DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 69     <-- 69 -->        PDF

to su lovačke ogranizacije. Na teritoriji regalnog sistema zakon predviđa obligatorno
članstvo želeći time postići jednodušnost u akciji i neophodno potrebnu disciplinu medu
lovcima- Za ostale krajeve nije doduše zavedeno obligatorno članstvo, ali i tu zakon
daje velika ovlašćenja organizacijama dot. njihovim savezima, koji su svi udruženi u
Središnjem savezu u Beogradu. Po zakonu lovački savezi postaju neka vrsta poluzvaničnih
organa s pravom saveta i inicijative kod nadležnih vlasti.


Time je zakonodavac pokazao put: kolaboraciju zainteresovanih korporacija i
državnih vlasti a sve to s jednim ciljem, da svi pozvani faktori našeg lovstva ulože svoje
sile, kako bi se u svim našim krajevima lovstvo podiglo na onaj stepen razvitka koji
je dat prirodnim uslovima i time lov doista postao važnom granom naše narodne
privrede.


..... ... .. .........:


... ..... .. .... ....... ...... ......, .. .. ....... ....,
... CE ........ ....... .. .......... ......... . .. ...... 0
....... ...... ...... .........., ..... .. ....... . .....
.... . .. .. ........ ........... .........?


....... ......!


........ ce .... ..... ........., .. ....... ....... . ....... .........
...... ........ ... ...... .... .. ...... ..........., .... je ... ........
„........ .......... ....... ....... y 1929/30. ......", ....... y .........
..... . .......... y ..... „....... ....´´, a .... ... ......, ......., ... .........,
........ ......: ... ..... .. .... ....... ...... ......, .. .. .......
...., ... ce ........ ....... no .......... ......... . no ...... . ....... ......
...... .........., ..... .. ....... y ..... .... . .. .. ........ "...........
.........?


.. ......, .. .... ........ ..... ..... .......... ........., .... ..
....... ..... ......... ......... ... .. ...... ....... ..... .. ... ..., ...
..... ........., .. ce .... . ....., y ....... ... ..... ....... no ..........
....... ......... . no ...... . ........ ...... ...... .........., .. .. .......
...... ...... y ....... ......... ... ....... .... ........ . ......., .. .....
.. .... ........ ........... ....... ......... y ... ...... . .. .. ce ..........,
.. ......... ...... .......... . .... ........ ......... joj ..........


.., ... .... .. ...... .. ...... ........... ......, .. .... a .. ce ..
......... .. ..... ......... ............ ...... ..........., .... .....: „.......
je ........ ......, .. .... ...... — ...... .......... ........ ....... — .......
.... ..... . ...... .... ....."


.......>..... ... . ...... ............, ......., .. je ...... ..........
....... .. ...., .. je .... ........ y .... ...... ........ ...... . ..........
....... ......... . .. je ........ . .........., y ...... je ...... ..... . ......
.......... . .... .... ..... .......... ....... ..........


... .. ..... ...... ........ ........., ........ y ........ .. 8. .. 10.
......... 1922. ......, ........ je ...... no ..... .........., .... .....: „.......
....... ...... .......... ....... ...... ........., .... .. ....... ............
........... .... . ......... ......... ......... . ... ..... ce ...... ......
.... ............ . ........., a ......... .. no .... ......... ........ y
......., .... ... .... .... y .......... ..... ....., .... .. je .... .... ......


— ......... .. .. ........, .. he ....... ... ....... ......... ........ ......
........ ..... ....... ......., .. .... ......... ........ .... . ......., ..
475
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 70     <-- 70 -->        PDF

y ......., .... .... . ..... ....... .... .... y ...... ........ ..... ....... ...


...., .. ce ...... .. ...... . ....... ........... ....... . .. .. ......... ...


ce .... ...... ......., .. ce ........ .......... ........ ........ ......... ...


........, .. .. .. ce ..... ..... .. ...... ......... ........ . ....... .....


........ ...... ..........." (........ .... .... 701, ... 10, 1922.).


To je .... .... ........... ..... je ...... .. ......... ......... ....


...., ........ 4. . 5. ..... 1928. ...., y ........, y ..... je, ...... ......., ... II.


