DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 54     <-- 54 -->        PDF

..... .. ..........


............ . .............. .......
......... .. ...... . ........


.... je ..... .. ..... ...... ......... ........... ........ ... .... .......
...... ......... ...., . y ...... ......... y ...... ..... .... .... .....
...... ...... je ........, ... ... ce ..., .. . ..... ...... .... ..... ....... .
......... ....... a . ..... .. ........... ........ .. ....... .......... . ....
....... .... .... .......... .. ...... (..... ..... ........ ....... ......) a
..... ..... .. ...... ...... ...... no ..... ...... ....... ........ .. .... .......
......... ... . ..... ...... ...... y .......... ... ......... ........
... .. ... ..... .......... . .......... ........


..... ......... . ........ ......... .... ... 10.000 .......... ................
..... . ......... . ..... ........, ........ je, ..... ........ ........,
....... y ....... .... .. 1,000.000 ..... ....... .... ....., . ..... .......
........... no ...... ....... .. .... ......., .... ce no ...... ........... .
......... ...... ...... ......... .. ....... .. ........ ......., y ..... ........
.... .... .... . .... .......... Ha ... ..... .... .......... .... ......
.... ........., ... .... ....... . .. .... ......, ..... .... ..... ..... .... ..
........... .......... .... ce .... ........ . ......... ........... ........
........, ....... . ........ ..... ........ .... ... ..... .... ...... .. .......
. ....... no ....... .. .... ..... na . .. ..... .......... ... ..........
....... . ..... .......


.. ......... ..... .... y ....... ..... . ...... .... .... y ..........;
....... ......... ........, y ........ ............. ... ..... 7.000 ...........
.. ...... ....... ........., ...., ...... .... ......, .. ...... ......, ....
...... ...... ...... . ........ y ........ .......... .... ........, .... y
..... y ..... .. .... ...... .. je, ........ ....... ........ ........, .......
na y ........ ..... . ....... ....... ...., no ..... ....., .... .... .. 700-000
....... ... je ....... ...., ... ........ ce .. .... ....... .......... .....
... ... ... .... ..... ..... .......... ...... ...... . ..... ..............
........ ....... y ..., ..... .. .......... .. ....... ....... ...... ...., .....
... .........: 2,30 — 14/22; 2,50 — 15/25 . 2,60 — 16/26. .......... .. .......
........... a ..... ......... .. ......... ..... ........ . .......... .... ..
............ . ..:


„ „ „ . ............. . 55,—* ......
.. ..... ...... upar
< F > " F
t ........... . . 74,5 „


-j ............. . 38,5* „
» „ ..... „ < v ´
{ ........... . . 81,— „
, „ ..... „ { ............. . 33,-* .
V ........... . . 61,— »
...... .. ..... ...... ..... ........ .. .......:


.) .... .. .............. 28,000.000.— ......


.) .... .. ............
55,000.000.— „


... .. .... ............ ...... .... .. 27,000.000 ......, ... ...... no ............
38,6 ...... .. ............. .. .... ce ...... .. ... . ...., ... ... je


* ... .. ...... .... .. 1930. ...... .... .. ........ .......... .. 22. XTI.
1931. ...... .. ....: 44.— ...... .. ......, 30.— .. ..... . 30.— .. ..... upar.
..... ...... ........ . ....... ..... ..... je ..... .......... ..... <.... ..... je-,
......... .......
460
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 55     <-- 55 -->        PDF

...... ......, ...... ....... ...... ............. y ....... .. ........ .......
....., ..... ... ..... ...... . ..... ... a) . .) ........ .. .. ... ..... ... ...
..... .. .. ......... ........ ........ .. 700.000 ....... no ..... ........ ...
.. ....... . ...... a ...... ...... .. ...... ........ . ...... ........ .......
....... ......... je ..... .... na, ..... je ...... ............ . ........., .
.... .... ce ..... .. ............ ...... je .... .. ... .... ... .. ...... ....


