DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Vodje ekskurzija biti će : gg. Ing. Premužić i Ing. S ur i ć.


Pozivlju se svi članovi, da izvole zboru na Sušaku bezuslovno prisustvovati.
Na Sušaku je osnovan zaseban odbor za pripreme. Detaljan program
objaviti će se uz naredan broj Šumarskog lista.


l/t


Od Ministarstva saobraćaja zamoljena je povlastica vožnje uz cijene
na željeznicama za sve učesnike; zatraženi su i popusti kod parobrodarskih
društava, te od Ministarstva šuma otsutvo za državne šum. činovnike. Slavenska
šumarska društva poslati će na Sušak zasebne delagacije. Uz zbor


J. S. U. održati će se konferencija delegata Slavenskih zemalja o budućoj
saradnji na polju šumarstva.
Odbor za skupštinu pobrinuti će se za ukonačenje i prehranu učesnika
uz što povoljnije cijene. Adresa odbora: Sušak, Direkcija šuma.
Pripominjemo, da ekskurzije neće biti naporne, pa će im moći da
prisustvuju i dame. Samo zborovauje biti će na dne iy. i 20., dok ekskurzije
na dne 21. i 22. augusta.


Svi članovi J. Š. U. treba da posjete sa svojim obiteljima
Glavnu skupštinu na Sušaku!


Predloži, koji se žele iznijeti na Glavnu godišnju skupštinu, treba da
se pošalju Upravnom odboru J. S. U., Zagreb, Vukotinovićeva 2, najkasnije
do 12. augusta o. g. (član jj pravila).


UPRAVA.


410