, ... je .........
..., ... ce y .......... ...... .. ........., ... ce .............
....... ....... ..... ....... — ....... ...... ........ —


... ...... ..... ...... ......... ce ......: .......... ...
......... ....?, na je ........., .... ..., .. ce .... ...........
.... .. ..... ........


... ....... ....., y ..... .. ...... . .......... . ..........
.........., ........ y § 24. ....... .......... ..... Taj §
.....: »Kao ........... .... y ........ .......... . ..........
........... ce ......... ...., .... he .. ....... ......... .....
... ........ .............. ...... ..... ....... ........ .........
.... .......... ............ .......... ...... . .........
y .......... . .......... ......... ..... ....... . .........
.......... .... ....... je ......... ........«


..... . .......... .... .... ....... ..... ... ce ...... ....


.... y .......... . ......... ......... .... (.....) ....... y


.........., ....... . ....... ... ..... ...... ........... ...., ...


y ........2 ....... ... ......... ..... ..... ..... ....., y ....


......... ...... .............. . .......... ....., .. ....... ..


.......... ........ ... ........... ......... ..... ..........


.......3


... ........ .. ... ... .... ..... ..... ..... ......... ...


...... ...... ..... .. .... ..... ....... .. ...... ........ y ..


...... . ........ ...... . .. ......... ............. ...........


. ............... ...... .. ........ ......... ......... .... je ...


1891. .... ..... ..... . ....... .......... ....... ........ ...


....... ......, .... .. .... .. ......., .. .... .. ......... . ....


.... ........, .......... je .... . ...... .. 1920 .... ... . .....


.. 1921 .... (... 44.), ... .. ...... ..........., ... ... ... je .......,


.... ........ ......


......, .... je .... .... . ........ .......... ......, ........


.. ce .... ......., .. .. .. ....... .... .... .......... .......


2 ....... je ... ...., .... je ... ....... .. ....... ........ ........ ..


-...... ........ .......... ........, ...... .......... ........ ...... . ...


....... ...., ...... y .... ......... .......... ........... ..... ..........


......... je ..... ......... .............. ..... .......... .....


3 . .... ...... ....... ... .... .......... je ......... .... no ...........


........... ......... ............ ..... ... ... ...... . ....... ce .. 25 ...


...., .... ...... ce ...... .......... .... ........ .............., .........


<..., .........., ............ . ......... ....... ... . ......... ........... .


............


587
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ce, .. .. .... .... .......... ...., .... .... .... ........... —
..... ........... .. ......... ............., .. ...., ... .........
.... y ........, . .... .. ........ ......, . ..., .. je ..... .....
...... ........ ........ ......... .......... .. ...........


.... je ......., .. ......... ...., ..... .........., ....
.... .... .. ......., a ...... .. ....... ........., y ...... ..
........ ..... ........... ........, .... je .. . ....... ...........


........ .......... .... y ...... ...... ......... ......
...... ......, no ..... .. ce ......... ........ ........ ........
.... ... .........-.......... ........, a .. y .... ........ .......
......, a ...... ........ ........, .... .. .. ..... .....
....., .... .. ....... .. .... ..... ......, ... . ....... ..........
........., .. .. ..... ..... .... ......... .....


.... ......... .... .... .... ..... ......., ...... . .........
........; ... ... ... .......... ......, .... ..... ......, a
...... ...... .... .. ........ ......... ...... y .... .. ..........
......: ........ .... ......, ... ...... ce y ........
......... .... .......... ............ ............. .......... y
.... ............. .... . ....... ..... ...... y ....., .....
.......... ....... ...., ....... . ....... .....; ........ ............
.......... ..... . .........-......... ......... ........
.... ...... ......... ........... .. .... ..... ....... ....... ...
.......... .... ........ y ....., .... ............ .... . ..... ......
.......


.... je ....... .......... ........ ....... ...... Kp. ..... .
.......... ...., no .... ono ..... .. .. ...... ... no ......... Kp.
....., ....... ......... ... (......: 1. .... ........ . .... .......
. ......... .........., .... ce .... ....... ........, ..........
......, ...... .........., ......... . ........... ........ (......
........., ......, ........., ...... . .. ..) ... . .......... . ........
.. ........ ..... ......; 2. .. .... ........ . .... .......
no ........, .... .. ..... ........... ....., a .... ce ..... .........
. ......... ......... To .. .... y ....... ...... .. ......
............ ........., ........ . .........., ............, ....
. 1)......, .........., ......... . ......... ......-...4


.. ...... ......... .... .... .... ..... .... ...........
......, .... y ....... ............ .... .. . y ....... ...., ...
......... . .......... .... — .... ..... .......... .......... —
........... .. ...... .............5 ... he .... ..... .... .....
..... — ....... ..... ...... — ........ .. ...... .......... ...
............ ......., ....... ........ ........... (....... ....