— .... y ...... .... .. ....... 15 ......... — .. y ...... ...... .. 27 ... 31
...... ...... ... ........ no ...... ..... 44,5 ....... ... .. .... ....... ...
...... ....... ........ ............, ... .. .. .... ..... .. 38,6 .... ..
...... ........, jep .. ... .. ...... ......... ..........., .. ...... ... .....
.... . ......... . ............. ...... .......... .. ...... . ..... ...., ....
je .... ........ a ............ ...... .......... ....... ...... ....... ............
.. ..... ..... ...... ........, .. ..... ... ........, ...... ce y .......
......... ............. . ............... ..... . .... je y ...... I . y .........
........
... ... ........ .... ... . ... ........ ... ....... . ...... ............,
... ... .. .... ......... ... .. ..... .. .... ........, ..... je ...... y
........ ..........:


..... ............ .... ce .... y ......... ........ y ........ ....
....... . y .... .... ........, a no .......... ...... . ........, ........ je,
...., ... ....... ......... .. ......... .......... . .. ...... ......, ..............
.. .......... ...... . ....., ............, ................ .. ........
....... .........; ....., ...... ...... . ........ ........ ... ..... ..... ...
............ y ........ . ...... ..... . ......... .......... .... ... .........
.. ............ ............ .... . ... ............ ......... y .......
.. ............ . ....... ........ ... ....... (....... . .... ......). Tpehe.
..... y ..... . ....... . ........ ....... .... .. ......... ... ..............,
........... . ............, ....... . ....... ......; . ......, ......., .. ..........
.. ............ ....... .. ....... ....... .. ... ..... .. ....... .......
.. .......... na .. ...... ................ .. ...... .. ............. ....
ce, ....., . ... ........, .... ce ..... .........., ....... — a .. ........ ...........
.. je ......... ........ — . ...... y ...... ........ .. ......., ......,
... ....... .. he ... ..... .... ........., ..... .. ... .... y ....... .... 20
......... .. ......... .......... ......., ... .. he ... ..... ............ ....
....... y ...... ....:


...... 85 5 ......


..... 88,7


..... 67,—


.. .. ... ..... ...... ...... ........ ............. ....... ...... ....
........... y ....... ..... ...........? To je ...... .... ... .. .... .........
..... .......... .. . .... .. .... ...., jep ... ..... . ..... ..... ........ je
.... .... ......... ..... ....... ....... ............... ..... ......., .......
. ........ y ........ . ..... ..... ....... ... ..... ..... ... ..............
........ .´. .. ......... .... y ..., ... .. ...... .... .. y ......´ ........ ...
. .... .. .. .... ...., ... ........., .... ......, ..... .. .. .... ......... ...
........ ........., jep ... ... je ......., ....... ....... y ........ ...... ..
...... . ...... ........, .... ce ...... .. ..... .. ....., .. ..... .. ..... y
........ . ...... ........... . .... .... ... ...... ............ .., ... je
... . ...... ........... ...... .... .. y ...... .............. ......., ... je
.... je ... . ............. ......... join ... . .... .... . .... .... ...........,
jep, .... ..... ......, ...... y ...... . .... ...... ............ . ....... ......


461
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ce ... ...., a .... ..... .... je ...... . ......... .... .. ... ... .. ... .. ..
........ ........ . ...... ............ ..... ......... .......... . ...........
....... ... ... ... .......... .............. ... ...... ........... . .......,
.... .... ......... . .. .... ..... y .... .............. ........ . ............
............. ....... y ........, .. .... .... ....... ... ...... ..... ... .. ....
.... ......


.., .... ..... ...., ........ .. ...... .. ..... ...... ...... ...........
......... ....... ............ ....... ...... .. ..... je .... ... ...........
....... .... ...... ..... .. ...... .......... .... ce, ... ... je ......., ......
.. ......... . ........ ........ .... ...... .. ........... ....... ....... ..
....... ... je ...., ..... ... ... ........ ......., .. ...... ....... .... ...
je ........ ......... ... ......... ........... Ha ... ....... ... .........
.... ce ....... ... . .. je ..... y ...... .... . .... y ...... je ........ .......
.... . ...... ... .... ........... ......... ...... .. .... . ............ .....
.... .... .......... .. ........ .... y .... .. ...... ....... ... ....... .........
... ........ .... .... . ..... . ..... ......... . ....... ......... .. ..
... ....., ....... . ...... ...., ..... .... y ..... ... ..... ..... ... je ...
... .. ... ......... ........ ......... . ...., ......... ...... .... . ....
a .. .... . ..... ...... .. .... ce ...... .. ....... .. .......... .... ....
..... ......... ........