......: „.. ce ..... ......... ........, y ...... .. ..........., .... .......,


.... . ..... ....... ....... ...., ...... ... ......... ......., ........ .. ...


..... ............ ........ ...... . .. ........ ........ ......... ..........


. ...... ce ... .... ......, .. .. ... ......... ........ ...... ........,


.. ce ... ........ ........, a y ...... ce ......, .. je .. ...... ....... .....


.. ...... ........ ........ ....... . ........... ... ..... ...... ........


....., .. ce ... ........" (........ .... 1928. ....... .......)


.......... .. ... .......... ......... ........ .... . ......., ... no


.... .... ..... ...... . ... .. .. .......... ...... .... . y .... . y ... .....


...... y ............, .... .. ...... . ....... ..... ........, a ..... . .....


.......... y ........ ... ...........


..... .... .......... .... ..... .. ........?, ..... ..... .. ...... ..


.... ...... .. ............, ... .: .. .. .. ... ...... ..... ........ ... ...


........., .. ... .... .. ........? ...., ..... ..... .. ...... . ...... .....


........: .. .. je ... ......... ... ... ..... ....... — ......... ............


. ... ... ........., .. .......... .... ..... y ... . .. .... .. ..... ........?


.... .. ce, .. .... .... .. ....., .. ....., ..... .. ... .... ....., .. .......
.. ...... y ............, .... .. ....... ........, .... .... ..........
.... ..... y ........, .... ...... .... ..... ....... .... .... .. ...........
........, .. .... ........ ...... .........., ... ce .. ..... . ....... ..........,
.... .. ....... ...., .... .. .......... ......., ... ...... .... ......
je .... ..... .. ........, ... .... ...... ........ .... ..... ........... y
........, .... .. ....... y ...... .... .. ............. . ...... .......... .
..... ............ . ............ ......... ..... ce .......... y ........ .
..... ........., .. ........... ......... ......... ........, .. ce .... 3,
..... 1. ....... ...... ...., ,,.. je ....... ........ y ....... .. ............
y ........", . .... .... ... ....... .........


... ...... ..... ........... ..... .... ...... . .......... .... .. ...........
. ......., ..... . .... .... .. .... .......


........ .... .. ..... ..... ......, .. .... .......... ..... ...... .
..... ......, .... ce ...... y ............ . .. ..... ..... ......... .... y .......
... ...... ........ ...... ........... ....... . ............., .... ..
.. ...... ..... ..........


A ... .. ce ...... .. ......, .... je y ..... ...... ........ ...... .. ..........,
a .... .....: „.. .. .. ..... .... ........ ......... .......?" .. ..........
je y ..... ...... ... . ........, .. .... ce, ......, . .. ....... . ....
y ....: .. ..... .... .... .... ........ ......... ...... ....... . .. ce ..........
..... . .... ... ... ......., .... ..... ........., .. ce .... .........
....... ........ .. ... ..... ..... .. ...., ... .. ...... ....... ...... .....,,
.... ...... ........., .. ce .... ...... no ...... .... ....... . .... ...............


......., ... ... ......: l) .. .. ce .... . .... .. ........... nodojehir
......... .......; 2) ...... .. . ..... .. ....., .. ce ......... ......, ...
........ ...., .. .. ...... .... ......... .......?


476
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Ha .... ......, ....., .. ...... ..........: .. ce ......... ...... .......,
... ...... ......... . ......... ........ . ...., .. .... .. ...........
.. ...... . ... ...... ........... ..... no ....... . ...., .. . .. ...... .........,
... ...... ........., .. ce ... ......... .. ....... ......... .... ...........,
... ...... ... . ...... ......... . .......... ......... ........ .......


........ . ......... ....... ... .. .. .... ...... . ... ......... . .........
...... . ... .... ......, ..... . ..... . ....... .. .. ........., ... y
....... ...... . .. ...... .. .. .... ............ A, .. ce ......... ......
....... . .... .... ..........., ........ je, .. ce ........ ..... .... ........, a
........ ..., .... je ......... .. ...... .... ...... ........


........., ......... y 1929/30. ......, no .. ..........., ......... je ........,
.... y ............, .... . y .......-......... ....... y ...... ...... .
...., .. ce .. .. ..... .. .... ......., .. .... ......, ... .... . ......, .. ce
. ..... .......... ........ . ........ .......... ........... .... ..........
.......... ......., ... ........ ....... ........., .... .... .. .......... „........
..... ...., ....., ...., ....... . ...... . ......... ...... ... .......
....." .. ..... ...... .... .... ...... ........