4 .. ...... .. 1891 .. ......... .... je .... ........... .. ...... .... .....
....... ......... .. ...... .. 1920 .. ...... ............ je ..............
.. ......, .... ce ...... .. ........, .........., ......... . .............
........ ............ je .... ....... .. ...... ............ . ... je .......
.. ........ ........ .... ....... ......... .. ............ ...... y
...... ............ je ....... . a . . ...... .......... . .......... ..............


5 . ....... ..... y .... ............ ......... .... je no ...... .. 1891 ..
.... ..... ........ ....... ......... .. ...... .. 1920 .. ... je .... ..... Mira.
........ . ........... .. ............ ...... ...... ..... .... .... ..... .........


588
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 23     <-- 23 -->        PDF

.....) . ....... ...... (Kp. .....),6 .. ...... .. ... ....... ..........
........ ....... . ........... ... he ....... .. ...........
..... ..........., .. ... ...... ......... . ......... .........


.... je ..... ...... .......... ....: .. .. .. ..... ............
.. ........ .............. ..... — ......... ..........


— ... no .......... . .......... ............: ............ ........,
........ ......... . ........ .... y ..... ....... .........
.... .. ........... . ......... ......... . ......., .... ......
......... ........ ...... .. ......., .. .. ce ..... .. .........
...... .........
......... .... ..... .. .... ..... ....... .... ...., .... ...
..... .. .... .. ........, a .... .. ........ .............. ....
.......... .......... ........., . ...... ..... ... .. .........
. .... ..... .. .... .......... ........ .... .. ....... .......
......, ........ . ....: ...., .... .. ... .... Bena ....... ......
y .... ........ . ......... ........


........ ........ ......... ........ ......... ..... ..
.......... ....... ........ ...., .... .. .. ............ ...........
.... ce ...... ......, .. ....... ........ ......... ..........
..... ...... ........ .. ........ ........, a ...... ce .. ... .........
............ ..... ......... ..... ... .......7 ... .... ....
.......... ........... . ..... ..... ....... . .... .... ........
.......... ..... . .......... ..... .. .... ....... ........, ...
.... ... ... ....... .... ..., ... .. .... ....... . ... ............
. ...... . .........


. .......... .... ...... .... .... .........., ... .... .....
....... ....... ......... .......... ............ ......... ..........
............ .........., .. .. ....... .......... .... .....
.. .......... ......... .............8 .. ..... ....... .. .. ..
.... .. ...... .. .......... ......... ............ .. ........
.... .. ........... .......... . ..... ......... .. ......... .
....... ... ....... ........ ........: ........ ........, ............,
......, .......... . ... ... .. y .... ..... .. ....... .. ..
..... ........ ..... .. ....., y .... .. ....... ........ .... .... ..
..... .........., na ..... .. .. ........... ....... .. ..........
.. ........ .... ...... .... ........, .... .. .........., a .. .....
..... ...., .... .. .....


e ...... .. ...., .. .. .. ....... . ........ Beha ........ .. ........ y
....... ....... .........


7 ...... .. ...., .. .. .. ............ ............ ....... .... ...... ..
...... ..... ............ ... .... ....... . ...... ........ ..... ............,
....... .. ........, .. ..... ........ . .......... .. .... ..... ....... .......,
.. ..... .... .. .......... .... ...... ........


8


. ....... ....... Beha, ..... .. 1S91 .. .... ... ......... ............
.......... ............, ... ...... .. ...... ......... . ......... ........
.... y ........ . .......... ......... — ........... ..... . ....... .. .........
...... ...... .. 1920 .. ........ ... ...... .. ...., .... ........ . ....
..... — ............ .......... ...... . ......... y .......... . ..........
.........


589
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 24     <-- 24 -->        PDF

.. ...... . ......, ......... .... .......... ............
.......... ...... . ......... y .......... . .......... .........
..... ...., ... ce ....... .. 60 .......9 . .... ...... ........ . ..:
24 ............ ............ . ........., 16 ............ ........,
.........., ........., ........., .......... . ........., 5 ............
....... . ......... ........... . 15 ............ ......
........... . ......... (........, ........, ......, ........).
............ ............, ........., ........, .........., .........,
........., .........., ........., ....... . ........... ..........
ce ........ ...... .. ...... ....... ........ . .........
............, ... . .... ...... .... .....