....., ........ ....... .... ...... . .... .......... ......, ...... ........
.. ........ .... y .... (.... y ...... .. .... ......... ..... ... .. 35 ..
50 . .... ......... y ...... .. ......... .... ....), ... ...., ... ... ce ...,
.... ...... ........ .......... ... ........ ....., .. ......... ..... . ............
......., .... ............ .... ..... ......... . .... ....., ., ... .. ...
......., ... je .... .... ......, ........ . ........... ........, .. ..... . .....
........


... ......... ......... ..... ...... .. ...... . .. ...... ..... ........
............ ....... y ...... ... ...... ....., .. ........ ....... .... .. ...
.. a ..... ........ ..... ........., — .. je ............. .......... .....
....... ........ y ..........., ...... . ........, . ....... .. ......... .....
............ ....... ........., a .. he .... ........ .. .........., — ............
je .... ...... ..... ........... .... ........ ... .. ........ .... ..
.. ........ ... ...... he .. ce .......... ........ ...., ... ... je ...
......, .. ..... .. ....... ........ „.......... ....... ....... ... ...... ....
........... ........ ..... .. ....... ... ... .. ... ......... .... ..... ......
.........", — .... A. .... y ...... ..... Oberbau und Gleisverbindungen, 1927.
.........., ... je .. ...., ..., .... .... ...... .......... ........, ... .....,
.... .... ........ no ........, a .. je ... ce ...... ... ....... ..... ............
.. .... ... .... ..... ... ...... y ......, y ........, ..., ... .. .. ........
........, ........ .. .. .... ....... ... .. ...... .......


..... ...... ..... ...... .... .. .... ........ ..... y ........ ........
...... .. ....... ......... ........ .... je y ...... .......... .............
........ ... .... ...., . .. je ........, .... ce ....... ...... ........., . ....
.. ...... ..... ..... .... .. ce ..... ...... ........... ........ .... . ..........
... ce . .. ...... ........., ... ... je . ......... ..... .... ... je
...... ......, .... ......... .... ..... ... ......... ...... . .. .. ..... ....
.. .. ......... ... ...... y ......... .. ..... ......... .. ..... ..........
............ ..... ... .... ......... .... ... ....... ......., ..... ........ y
....... ..... y ......... ......... ...., .. ......, ..... ........... .... no
........ ..... 20 ...... y ....... ........ . 10 y .........; ...... .... .... .


462
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 57     <-- 57 -->        PDF

... ........ ...., ... .. .., . ...... ........., ...... .. ......... ...... .........
....... .. ....... ........, ... .. ........., y ........, ... ... ..... ..
....., .... ........ ....... . ........... ..... . ..... ............ . ............
......... ........ y ....... .. ...... .......... ....... .... ...... .
... ..... ......... ......, ........ .. ...., ..... ......... ................,
.... ....... ............ . ...... .......


Ha ...... ..... ...... ......... .. ... ... ...... . ...... ....... ....*
..... ........... ............. . ............... ....... ......... .......
........., .... ... ce .... .. ....... .......... ..... ........ ......... .
........ ........:


. ............. . 12 ......


.. ...... ....


\ ........... ... .. . 16
1616%
%% »
»» (..... 35 % ....)
/ ............. . 3 »


„ ..... „


( ........... ... . . 17
1717%1/».„ (..... 500% ....)


. ..... , | ............. . . . 6 »
^ ........... . ...1 414 „ (..... 130% ....)


........... ........ ....... ......... ..... ......., ... ...... .....
...... ......... .... . ..........., .... ce ....... .. ....... ...... ... .......
......... ....... ..... ...... ce ona .... ...... .... ce ... ........ .. ......
......... ..... y ...... ..... y ......... ....... ....... .. ......... ......
y ........, ... ..... ........ .......... ....... .. ......... ........, ......
..... .. je ......... .. ... ..... ....... .. . . ..........; ....... ...... ..... a
...... ........ y ....... .... ...... ........ ....... ...... .... .... .. .....
....... ......... ....... .. ...... ....... . ...... ........, ... ... je .. ......
y ..., .... .. ..... ..... ... .. ...... 10 ......., ...... ........ .. ........
...... ..... ..... y ....... ..... ......... lo ......, na .. .... ..... ... ....,
.. .. ... ..... . .. ....... ..... ... .......... ........ . y ..... ..... ..
.. 10 .......


