DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 6     <-- 6 -->        PDF

U ovoj jednadžbi imamo dvije nepoznanice: poduzetničku dobit Z i šumsku
taksu P. Da eliminiramo šumsku taksu, izrazićemo je pomoću jednadžbe 1).


Iz te jednadžbe slijedi:
P = c — T — Z 3)
Uvrstimo li ovu vrijednost za P u 2), dobijamo
100 : p = (C — Z) : Z 4)
a odavle:
^^7. : (5)


Waszner postavlja za poduzetničku dobit dvije formule: jednu za
kratkoročne poslove, koji traju najviše godinu dana, a drugu za dugoročne
poslove, koji traju više godina.


A. Jednogodišnji poslovi
Poduzetnička dobit računa se kao i napred iz formule pod 2) i modificirane
formule pod 1), koja glasi:


.=:...+....-+. (l a )


Po ovoj formuli sastoji se prodajna cijena iz troškova za kup šume
(iz takse) i iz troškova proizvodnje, kojim se troškovima pribijaju kamati
za pola godine.


Ovi se troškovi čine naime tečajem cijele godine, dok se unovčenje
robe postigne tek koncem godine. Stoga je opravdano, da se pribiju kamati
za pola godine.


Za poduzetničku dobit Z ne pribijaju se nikakovi kamati, jer se polazi
sa stanovišta, da dobit ne ulazi kontinuirano kroz cijelo vrijeme, nego
da se ima računati, kao da ulazi najedmput i to koncem godine.


Iz formule la) i 2) izvodi se Wasznerova formula poduzetničke
dobiti za kratkoročne poslove, koja glasi:


z=^zi^w ^


gdje p znači postotak ukamačivanja uloženog kapitala, a p2 postotak
poduzetničke dobiti.


Kod izvoda ove formule učinjena je slijedeća omaška: Kod formule
la) računa se, da poduzetnička dobit ulazi koncem godine, a proizvodni
troškovi sredinom godine. I sada u formuli 2) ove dvije veličine (troška
odnosno prihoda), koje padaju u različito vrijeme, meću se u razmjer sa
svojim faktičnim iznosima. Kada se već polazi sa stanovišta neprekidnog
ukamačivanja troškova i prihoda, onda se mogu metnuti u razmjer sama
one veličine, koje padaju u isto vrijeme. U koliko stvarno ne padaju u
isto vrijeme, treba jednu prolongirati, odnosno drugu diskontirati, da im


412