DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 27     <-- 27 -->        PDF

... ............ ........ Beh je .... ....... ......., .. ce ...... ........
...... ... ....... ............


.... .... .. ...... ..... ......... . ..... ........., .... ..... .. .. ....
... ......., .... ce .... ........ ........ ..... ....... ........... . ........
........ .. ......... ......... . ............ ...... ....... ...... ........
....., ...... ..... ......... . ..............


... .. ........


RJEŠIDBE


Riješenjem gospodina Bana savske banovine od 11. juna 1932. broj 39.890—III.
a na osnovu člana 6 pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika
sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativnu — kancelarijsku
službu u šumarskoj struci određeni su za članove ispitne komisije u godini 1932. kod
kr. banske uprave u Zagrebu slijedeći:


1. Predsjednikom: Ing. Dragutin Brnjas, inspektor i šef odsjeka za šumarstvo;
2. Članovi ispitivači:
Ing. Adolf Joševac, šumarski savjetnik, koji će ispitivati predmete iz čl. 15 pomenutog
pravilnika i to od tekućeg broja 1 do uključivo tekućeg broja 6.
Ing. Svetozar Jagrović, šumarski savjetnik, koji će ispitati predmete Iz čl. 15.
pomenutog pravilnika i to od tekućeg broja 7 do uključivo tekućeg broja 12.


3. Zamjenik predsjednika komisije Ing. Velimir Kereškenji, viši šumarski savjetnik.
4. Zamjenici ispitivača gg. Ing. Petar Škrljac, šumarski savjetnik i Ing. Andrija
Koprić, šumarski savjetnik.
5.
Delovođa: Stjepan Matoničkim, podšumar.
Po ovlašćenju bana:
Šef odsjeka za šumarstvo
inspektor:
Brnjas.


IZ UDRUŽENJA


PREDAVANJA ODRŽANA NA GODIŠNJEM ZBORU BEOGRADSKE
PODRUŽNICE J. Š. U. NA 8 I 9 APRILA 1932.


.... M. .....:


.... . ........-............. .......*


....... ....... . .......
..... ....... ...... .... ce, ....... . ..... .. ...., a .... ........ .
.. .. ........ .. je ..... ....... . ....... .. ... .... ....., .. .. ... .....,
.... ...... .... ......., ........ . ......... ....... .........
.. ..... ....... ... ... ..... ....... ..... . .......... ....... ...
...., ..... .......... ...... .. .... ....... y ......, .... ce, .. ... ....
......., y ...... ..... .... ...... ....., na ..... . .... ...... ......, ..
.... .. ...... ........ ..., ..... .... ... y ...... ....., ... ....., a y .......


* ..... JOB. M. ...... ..... ......... .... y ....... .. ........ .....
.......... .)...........-......... ........, 8. .... 1932. .... y .........
433
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 28     <-- 28 -->        PDF

..... ........ .... ce .... y ...... .... .. ......... ... .......... ........
.... ......... . ...... .. ... .... ce .... ........, ... ......... .. ......,
.......... .. .. ......, .... ce .... .. .... .. ....... ....., ... ce ...., ......
... ........, ..........


....... ... ..... ....... ....... je, .. ........ ...... y ...... .........,
..... .... . ...... . ... ...... ........., . ......., .. ce „.....
.........." — .... .. .... — „....... ... ce ...... ..... . .... ..... .
....... ...... ........ . ............". ......., ..... ce, .. ......,
.... . ...... . ........ .........., . ... ce ..... ..... ........ .......
.... ... ..... .......


........ ..., ...... .. je ...., ......., .. .... ....., no .........,
........ . ........ ..... ...... .... ....... y ...... .. ....... ........,
.. ........ .... ..... .. ...... ............ ....... y ......... ......, .,
.. .... ... ......... ........... ........ ..... ...... .......... .......
....... ....... .. .., .. ... . ..... ......., ..... ....... ........, .......
....... .. ... .... ............ .. .., .. ..... ..... ........ .. .......
........., a .. ...... ........ .. ...... ........ . .........., ., ...... no
...... . ......, ... y .... .. ....... .............., a ........ .......
....... .. ..... ........-............. ...... .......... .. je,
... ce ...... ..... .... ......... ... ..... y ........., a ... y ............
y .... .......