. .... ........ ...... .... ... ........ ......... .......... . ..........
y ....., .... .. .. ........ . ..... ..... .... ......., na . ........ ....,
... .. ce ... ...... ......... ..... ......, .. ce ........ ..... .... ........
........ A, ... .. ........ ......... y .... .... .......... . ......, .. .......,
.. .. ... . ......., .. ... .. ..... ........ ........ ..... .... ........
......., a .. .. TO ....... . ......, ..... ..... ....., .. .. y ..... ........
........ ........


......... .. .... ......, .... ... ....... . .. ..... ......, ... je ...
......... .. ....... ..... ........ ........ ....... .... .. ....... .... ......
... ......... ...... ..... . ... ....., ... ...... .... ...... . ........ . y
...... ..... .......... . ........ ..............


.. .... ... no ....... .... . ...... ........ . .......... ......... je
. ..... . ....... ...... ...... ........... .... je ....., no ..... .......,
... ........ . ... ..... ... ......., .. .. ce . ...... ...... .......... ......
...... ......... .. ........... .... y ...... ........ .......... ....... .......,
.... .. ..... ..... ...... .......... .... ....... . ... ..... ...... no
......, ... ........ ...., ......... je . ..... ..... ....... .........., .. ....
. .. ..... .. .... .. .. ..... .. .... ........., y ...... je .... ......... ....
. y .... ........... ..... .... .. ...., ........... ...... ...., .. ..... ce
..... .......... ......... .. .......... ... ....... ..... ......, ... . .......
..........., ..... .. ...., ......... je .. 10 ......, ... he ...., .. he . .. .......
......, ... ........ ...., ..... ....... ....... .......... .... y ....
.... ............


..... ........., .. ...... ............, ..... .. ... y ........ 28 ..........
......., .. ..... ..... ...... ... ..... ...... ...., ....... ..... ...
......, ....... ..... ... ......, ....... ..... ...... ......, ........ ..... 6
......, ......... ..... 8 ......, ....... ..... 10 ......, ......... ..... 12 ......
. ....... ..... 14 ......, ........... ....... ......... „.....", .... ......
... ..... 48 ...... ...., .. ...... ...., .. he ..... 14 ......, a .. je 1946. ......,
.... ... ......... ....... ......., na he ..... . ....... ......... ..... npehn
y ........ ...... ....... ...... .......


........... ..... no ...... . ....... ...... ...... .......... ... ... 10,
...... ... ....... ...... ..... 10 ...... ...., .. he . ... .... ...........
1942/1943. .......


477
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 72     <-- 72 -->        PDF

... ce .... ..... ...., .... je .... ......... ..........., ...... no ..........
....... ......... ... 54 ....... ...... ......, a no ...... . .......
...... ...... .......... ... 7 ....... ...... ...... ........ .......... ......,
...... 61 ...... ...... ......, ... ..... ....... ...... .... ..... .. .... y
........ ...... ...... ..... ...... ... 20%.


..... ...... ......... ......., ... ............., .. y .... ....... ....
.... ........ ........, .... ........... ...... ....... .......... .........,
....... he .... .... ... ........ .... ....... . ....... .. .... ...........
........ ....... ....... . .... je ......... ........, .. ce .. ..... ....... ..........
....... . ..........., a .. je .. ..... .. ....... .......... ...... .. .....,
....... ...... ...... ......., .. ........ ...: ... je ........, .. .... ..........
... ....... .... .... ....., .... ... .... ............ ......., y ..... ....
. .. y .... ....... ...... ........ ........ ..... ce, ....., ...... .........
.... . ...... .. ........... ........... .... .......... ....... . ...........
. .... ce .......... .. ........ . ....... ....


....... ......: ... ..... .. .... ....... ...... ......, .. .. .. ....
..... .. ....... y ..... ....? To je ..... ...., .... ..... ....... .... Bac, ......,
. ..... Bac, .. . ... ....... . ....... .........., .. .. ......... ..... ........
y ........ ....... ......, .. ce ........ .. ...... . ..... ...., .... ..
........ ..., ... hy ......, .... ..... ...., ... je . ..... .... ..... ......, ...
.... ..... ........ Moje je ......., .. ..... ... upe .. ce ........ ........
.......... . .... ... ......:


1) . ............ ....... ...... ......,


2) . ......... ........, .... ce ..... .. ........,


3) . ....... ....... ...... .........., .


