DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 79     <-- 79 -->        PDF

t ALEKSANDAR UGRENOVIĆ


šumarski kontrolor II. banske imovne općine u p.


Dne 13. juna t. g. umro je u Zagrebu
u visokoj starosti u 76. god. Aleksandar
Ugrenović, šumarski kontrolor II. banske
imovne općine u Petrinji.


Pokojnik se rodio godine 1857. u Slavonskom
Brodu, gdje je i polazio školu.
Prigodom ustrojstva gospodarstvenih ureda
krajiških imovnih općina stupio je kao
činovnik u službu II. banske imovne općine
u Petrinji, gdje je ostao do godine 1887.,
kada je imenovan šumarskim kontrolorom


I. banske imovne općine u Glini. Na tom
je mjestu ostao do godine 1893., kad je
imenovan šumarskim kontrolorom II. banske
imovne općine u Petrinji. Tu je pokojnik
proveo najdulji dio svog službovanja i uložio
sav svoj trud i mar, da uredi blagajničko
uredovanje i unaprijedi interese ove imovne
owcine, koja je tada financijalno stajala dosta
slabo. Na tom je mjestu ostao do godine
1914., kada je po navršetku 40-godišnjeg službovanja penzioniran. Kako je bio naučan
na rad, služio je i kasnije kao kontraktualni knjigovođa kod kr. državne šumske režije
u Majuru.
Prateći rad pokojnog Ugrenovića tokom njegovog 40-godišnjeg službovanja kod


I. i II. banske imovne općine vidimo, da je taj njegov rad daleko prelazio okvir rada
običnog činovnika. Kao čovjek pun duha i inicijative tražio je uvijek sredstva i načine.
da unaprijedi interese ne samo onih imovnih općina, kod kojih je služio, već i svih
ostalih. Nastojao je oko postignuća državne pomoći pasivnim imovnim općinama,
brinuo se za nepotrošene glavnice imovnih općina, te za reformu knjigovodstva i blagajničkog
rukovanja kod gospodarstvenih ureda imovnih općina- Zauzimao se i za
dokidanje službenih jamčevina činovnika krajiških imovnih općina, a radio je i za p >
boljšicu činovničkog položaja uopće.
Pokojnik je bio dugogodišnji član šumarskog udruženja, te je i kao takav mnogo
radio. Njegovom inicijativom pokrenuta je i osnovana u krilu šumarskoga udruženja
»Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika« (1899. godine). To je njegovo djelo
naišlo na živo priznanje u svim. staleškim redovima. Kruta sudbina odredila je, da
njegova porodica (uslijed krivog tumačenja pravila) ne uživa blagodati te zaklade, koja
je bila plod njegovog duha i rada.


Kao saradnik Šumarskog lista napisao je mnoge članke, od kojih napominjem
članak u aprilskom broju Šumarskog lista od god. 1893. pod natpisom »Pismo iz Banovine
«. U njemu je pokojnik vrlo lijepo obradio protustavničke agende kod krajiških
imovnih općina. O istom predmetu napisao je god. 1894. u novembarskom broju članak
pod natpisom »Prilog za uređenje knjigovodstva i blagajničkog uredovanja«. Tu je dao
inicijativu za što temeljitije usavršenje blagajničkog poslovanja kod krajiških imovnih
općina. Godine 1899. u majskom broju napćsao je članak »Nepotrošive šumske glavnice
imovnih općina«. Iz tog članka razabire se, kako je pokojnik živo radio za interese
svih imovnih općina. Iste godine u junskom broju napisao je članak »Predlog za ustrojenje
uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji«- Tu je.


485