........ .. Ct ....... ........ ....... ..... ....... .. ......... .
...... .. .. je .......... . ....... ..... . ...... ... ce1, ....., ........
... .... y ....... . ...... .. je ....... .... ..... ..... .. ....... .......
..... ..... Ci. ....... ........ .. .2 ..... ... .... ...., .... ... ....... ..
......., ....... ....... .3 .. ..... . ...... ., ... ... je ......., ......:


Q


. 2 . , ... je . ......... ....., ...... .... .. ..... 2» ...... ........


........ .... ., .. ..... ...., .... je ....... ........: 3 . Ha ......
..... ...... ........ ....... ......... npaiOBa . .. ..... ........., .........
...... .... .... ... ........ ......... .... je ..... ...... .............
.... . ......, ... ....... .. .. ... . .... ..... .......:


..(\+.).
" (1 +.).-\
... 8. .......... ..... .... .... je ........ .. ....... . ........
....... ..... . ...... ...... ......... ..... ..... ....... .. . .......


... ...... .. ........... ... .... ......, ........ . ....... .. ......
......... ..... .. ..... ..... y ........, ...... ........ ..... ... y .......
....... ............ .... .... .. ce ..... ....... ...... ..... ....... ... ..
....... .... ....... ... ....... ........ .. A, .... ....... ......... .........
........ ......:


A


.,—: ..... ........
(1 +.)


463
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 58     <-- 58 -->        PDF

A


—. , ., ...... ........


Ä


4


,,
,—..- ...... ........
(1 +PY
-r—,—;— ».. . ........ ... ........ ........
(I 4-.).
. ...... ....... ........ ..... ........ ....... .. ..... ...., ..... je
.... y ....... ......., ......: — :A ;—rr
( I + .). + !
Ha ...... ..... .. . ....... ......... y ....... ........ ....... ..


A


... ... ... ....... ........: ..._ ™v—´


.... .... ........ ......... ........ .. ..... .... Sa ... .... ......
............. .... ....... je .... ....... ......:


v


... .... .... .... ........ ......... .... ...., no .........., .......


.... ........ ......... ........ .. ... ......... .. . ...... S„ , .....:
A __ ..(\ +.).
. ~ . +.). — 1


r.-..(\ +.).


...... : A = V . r\
(I +.)»— i


......... .. A .... .. .............. .... . .. ............. ....... .
...... ......... .......... a .. ..... .% ......... .. y ........ la . 16, ... ..
.. io .... . ..... ....... .. .........


..... .... ...... .... ... ..... .......... ........ ........ ........
...... .. ..... ce ....... ...... .... ... .... .... .. .......... ......... .......
— ...... .... .. .... je ....... ...., .... .... .. .... je .... ...., — ..
... ............ . ........ ........ ..... .......... ............ .. .........
..... .. 8%, .... ... ........., ......... . .... ........., ...... .... ... .
...... ... y ...... ...... ....... .... .... ....... ....... ...... .. .....
...... ............ .... ... ...... ........ .... ... .... ....., ... je .. ....
........ .... je ........, . ......., ....... .. ..... .... .... ........... na ..
...... ..... .... ..........., ...... .. ...... ........, .... ......... .............


..... y ..... ......... ............ .......... ..... .. ........ ...........
............... / , .... je ....... .. ....... y .........-..........
........ .. ........ .....*:


AKO je:
., = .......... ....... ..... .... ........... y ........
^2== . » « .... „ „ „
. = ......... .....
m = .......... y ........ ...... .....
. = „ „ ...... ,
. = .... .............. .... je ........ .. ce ...... » ...... ..... y


....... ... .... ....
./ = .... .............. .... je ........ .. ce ...... » ...... ..... y
....... ... ..... ....
/ = ..... ...... ........... ......., ... ........., ..... . ......
..... .. .... .. ... .. ..... .... ......... ............, .. ....:


* ....: Manuel of the American Railway Engineering Association, 1921.
464
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 59     <-- 59 -->        PDF

la
........ ........ .. ..... ....