...... ce ...., ...... ... ce, .. ..., ... ........ . ......, .... .........
.. ..... ......... ..... ...... je ... ........ ........ . ....... ..
.... je. ... je ... ..........., ..... .. je .. ....... ....., .... ce .. ....
..... .... ..... ......., .... ........., .. ce .... ..... ....... ....., ....
. y .... ...... ...... ... ...., .... .. ..... .. ..... ..... ...., a .... ce y
....... ...... . .. ..... .... .. .......... .. ..... ... ......., ... .... ..
no .... ..... ... .. .. ..., ... . ...., ... . ...... ... . ...... .........
.... ......... .... je. ..... ..... .... ..... .... .. ... . .... ........
...... ...., ......... ......... .... .... ...... .. ..... ...............
... ......... ...... ....., ... .. ....... . ........ ......, .... .. .....
...... ... ...... ..... . .........


.... .. ....... ........, ..... ....... . .. ..... ........, ....
.... ....... y ....., ..., ...., no .... .. ..., . ... je ... ..... ..........
........, ....... .. ... ...., ...., ... .... ....... ....../.. . ......., ...
y .... ..... ...... ..... ........ ...., .. ..... ....... ..... je . ........
.. .... ........ Ha ........, y ...... .. .... ..... .......... . ........
.. ....... ........., ......, ...... ... ....... ... ....... ........., —
...... je ......... . ..... ...... .. .... ce ...... .........


... ........ ........ ........ . ....... ...... y ....... ...... ........:


A. . ........ .......
[.... je ..... ... .. ......., y .... ce ...... ...... ....... ce .. .....
...... ....... ..... ... ... no ..., ... . ...... ..... ...... 1. .......... .
....... ..., .... ...... .... .. ....., .... ce: ....., ........ . .........
.... je ..... .................... 2. ..., ... ..... ..... ..... . ......... ..
jap... ....... .. ......... ... ........., .... ce: .........., ..........
. ......... 3. ... ........ ..... . ........... .... ce: ........,
......... . ......... 4. ... ....., ...... ce ...... ........... y .....,
.... ce: ...... . ...... 5. ...., ..... ce ...... ..... .. .... .. ....., ....
..: ....-........, ....-........ . ....-......... — ... ce .....
........ ... .. .... .... ...., ......... je .. .... ..... .. .... .......
.......


434
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 29     <-- 29 -->        PDF

........ je ..... .. ...) .. .... je ....... ...., ...... . ... .. .....
..... ...... ..... ......... ..... ......... je .. .... . ....... ... .....,
a .. .... ce .. ........... .. ...... ... ... ... ... ..... ........ , ....
y ........ ......, ...., ...., ... ... ........ .. ..... ......: ...... ,
......, .... ......, ........ . ......... ...... je: .. ... .... ....
.... .... (............) . .. ...... ..... .. .... .... ......... .. ......


...... je y ....... ........ . ........ ..... .. ...... ... ......
..... . .. ........ ......, .... ce ..... .... . .... ...... , y ....... .......
....... . ........, ... ... ce ...... ........ (.....) .... ... ........
...... ...... .. ...... ... ....... ........ . .. ....... ce ...... .....,
.. .... ce y ...... .... y ........ ...... . .... je .. ....... ....... .......