4) . ............ ........ ............. ........ .... — ......... ..........


1) 0 ............ ....... ...... .......


Kao ... je ..... ......., ....... . ....... ....... ....... ...... .. 31. III.
1929. ......, ........... je ...... ....... ............. . ............ .... .
....... . ...... je .......... ....... ........ y .... 12. ..... 3. ..... .......


....... . ...... .. ....... ............. ............ ...... . ............
.. 22. IV. 1929, a no § 12. ............ .... . ....... .... ce .. ...
.......: ....... .. ........., ....... .. ......... . ....... .. .............
. .......... .... § ........ je . ....... ....... .. ........., .... ce .... y
... ...... ........ . ..:


1) .. ...... ........ ...... . .... ...... ............., ... .....
.... .......... ..........., .


2) .. ...... ... .... ...... . ... ....... ............


....... .. ........., ... ........ ... ............ .... je ....... ........
..... . ..... ......., ........ § 12. ........ ...... .... y ....... ......
. ......... ........ ...... ..... ......... .... . ..... ......... ......,
a ...... ..... ....... ......, ...... ...... . ....... ...... .. 7. XI. 1929. .......


.... ...... . ....... ....... .. ........., ... . . ....... .........
.... . ....... ...... .... ........ . .. ...... ............ .... ...... ..


15. III. 1919. ...... . ... ........, ... je ....... . ...... ............. .. ........
.. 22. IV. 1929. ....... ......... ......... ...., a .. .... ..... .....
....... .. ..........
.. ..... 19. ...... .. 15. III. 1919. .......... je 12 ......... ...., ... y
...... ....... .... 10 . ..: y ......, ........., ....., ........, .... ....,


478
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 73     <-- 73 -->        PDF

.........., ......., ......, ....... . ....... . ... .......... ...... ......:
.. .... ....... ..... y ........... . .. ....... .... .. ......


....... ...... ... ..... 170 . ..: ... ......... y ..... 13, y ........ 47,
. .... .... 27, y ......... 17, y ...... 17, y .......... 9, y ....... 18, ..
...... 9 . y ....... 8, ....... ..... 4 . .. ..... 1.


..... ........, .... ... ........ no ...... ............ .... . ....... ..
1931/32. ......, ..... ...... ........ ... .. .....:


l) ....... .. ......... .. ....... ............ ..... ... ...... 156 ..........,
.. ..... 37 ........ ......... ......... I. .........., 2 — II. ..........
(.........); 20 ................ ........., .. ..... 4 — I., 10 — II. . 7 — III.
..........; 96 ......... .........., .. ..... 3 .........., 1 .... ..........,,
5 .............., 85 .......... . 2 ......;


2) ......... .... ..... ...... 328 .........., .. ..... 77 ........ .........
.......... (96 — I., 4 — II. . 4 — III. ....); 34 ........ ......... ...........
(31 — I, 1 — II. . 2 — III. ....); 28 ................ ......... (2 — L,
4 — I-. . 22 — III. ....); 9 ......... (7 — II. . 2 — .. ....); 180 ......... ..........
(16 .........., 12 .............., 151 .......... . 1 ....... ........);


3) ...... ...... ..... ...... 1910 .........., .. ..... 195 ........ .........
.......... (lio — L, 39 — II. . 46 — III. ....); 26 ...... ......... ...........
(14 — 1., 2 — II. . 10 — III. ....); 30 ................ .......... (l — I.,
4 — II. . 25 — III. ....) u 1659 ......... .......... (83 ..., .........., 154 .........,
996 ......, 411 ...... ........., 3 ........, 4 ....., 2 ...... ...., 4 ......
........ . 2 .......);


4) ...... .... ....... ..... ... 20 ........ ......... .......... (8 — I.,.
2 — II. . 10 — III. ....), 1 ........ ......... ........... I. ...., i ...... ..........
II. ...., . 12 ......... .......... (l .......... . 11 ......); .