..... ........ ......., ...-.. ......... .... ........ .. .......
... ...... ......... ....... . .......... ......... ...
......... .......... ......... ............. .... .............
......... . ...... ...... . ....... ....... ...... .......... .
........ . ........, .... ce ........, ... ... ..... ........10 .........
.......... ......... ............. .. ......... Beha ..........
je ........ . ... .. .... .. ...., .... .. ...... ...., .....
............., .. .. ....... ..... .......... ....... .. ..... ....
............ . ..^......... ........ ........ ......... .............


. ...... ce .... ...... ............ .......... ..........
......, ....... ... .... ..... ........, .. .. ...... Beha ..... y
.......... .......


. ... ..... ........ ..... ............ Beha .. ...... ........
. ......... ............, .... je ..... ........, .... he ...
....... .... — ............ — ..... .. ............ y Behe: .. .. ..
..... .. .... ...... (........., ..........., ............ . ........),
...... (.............. . ...........) ......., ....... ..........*^
(........ ........ . ........., ............. ....... . ........
........, ........ ............), ........ ............ . .. .. ...
... .. ......... .........., .... y .... ..... .. .... ............,
..... .. .... .......... ..... ..................... ............,
.... je .. y ...... .......... ....... ..... ........., ...... ............
............ .....


Koje .. ce ... ...... ..... y ........ ....... ......., ... ....,
........., ..... .... ....... .............., .... ... ... .......
........ .... ............ . .......... ... ...... ... ........, ....
........... . .. .... ce .. .... ..... ........ ...., .. .......
........ ............ . .. .. ... ........... ......... je, .. y.......... .... ...... .... ...., .... ..... ....... ..... .


9 . ........, ... ... ... ......, ......... ce Behe ....... .. ..... 25 .......,
.. ...... .. 1920 .. ..... .. 44 ...... .. ........ .... ........ . ..........
.. ...... ............ ...... ..... .. 125 ........


10 ...... ........ .......... .. ............ ......... ............. ...
....... . .......... ....... ...., — .. ..... ....... ... ....... .........
..... .. .... .... ...... ........., .... .. . ...... ..... ........, a .. .
......., ... Behe ..... .. je .......... .... .. .......... ...., .... he .....
....... . ...... .... ...... .......-.. .. ...... ....... . ....... ...........
......... .. ....... ....... ......, a ......... Behe je ........... .... ..
....... ..... .... ............ he ..... .... .. ynyhyje no ...... ... ....
.......... .......... ........ y ...... .. ......, . ..... ce .....


590
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 25     <-- 25 -->        PDF

...... ....... ........ .......... . ........ ............. .......
Beha, .... ..... .........., a . ....... .. ....... . ...... ... ........,
.......... ce ........ .......


Bche ce, ...... ........ ........., ....... .. ......., .............,
....... ....... (........) ......, .... .... .... .. .....
......., . ......... ..... ........ ...... no ......... .......
......... ....... ........ ...... .... .., .. ..... . ........
........ .. ........ y ...., .. .... ...... ........ .. ........
...... . .. ........ ...... Beha . ........ ......, .... ......
..... ...... ......... ... Behe .. ........, ....... ..... je .....
no ........ ........ ......... ........ ..... ....... Beha . ..
...... ... ........... .......... Beha.


.. ........ . ........ ........ .... ......... Behe ........
. ....... ......, .... ..... .. ......., .. .......... ........ . .........
.. ... y ......... ......... ... y ........ .......


Tlo ..... ....... ....... Cm .. ........ ......:11 ...........
(....., ......, ....... ........, ........, ......, ....... ........),
......... (....., .........., .........), .........., ....^
......., ........, ............., ........, ........... . ...........


....... ...... .......... .. ce .... ....... ........, .... ..
na .... ..... ........ ..... ........, .. .. ..... ....... ......
..... ........ ..... ......*» .......... Beha . ...... .. ....
....... ......... ......., .......... . ........ Beha ....... .. .........
........ ..... ......... ......, .... .... ......, .... no
....... ...... ......... ........ ... .. .......... ......... ......


...... .. ......., ..... ...., ... .. .......... ........ ..........
....... ........., .... y .... ..... . .... ........ ........
... ......, .... .. . ....... .. ...... ........ ....... ..... .........,
a .. je: .. ... ..., .......... . ........ Beha ...... .....
........ ........... y ..... ......-. ...... ....... ......... ...
..... ............. .... ........ .. ... ....... ....... ..... .....
...... .... ......, .... ce ... ... ......... y ......... .........


