DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 56. .... 1932.


POZIV


Jugoslovenskog šumarskog udruženja na


$6. (XI.) Glavnu redovitu skupštinu,


koja će se održati
na dne iy. augusta i narednih dana
na Sušaku.


Dnevni red:


i. Na i<). augusta u p sati prije podne svečano otvorenje zbora i
predavanje g. dir. Ing. Josipa Grünwalda: „Šumarstvo na kršu Savske
banovine ".
2. Izvještaj Glavne uprave o društvenom radu u 1931./32., stanju
društvene imovine, izvještaj nadzornog odbora, te podjeljenje razrješnice
Upravnom i nadzornom odboru.
3. Predavanje g. Ing. Milana Lenarčića: „Naša uloga u medjunarodnoj
saradnji u pogledu sanacije tržišta drva".
4. Rasprava o budžetu za god. 1933.
5. Kereškenijeva zaklada i prihvat novog pravilnika za tu zakladu.
6. Rasprava i prihvat novih pravila J. S. U.
7. Rasprava i prihvat pravilnika za podružnice.
8. Rasprava o stiglim predlozima.
9. Izbor nove uprave.
10. Eventualija.
Predavanje pod 3. održati će se na početku poslijepodnevog zasjedanja
na dne 19. augusta.
Uz skupštinu održati će se ekskurzija : Sušak-Rab-Senj-NoviCrikvenica-
Sušak (zasebnim parobrodom). Predvidjen je i odvojak od
te ekskurzije autobusima iz Senja na Plitvička jezera. Na ekskurziji održati
će predavanja g. Ing. A. Kauders: „Rasprostranjenje i uzgoj šuma na
Primorskom kršu savske Banovine", te g. Ing. A. Premužić: „Smjernice
za preporod i preustrojstvo šumskog i seljačkog gospodarstva na kršu".


409
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Vodje ekskurzija biti će : gg. Ing. Premužić i Ing. S ur i ć.


Pozivlju se svi članovi, da izvole zboru na Sušaku bezuslovno prisustvovati.
Na Sušaku je osnovan zaseban odbor za pripreme. Detaljan program
objaviti će se uz naredan broj Šumarskog lista.


l/t


Od Ministarstva saobraćaja zamoljena je povlastica vožnje uz cijene
na željeznicama za sve učesnike; zatraženi su i popusti kod parobrodarskih
društava, te od Ministarstva šuma otsutvo za državne šum. činovnike. Slavenska
šumarska društva poslati će na Sušak zasebne delagacije. Uz zbor


J. S. U. održati će se konferencija delegata Slavenskih zemalja o budućoj
saradnji na polju šumarstva.
Odbor za skupštinu pobrinuti će se za ukonačenje i prehranu učesnika
uz što povoljnije cijene. Adresa odbora: Sušak, Direkcija šuma.
Pripominjemo, da ekskurzije neće biti naporne, pa će im moći da
prisustvuju i dame. Samo zborovauje biti će na dne iy. i 20., dok ekskurzije
na dne 21. i 22. augusta.


Svi članovi J. Š. U. treba da posjete sa svojim obiteljima
Glavnu skupštinu na Sušaku!


Predloži, koji se žele iznijeti na Glavnu godišnju skupštinu, treba da
se pošalju Upravnom odboru J. S. U., Zagreb, Vukotinovićeva 2, najkasnije
do 12. augusta o. g. (član jj pravila).


UPRAVA.


410