5) ....... .... .. ..... ... 1 ........ .......... I. ...., . 3 .......


A .. ...... ......... ......, .. ....... ...... ...... ......... ..:


332 ....... ...... .......... (225 — I.; 47 — IL; 60 — III. ....); 61 ....... ......


........... (46 — L; 3 — IL; 12 — III. ....); 1670 ....... ........ ..........


(154 ........., 1012 ...... . 411 ......... .........). ...... 2063 .......


...........


AKO .. ..... ..... ........... ....... ...... ... ....... .. .........


(............), .... ...... .. ...... ... ........... ....: 77 ........ ......


.......... (69 — I.; 4 — II. . 4 — III. ....); 34 ........ ...... ...........


(31 — 1.; 1 — II. . 2 — III. ....). ..... 111 ........ ...... ........... ... ...


.... ........ ......: 195 ........ ...... .......... (lio — L; 39 — II. . 46 — III.


....); 26 ........ ...... ........... (14 — L; 2 — II. . 10 — III. ....); 1670 ......


(154 ........., 1010 ......, 411 ...... .........). ..... 1891 ........ .........


...........


A, ... ... ..... ........ .. .... .......... . .... ....... ......, ....


......, .. .. 1 ......... .... ...... 8 ........ ......... .


3 ..........., a .. 1 ...... ...... no 1 ....... ........


.... ..... .......... ........ . ....... 10 ...... .... . .


. . a (........., ...... . ...... .........). A, .. ..... .... ......, .. ... ...


... ...... (170) ...... ...... .. ..... ........ ....... (110)


. .. ....... .... ........... ... ....... .......... ..


. . . . . . . . . . . . !


..... ........ ............ y ..., .......... .. ........ ............


...., ........ ..., .. .. ..... ......... .... ...... ... 361.000


. . . . . a . a, a . a 1 . y . . . y y . . a . y . . . 29.000 . . . . a . a, ..... .........


479
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 74     <-- 74 -->        PDF

..... .. ....... . .. ....... 1 ........ ........, ... ce ......, .. ........
.... ... 3,619.000 ........ A .. ..... ......, ...... ....., .. ce y ....... .
...... ..... ....... ..... .. .... y ....., .. ...... .....
.......... ........., .... .. ce ........ ........ . a . . . .
. ..... . .... , ... .. 1 ...... .... ...... .... .. 3000 ....... .... ..
..... ...... ......, ..... je .. y ...... ......... ... ....


.. ....... ..... ........... .......... .... .... .......... . ..........
.. ....... . .. ....... .... .. ......... .. .... 3000 ........ ..... .... .....
.... ........ ... .. ..... ......... . ........... ......... ......


.. ..... ...... ......... ......, ....., ..... ..... . ............., . a
............ ....... ...... ...... .... ..... . .. .. .....
. . a . . . . . . . a . a . . . y, . a . . . . . a . . . i . . .. ........ je ....., .. ce
... ... ...... .... . ... .......... ...... ........ .... .. ........., ......
...... . ........ ..... . .. ce ........ ....... ...... . ......... .....
..... ......... . ............ ......... . ..... .... ...... ...., .. je .. ...
....... ...... ......... ... ....... ... ....... ......... .... . .............,
.. .. ce .... ....... .......... . .......... ...... ..........


.. ...... ............ ....... ...... ...... .......... . ........ ............
...... y ..., ...... je ..... . y ...... .......... . ........., a .........
y ......... ...... ....... .... ......... .... je .....:


1919. ...... .....: „.............. .........",


„...... . ............ ...... ...... ........ . .........",


1922. .... ..... . .... .....: „......... . ......... ...... ........",


„ .... .........: „............ ........ ...... y ..... ......",


„...... ............ ........ ...... y ..... ......",


,, .... .....: „....... ...... ...... y .........",


1925. ... .........: „0 ............ ...... ...... y ...",


.... .....: „............ ...... ......",


1928. .... ..... ........: „............ ........ ........",


1929. ..... ........: , .... . ........ ..... .........",


1930. .... ......: „........ . ... ...... ......" . ...


