DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Iz jednadžbe 2b) i 7) izračunaćemo Z. Iz 7) izlazi
p_ C-2 Asa-2 Z 2
2-0p 2-0p 20p


Uvrstimo li ovu vrednost za P u 2b), dobićemo kraćenjem:


100 : p2 = (C — Z) : Z
dakle opet jednako kao pod 4). Prema tome i za dugoročne poslove vrijedi
ista formula za poduzetničku dobit kao i za kratkoročne poslove.


Ako neka investicija ne dolazi odmah u početku posla, nego poslije
. godina, biće anuitet te investicije manji, prema tome i Asa manji. U
Wasznerovoj formuli za poduzetničku dobit odbija se Asa u brojniku.
Što je Asa manji, biće iznos cijelog razlomka odnosno i Z veći. Dakle
ako investicija dolazi kasnije, rezultira veća poduzetnička dobit. Ovo se
protivi pojmu poduzetničke dobiti, koja je također jedno mjerilo za riziko
posla. Svakako je riziko posla manji, što investicija kasnije dolazi.


Pokazaću to jednim ujednostavnjenim primjerom. Neka se šuma sa


100.000 m3 tehničkog drveta prodaje na dugoročni ugovor na 10 godina.
Prodajna cijena C neka je 400 Din. Troškovi produkcije, koji su jednaki
svake godine, neka budu 150 Din. Osim toga potrebno je izgraditi transportno
sredstvo sa troškom od 1,000.000 Din. Ukamaćenje je p = 10%,
poduzetnička dobit p2 = 20%.
Razmotrićemo dva slučaja:
1) Transportno sredstvo ima se sagraditi u prvoj godini ugovora.


/, ... .. 1Kn i 1-000.000
C = 400, T = 150 -| .7...(.~ = 16 ° ®m
Asa = loO
´ =


2 10.000 2 1-10´° — 1
=
+ 157-50 + 15-85 = 173-35 Din.
9-10


400 + 160 -g -- 173 35 394.65
z== = 6314Din


~ .7§.. - = ^.~´


+
20
2) Transportno sredstvo ima se sagraditi u 5. godini ugovora.
C i T ostaju isti.


A s a = 150 \2
´ 10.000 2 1-1010 — 1


= 157-50 -f- 1061 = 168-11 Din.


o.in
400 +160 .-168-11 399.89
^ = — 50.2.10 -= ~g^^ = 63 98D,„.


+
20
U drugom je slučaju Z veće za 074 Din.


414