......... .. ...... ........... . ........... ....... ....... ..


......... ; .. ....... .. ....... .%.
He.Mnp........ .......


....... ...... ......


ej


.


.


.
«


.....-.....-.....-M


X X


u «


eu ..... ..... ..... s


....... ....... ....... .


CU ......>. ....... ....... .


.


X . .. . .. . .. Sa
......-......-......


s


........ ........ ........


... y ... y ... y
........ ....... .......
P°/o ...... ...... ...... ...... ...... ......
12 65 3 48.5 6 43


5 7.33 17.81 8.47
6 7.75 18.14 8.74
7 8.18 18.50 9.02
8 8.63 18.82 9.30
9 9.08 19.16 9.59
10 9.42 19.E0 9.87
11 10.01 19.85 10.16
12 10.49 20.19 10.46
465
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 60     <-- 60 -->        PDF

466
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 61     <-- 61 -->        PDF

467
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 62     <-- 62 -->        PDF

V [U+*»)»-1]´ |0+P)"-1]
.. ...... ......... .............. .... ....:
., + . = .2 + y, ... ....... ......... ..


0.....:


*"´: ^+id+^-l] -/-.+ gl+ffi ![´


1+-i


.+.)"


1


........... f .. ..... .... ......... ..... ......, ... ... ce ...., ....
y ...... .. m . .. ... ..... je ...... ......... . ..... .... .... ce .........
. .. ..... ..... ........ ...........


... ce .... ........ ..... ........., .......... je .. ....... ..........
...... .. ......... ......... ......... ... .. .... ..... ....., .. ......, ..
........ . .. ... ............... ..... ...... la ...., ....... y ......., .....
43 ...... . ..... 6 ......; ....... je .......... ... .... ...., 12 ....... ......
je ...... ce .... ....... .. .... .... ... je ..... no 3%, ma .. ....., .......,
.... ......... ............? ....... .. 6 ...... y ......... ..... .. .....


. : m = 2 ........ ........ ./ = 1,63 . ..... je ............ ........ ........ .....
y ........ ...... 1.63 X 43 = 70.—.


Ta je ........, .... ce, .... .. ... y ...... ....... (65 ...., ...... la, .......
.......... ....... .. .........) . ....... .. 5 ...... .......... .........
...... ..., ...., .......... ........ ... ....... .......


..... ......, ......... ..... ............. .. ....... .............
......, .... .... .......... .. 17 .> ........ .. IS ......, .. .. ..... ......
............. .... ...... ...... ........... ...... . ...... ..... ........ .. ...
..... ..... ..... 18 : 6 = 3. .....__....... ....... .. 6 ...... ..... .. .:. = 3
........ ........ f = 2,Ü4 . ..... .... ..... ........... .... y ........ .... ..
... ......... ............ ....... ............... ....., .... ce ....... 87,7
......, ... .. 11 .... .... .. ..........., ........ ....... ...... .. ...... ...
..... ..... ...... ..... .. ..... ........... .... y ...... .. ....... ........
............... ..... ...... ....... 80,5 .... ... .. 18 .... .... .... ... ce y
...... ...... . .. ... ..... ..... ..... ..... .. ... ... ... ... ..... ........
......... .. ............ ......... . .... ........ .... je .... ... ..... ........
..... .. .... ce ...... .., ... .. y ...... ..... .... ......... ....., .....
.. ..... ........ ............ ..... ...... ........ . .... ce .. ........ .....
..........


.... ce ...., .. ..... ... ..... ....., . ...... ...... ... ..... .........,
........ ...... ...... ......... ......., .... ce .. je ...... .... .............
.. ........... .. 12 ...... .... .. ...... ...... .... ............... ....
............. ....., na, ... ce .... .... ...., .... . .. ..... .... — ..............
.. je, ...., .... — ... ..... ...... ce ............ — .. 6....... .............
..... ... . .... .... ..... ........ ........ ...... .......... .. 20
......, ... .. 3% ...... .... ..... .. ........ ............. ......