.... je . ......... ........ . ........., na .... .. .. ..... ...... . ............
...... ...... y ....., a ...... y ........ ...... .... ........ .......
........ je, .. ce ......... .... . ...... ...... ...... ........ . .........
...... ........ ...... ... ...... .. .., ... he ce ..... ...... .......
........, ... he ce .... .. ... ..... .... .. ........ ... ............... . ........
....... .. ..... ..... ...... y ..... ....... ... .. ......... .......
..... y ..... ........ .......... ........ je ......, .. ce ....... ...... ......
........ ...... ....... . ...., a ........ .. .......... . ............ ....... .
.. joj ce ........... .... ............ .. ....... ... y .......
IIIio ce .... ...., ja ... .... ...... .. .........., .. ....... ...... ......
..... ......... .. ............ .... y ....... ...... — ...... ........ ......
... y ....... .... ...... ........ ......, ...... ........... ....... na .
..... ...... .. ..... ...........
...... . ............ ....... ...... ...... je ..... ....., ..... .....
......, .. . .... ...... ..... ........ . ...... ..... ........, .... .. ce .....
.. ......... . ........ ....... ..., ... ce ...... . ............ ....... ......
......, ... ......., .. ...., .... ....., ....... ...... ...... .... .... y
....., .. ..... .. .... ..... ......., .... je ....... ..... ........... ..........
....... . ....... no ...... . ....... ...... ...... ........... ....... ..........
.... . ..... ...., .. ce ........ ..... . ..., .. he ....... ......... ..


48 0
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 75     <-- 75 -->        PDF

....... ....... ...... ...... .... ........ . .... ... ........, . a ni y . . . y
.........., y ...... .... ....., .. ...... .. .... .........,
. . a . . . . a . . a . a . . . . t . . . . . . joj . . . . . . . a . a. A, ... he .. ....,
.... . y ......?, .. ... .. ce .... .......... ........, .... ..... .. ce ......,
.. ... je .... ........ ..... ............ . ..... .......... ........ .............


2.) 0 ......... ........, .... ce ..... .. .........


. .......... ............. no .......... ....... ......... . no ......
. ....... ...... ...... .......... ...... ............. y ......... ...... .......
...... ....... ., .. .. ce ............. y ......... ...... ..... .. ........,
........ je ........ . ...... ......, .... .... ..... .. ...., ..... .........
......... .... .. ............. .... ........ ..... .... he ..... ...... ........
. ..... .... y ..... .. ..............


..... .. ........ ......, .... upe ..... .... .. ce ...., jecie:
.) . . . a . . . . . . . . . . . . . a . . . . . y . a, ... ce, ... ... je .......,
... .. ... .....: .... .. ... .... ....... .......? ....., ....., .... .. ce ........
...... . ....... .... ...., ... .. .. .... .... ........... ....... (......, .....,
.... .... ....),... . .. ce .... ...... ....... ....... ....... .... .. ........
... ..., ....., ........ .. ........... .......... ............ ........ ....,
na y .... .. ............. .... .. ce ......:
.) . . . . . . . . . a . . . . ni y . a, .... ........ .. .... ...... .... .......,
a ...... ... ....., . .. ce .. ...... ..... ...... ........ (..........)
..... . ..|.... ........... (.........) ... .... .......
. . a . . . . . . . . . . . a ii a; .....,
.) .. ce ...... ..... .... ........ ...., ....... ...... .... ...
i . . . . a .... . ...... ......... ....... ...., ... .. ...... ....,
... . .. ce ...... . . . . . . . a . . a . . . a. ...., ... ... ......., a . .... y ....
.) .. ce ...... .......... .............. . ........ ....
. . ., .... .. ....... ......., .... . .. ...... (........... ...., ..... .....,
....... ......... . ...... .............. ........), na .. ...... ..... ....,
.. ce ......:
.) ..... . . . . . a . . . . . a . . a . . . . . . . . . . . . . . a . ., .. ...... .........
.. ........... ........ ...., ... .. ...., ... . .. ce ...... ......... ............
......... ...., ... ... ........
.. ce ... ......, no ......, ........ ........ ...... .... y .............
.. ......, ......... je ........ ...... ....... ....... ............ . .... ........
. .... ...... ......... no ........... .... . ....... ......... A, ...
...... ............ ......., .... .... .... ....., .. ce ... .. ........ y ......
..... ....... ........ A, ... .... ........, .... ce ...., ..... .... .. ........
. ........ ....... ....... . .. ce ...... no ........ ........ ......... .. ...
........ ...... ce, .. je .... ...... ..... ... . ..., .. ce ....... ...... ........
........... ........ .. .......... .... ...... .. ... ..... ...... ........
....., .. .... ... ...... ......... ........ ...... ..... .. ce ......, ........
....... 14 ......, ... y .... ....... ........ .. .... ... ....... no ..........
......... . no ...... . ....... ...... ...... .........., .. ..... .....
.......... ..... .... ........, .... ce ne .. ...... y ....... . ...... ....
....., .... ........ .... .... ............ .......... ......., .. .. ... . .....
...., .... .... .......... .......... .... ... .... .. ce .... ..... ..... .
........... no ...... ....... ......... . ......... ....., ... he .... .... .
..... .... .............


