DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 80     <-- 80 -->        PDF

pokonik da» inicijativu za ustrojenje ove zaklade, koja je vrlo blagotvorno djelovala
sve do nedavna, kad je na žalost obustavljena radi toga, što mjerodavni faktori nijesn
mogli i ne mogu na žalost još uvijek da povoljno riješe prijeporno pitanje u ovom predmetu.
Konačno je pokojnik u septembarskom broju 1906. godine napisao članak »Ukinuće
službenih jamčevina«.


Pokojnik je bio vrlo energičan, a u službi točan i marljiv. U duši je bio plemenit
i do skrajnih granica društven, te je radi toga bio vrlo obljubljen, a napose u Petrinji,
gdje je tako dugo boravio. Bio je 50 godina članom hrvatskog pjevačkog društva »Slavulj
« u Petrinji. Kao izraziti nacionalista bio je naravski i vjeran pobornik narodnog
jedinstva.


U pokojniku gubi svoga oca profesor zagrebačkog šumarskog fakulteta g. Dr.
Aleksandar Ugrenović. Pokojnik je sahranjen dne 15. juna t. g. na Mirogoju uz brojno
učešće prijatelja, štovatelja i šumara.


Vječna mu parnjat! D-Hradil.


DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV ISTAKNUTIH ŠUMARA.
U aprilu o. g- vodio se préd Državnim savjetom kao disciplinskim sudom postupak
protiv našeg saradnika g. Dra Žark a Miletića , načelnika šumarskog odsjeka
pri Banskoj Upravi u Nišu. Qosp Dra Miletića tužili su prema našim informacijama
anonimni prijavitelji, da je 1923. godine kao taksator Direkcije šuma u Zagrebu
oštetio državu nesavjesnim postupkom za 755.0U0 Din. Dne 22. aprila o. g. Državni
je savjet po završetku rasprave i dokaznog postupka izrekao presudu, kojom se g. Dr
Žarko Miletić rješava svake krivnje i kazne.
Jednako su anonimni tužitelji »napakovali« disciplinski progon g. 1 n g. Petr u
Manojloviću , šefu Direkcije šuma u Sarajevu, te šumarskim savjetnicima g. I n g.
Vid o ju Mihadžiću i g. Ing. Milošu Ervaćaninu radi tobožnjih teških
nekorektnosti u službi počinjenih od njih svojedobno (još prije 1925. god.) na području
Direkcije šuma u Vinkovcima. Dne 8. juna o. g. Državni je savjet i ovu gospodu
sasvim riješio svake krivnje i kazne.
Tako su završene i ove dvije »šumske afere«. Njima je dana puna satisfakcija
ne samt» tuženim kolegama, već i cijelom šumarskom staležu, kojega je ugled — radi
prve šumske afere, završene pred par godina nepovoljno za optužene — u zadnje vrijeme
bio oslabljen.
Karakteristično je, da je i naša javnost zapazila ove rehabilitacione presude sa
živom simpatijom, a naročito šumsko-trgovački krugovi.


........ . .......


...... .. .. ..... .. 10. .... 1932. ... 122S2. no ....... ...... .........
je:


.. ......... ..... ......... .... ......... ..... ......... ... .........
...... ... ...... ...... y ....-.... ... ....... ....., ........ ......... ....
......... ..... ......... ... ......... .... y .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. .... 1932. ... 13606.
........ je .. ........ ......... ........... ...... ......... ..... .........
... ...... ...... y ......... .......... ...., ........... ........... ..
........ ...... .. 905.— ...... ... .... .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. .... 1932. ... 1360S.
no ....... ...... ......... je .. ......... III ..... ...... ......... ..... .........
... ...... ...... y ......... ........ ......., ......... .... .....
y ..... .......... ..... ......... ... ......... .... y ........


486