DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 7     <-- 7 -->        PDF

se tako izračunate veličine odnose na isto vrijeme. U tom slučaju jednadžba
2) treba da glasi


100 :p.2 = (P+T)^:Z (2a)
Tu su proizvodni troškovi prolongirani na konac poslovne godine, kad
ulazi i zarada Z. Iz jednadžbe la) i 2a) izlazi slijedeće:
Izračunamo li iz jednadžbe la) veličinu P, dobivamo:


p p % Z% _ rji
20P 2-0 p


Uvrstimo li P u jednadžbu 2a), dobivamo kraćenjem:


100 : p2 — (C — Z) : Z,
dakle jednako kao pod 4). te prema tome dobivamo za Z istu formulu kao
po Barthi.


B. Dugoročni poslovi
Pored pogreške, učinjene kod formule za kratkoročne poslove, učinjena
je kod formule za dugoročne poslove još jedna pogreška, koja u
jednu ruku uzrokuje neispravan rezultat, a u drugu komplikuje i otežava
računanje same takse. Do ove formule dolazi se iz jednadžbe 2) i ove
jednadžbe za određivanje prodajne cijene:


2-0»


C=p.-^L--f^sa + Z (7)


gdje Asa znači sumu anuiteta svih produkcionih troškova. Ova formula 7)
potpuno je ispravna, no ne može se konbinovati sa jednadžbom 2), jer je
ta jednadžba postavljena uz druge pretpostavke, nego formula 7). U
jednadžbi 2) veličina T znači faktično učinjeni trošak. Kod dugoročnih
poslova ima troškova, koji ulaze samo na početku ili u prvim godinama
posla. To su troškovi za gradnju pilane, manipulacionih zgrada i transportnih
naprava. Prema jednadžbi 2) ti se troškovi jednostavno dijele na
sve godine poslovanja. Ovakovo dijeljenje bez obzira, u kojoj se godini poslovanja
trošak izvršuje, protivno je osnovnim principima svakog trgovačkog
računanja. I u čitavom postupku računanja šumske takse po
Waszneru svagdje se svi troškovi potpuno ispravno računaju s obzirom
na vrijeme, kad se vrše, jedino se kod poduzetničke dobiti učinila iznimka
bez ikakova opravdanja.


Za dugoročne ugovore jednadžbu 2) ili bolje 2a) treba preinačiti. Veličina
P i Z ostaju nepromijenjene. Umjesto T treba umetnuti sumu anuiteta
Asa diskontiranu na isto vrijeme, kad dolazi i taksa P, to jest na polovicu


^lsa-2


poslovne godine. Dakle umjesto T treba umetnuti g-n U tom slučaju


(što logički slijedi iz samog pojma poduzetničke dobiti) jednadžba 2a)
dobiva ovaj oblik:


413