481
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 76     <-- 76 -->        PDF

3.) 0 ....... ....... ...... ...........


............ .... . ......., ....... ................ ........ y ....,
...... je 1926. ...... y ... ....... ...... ........ .......... ... ........
........ .......... ...... . ..... ....... ......... .. ...... 1919—1924/5" .
„.... y ......... ...., ...... . ........." . .. .... .... .. ..... ..... .....


... ......... ...... je ..... .... .. ....... ........... ..... .........
...... .......... y ... je, ... ... je ..... ......., .... ....., . ......... ....
oceha ce y .... ...... ..... ...... y ............ .... . ....... .. .........je.
vi ........, .. ce ....... ... .... ........ . ...... ... .... ....... . .....
....... ..........


. ...... „.... y ......... .. X. .", ...... .. .......: l) . ........
. ...... ...., 2) . ........ .... no ..... ......, .) . ........ .... no ..... ..........,
4) . ............. ...., 5) . ..........., . 6) . ....... ..........
. ....... .........


......... no .... .......... ........ je .. .... .... . ... ......., .. je,
... ... ce y .... ....... ........, ..... ..........


........... ...... ..... .... ............, .... y ...... ............, ....
. no ........... .... . ....... ........, ... ce .... .. ... ..... .... .... ..
...... . ......... ........, ... je .. ........ ........ .. ........ .........
........ ...... . .. ..... ....... ........ ...... . ........ ........ .
......


.... .... ..... ..........., .. ce .......... . ........... ...... ... .........
........ ....... ......, .. .. ... ..... ...... ..... . ....... .......
.. ... .... y ..... .......


........., .... y ......... .... ....... ......... .... y ...... ........
........... ............ ...., .. ......... je, .... ........., .... . ......
.......... ..... .. .......... y ............ ....... .. ........., .. .. ce ..
......... ..... .........., .. ........ ......... .......... .. ... .........
...., ....... .. ... ...... ........ ..... ..... ........ ....... ....... .. .
........... .. . ..... ........ ........ ........., .. ce .. .... ...... . ......


4.) 0 ............ ........ ............. ........ .... — ......... ..........


........ ......... y ........ ..,\(... ... ........ ......... .........
......... no .......... ......... . ............. ........... no ...... . .......
...... ...... .........., .. ce . . ............ ......... ......... ....
............ .. ..... . .. ce ........ ..., ... je ........, .. ce ... .... ........
. y ..... 0 ..... ...... je .. .... .... .... .......


...... .. ... ........., y ...... ........ „. . .. . . . i a. a.> . ........
. y .´ a y ......... ......", 1923. ......, ......... y .........
....., ..... je .... .... ..... . ......... ......... . ..... ........: ,,. .....
. .......... ......... .........", ....... ce .. ....... „............, . ........
..: ..... ...., ........ ............ ......" . .. „..... ..... na: ..........
............, .........., ......... ..... .......... . ......., ...........
....... . .. ....... ............", na je y ........: ,,... ..... .. .... ..........
........ ......... ......... y ..... ........ ......", ..... ... ......:
1) ............ ........ ...... . ..... ......... .......... ......... .........;
2) ........ y ............ ..........; .) .......... ........... .........
.... . ....... ......; 4) ........ y ............ .......... ,... . 5) ........
y ....... .......... .. .......


.... r. .......... ..... je . ...... . ...... . a . . . ., .... ...........
........ .. .......... y ......: „........ ...... y ......" (........ .... 1923,


482