............ .... ......, ...... ..., ... ... y ..........
............, .. y ....... .............. ...... ........ . ........
........ .... ...... .... ..... ..... ..... .... .. .......
........., .... .. .... .... .... ......... ........ ......, .. y
..... ..... .. ..... ..... (......... .....) ..... .... ...., ........
.. ce y .......... ...., ..... ......., ........... . ........ ......
.. ........ ......... ...... ..... .... ........., .. ........
........ . ........ .... .......... .... ............. ..........
..../...., .... . ........... ......... ......., ... he ce .........
........ ............ Beha ...........


.... je .. ............ .... . ....... . .............. ..-
....... ........, .. ce ......, .. .... ......... ..... .......
.... ..........: 1. ............. ........ . 2. ........ ........


11 ...... .. 1920 .. je .......... ... ......:


a) .. .......... ........ (.......... ......., ........ ......, ........


............., ........... ......, ......... ........, ........... .......); .) ..


............ . ........ ........; .) .. .......... . .........; .) .. ...........


(...........) )....... .. ...., .. .... . y .......; .) .. ... ..... ..........


..........; . .) .. ............... ........


591
ŠUMARSKI LIST 10/1932 str. 26     <-- 26 -->        PDF

(.........) ......., ... .. ..... ........., .. ........ ........
.... ..... .. ............. ........, .... je ....... .........
.........., a .... .... ........ . .. ........ ........ — ........
............ . y ..... .... ....... .. .............. ..........


.. ..... ........., .. ... .... y ...... ...... .... Vs ....
........, a .... ........ ............ ..... .. ........... ........
........, .... ..... ......... ...... y .......... .....
... .......... .. ... ..... ........., .. .. ....... ..... ........ .....
.... ..... ......... ......... .... ......... ......... . ....
.... .......... y .......... ...., .... ..... ......... ........
............, .... . ..... ......... .......... .......


Résumé. Quelques réflexions politico-forestieres a la veille d´une création: 1° d´un
Comité consultatif au dedans du Ministere des forets; 2° d´un Conseil forestier au
dehors de ce Ministere; 3° du Conseil général de l´économie nationale, dont la création
est imminente.


Ing. S VETO ZAR NESTOROVIĆ (OGULIN):


JOŠ NEŠTO O ZEMLJIŠNIM ZAJEDNICAMA


(ENCORE QUELQUE CHOSE SUR LES BIENS URBARIAUX)


U Šumarskom Listu broj 9 od god. 1931. napisao je g\ ing. I. Jelenić
članak »o zemljišnim zajednicama«, u kome je nastojao da povuče
paralelu između z. z. na teritoriju bivše Vojne Krajine i u Provincijalu.
Osim toga je nastojao dokazati, da je gotovo nemoguće u bivšoj Vojnoj
Krajini urediti z. z., a da je štetno podeliti medu ovlaštenike posed z. z. U
toj komparaciji prilika z. z. u Hrvatskoj i Slavoniji prikazivao je prilike
Međumurja, što po mome mišljenju ne valja, jer odnosne prilike nisu nimalo
slične. Sličan je članak napisao prošle godine i g. ing. Pipan (u broju 2.),
te je nastojao dokazati g. prof. Nenadiću, da je štetno deliti zapuštene
pašnjake i devastirane šume u Podravini. Pošto je to pitanje vrlo važno,
smatram potrebnim, da se osvrnem na jedan i na drugi članak.


Po mome mišljenju g. Jelenić nije gotovo ništa stvarno rekao, jer
nije predložio nikakav način, kako da se sadašnje loše stanje z. z. u bivšoj
Vojnoj Krajini zameni drugim boljim i racionalnijim načinom gospodarenja.
Sudeći po sadržaju članka, po mome mišljenju trebao bi taj
članak da nosi naslov »mentalitet Krajišnika«, a ne »o zemljišnim zajednicama
«, jer on o njima, kako sam istakao, nije ništa spominjao.


Činjenica je, da je stanje z. z. (kako šuma tako i pašnjaka) na području
bivše Vojne Krajine uopće vrlo žalosno, te se tu o kakovim uređenim
pašnjacima i šumama ne može ni govoriti. Razlike između pašnjaka


— počam od onoga najgoreg, obraslog trnjem i šikarom — i uništene
šume uopće nema, te se vrst kulture pojedinih čestica može ustanoviti
samo uvidom u katastralne karte i u gruntovnicu, gdje su te čestice upisane
kao pašnjak odnosno kao šuma.
592