.. ........ ........, .. ......... ........ ....... .. ...... ........ .....,
... ..... ........... .... .. ........... .. 14 ......, ... .... .. .........
...... ... ....... ..... — ......... ..... — ..... 8%, ..... .............
.... ....... ............, . .. ... ....... ...... ...... ............, .... ...
..... .. ........... ..-6 ......, .... ... .... . ..... ce ............ .. ........


— ........ — .......
468
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 63     <-- 63 -->        PDF

..... .... ............. ............ je y ....... .... .. ce . .... ...
..... .. .... ......... ..........., .. .... .... .... .........., ... ... .. ....
.. ...... ........... ..... .... .. ........... .. 17´}L ..... .. 16.. ......,
............ . ..... . ..... ..... ........ ............... ....., ... .... ..
............, ........ .. ......... ...... ..... ........... .... .. ........
....... ........... .. 20 ...... (.... ....... . ....... .......... y .........)
..... .. .. ..... .... y ..... ..... ....... .... ............... .... .............
.... ............. ....., ... . .. .... .. ......... ....., .. ..... 7%.


...... .. . ..... .. .... ......... ........ .... ......... ..... y
........, ... . ... ..... ........ ....... .. .. ce ...... ....... ........:


1. ...... ............. ...., .... je . .. ...... ...... ......., ... ... je
......., ....... ...., ....... je, ... ...... ....... je .... .. .......... ........
2. ............. ........ ..... ....... ce ....... ......, .. . . ..........
... ....... ......... ......... ........ ce ...... ........
3. ..... ...., ............. ... ..........., ..... je .... — .... ............
.... ............
4. ..... ............. ...., .... ....; ............. ...... ..............
..... ..... ......, ... . ........... .. .. .... .. ce ........., a ... .... ..
....... .. ...... .. ..... .....
... .......... ........ — ........ .... .... ........ .... ........ ...... —.
... .. y .... .. je ............ ....... y ...... ....... ............ . .. ..
............ ..... ......... a .. ..., ...... ce, ......... . ..... .... .......


.... .. .... ..... ....... .. ....... je ....... .... ........ ........ no
......... .... ......... ......... a ...... ......... Ma .. .. .... .... .........
. .. .. .. .... ..... ......... ...... je .......... ........ .........
.... ..... ......, .. ce .. .... ...... .........., ..., ..... ....., ..........
....... ....... ... .... ......... .... ....... .......... ....... .... ....;
.. .........». ....... . ... . ....... ........ .. ...... ...... ... .... .. .. je
....... y ...... ..... ...., ... .... ..... .. ... .. ce ............ .......,
....... . .... ....... ...... ........ .. ......, . .. ...... .... .... ........
....... . ... ..... ........ .......... .. ............ ....... ......, ...........
..... ....., ........... ........ ..... ....... . ........... .......
..... ..... .....


... . .... ... .. .. .. .... ...., ... ... je, . ...... ......... .... ..
...... ....... ....., .... .. ............ ....... ........., ..., y .... .... je
........ ............. ..... .. ....... ....... ....... ........., .. .... ....
.. .......... .. .......... ....... ......... y ......... ..... ...........
....... ............. ...... ........... y ............ ......., .... .. .... ....
...... ...... (.... ........ ..... .......... ............) .......... .....
.. ........ ......... no ........, ... ce .. ... ..... ........... . ..... .....
. .. ..... ...... ...... ........ ......., .. ... ....... ......... . ....., a ..
... . ........... .... .... . .... ce. ....... je ....... ....... .........: y
....... ...... ..... . ...... ....... .. ....... y ....... .... je ............
......... .. .... ... ....... ...... ........ .......... . ........,. ..........
.... .... ........... ... ...... ...........* ....... je ....... ...... ..........
...... ...... ........ . ......... ........... . ..... ......... ...... .. .........
........ ..........., ... ce .... ........ ...... no ......... .....
....... To je ......... ...... .. ............. a ........ .. ............. .......
......., .... .. ........., ... ... ... ......, ...... .. .... .. .. ..........


* ....: Walter Loring Webb, Railway construction, 1926.
469