..... ...... ....... y ....... ......... ..... ......, .... .. y ...
..... .... ....... ..... ..... no ....... ...... ........ ...... .. ce ...
.... .... , .. je ... ..... .... .... . ..... ...... ..... .... ..... ..... ...
... ......... ..... ... je ....... ........... ..... ..... ..... je .........,
....... .. je ....... joj . ......... .... .... .... ... je ......., ... ...
...... .. .. .. .. .... .... ........ ....., ....... ... ... ... ... .....
....... ... ... ... ....., ... ...... ... . ....... y ...... .... .......,
y ...... .... .. ............ . ..... .... ........ ........., .. .... ....
......... ..... . ......, na .. .. ...., .... ... ........ ... ....- ... je
......, . no ........ .. .. .... ...... ..... ...... .... no ... .. ........
..... je .. ... .... ....., ......., ... ........ (Scilla bifolia) .... .....
. .. .....; ..... je .... .......... (Latyrus vernus); a ..... ...... ...
........ . (Stellaria neglecta). .... .. ... .......... .. ........ ........, a
........ ce ...... . y ..... .. .... ... ........, .. je ... . ..... .....
.. .... ..... ...... ., ....., ............ .. ..... ... .. ........., .. je
.... u ...., ..... .... je .. .... ..... . ....... ....., ... ...., ..... ...
y ........ . y ...... ...... ... . je .... ...... ........, ... ...., y ........
...... ..... je .. ..... . .. . ...... ......... y ...... ..... .. . ....:
».. . . ..... . ...., na .. .... ..... ..... .... .. ... ..... ......"


..... . ...... ... ..... ...... ..... ........ ...... ....... ..., ..
..... ....... ....., a ....... . ...... ... je ...., a ... ....., .... ..
.... ....., ... .. .. ...... ........... ........ ........, .... ce .....
....... .. ....... y ...... ............ ... .... . ..... . ce .... .
......, a ..... je ...... . ......... ..... ... ce ... ....... .. ...... .....
...., .... .. ...... ....., .. .. . no ..... ... .... ...... ...... ...........
..... ... .. ...., .. je ..... .... . ....., a ..... .... . ...... ..... je
....... .... .... ...... je .. .... ...... ......., .... .. ...... ....., ...
ce .......... ........... .... .. ... ... y ........


..... . ...... ...... .. ... ...... ..... .. ..... .... ........ ....,
no ........ Quercus sessiliflora, ... .. ....... ....... .......... ...., .....
.... . .... ce ..... ....... .. ...... ......, .... ... ce, ..... .........,
..... .... ...., a ...... ... . ...... ........, ....... .. ...... .....
ce ...... . .. ...., ... ..... .... .... ...... . no ..... .........
...... .. ...... .. .........., .... ....... ....... ...... ....... ..
......, ..... .... ......... ... . ., ... ... .. no ........ ....... .. ......
.... .... ...... . ....... Ha .... ...... .. ....... ce .. ...... (Quercus
pedunculata) ... ..... ..... ...... . ......., ... .... ....... ..... . y
........ ce ..... ...... .. .......-......, ...., .... .. ...... ......
...... ....... (Quercus conferta).


....... Ha ...... . ........ je ..... ......... ......, .... ..... y .......
.... ...... , . .... ce no ... H. ........ ......... .... Quercus sessiliflora
var. platyphylla. ... ... ....... y ...... ..... .... ...... ... .... ......, ....


435
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ra y ....... ........, .... .. y .......... ....... ...... . ....., a
.... .. .. y .......... ..... ........... ....... ..... ......, . ........ ..
...... ........, ....... .. .. ..... ...... ...... ......... ....... ........
.. .......... ............. . ....... ..... je ........ . ..... he .. ........


..., ..., ....., ..., ...... .... y ........ ...... ........ ..... ..........
..... ..... ..... .. ... ......... ......, .... ........ ..........
.... ......... ... Quercas. .... .. ... ...... .. . . .. . . ... ......., ... je
........ .. . .... . ... ... . ......... ..... .... .. ........ ..... y .....
...., .. . .. .... .......... ...... .. ...... ... ...., .... ce ....., y ......
....... ....., y ....... ..... . .. ...., . ... .. .... .. y ..... .......
............. ...... .. ..... . . ..... . .. 1891 .... .... .... ...... .
....... ..... .... ... je ... ... ......... ..... — ... ... ...... ....
..... je .... .. ...... ...... ......... ....... .... ce, ... ...... ....... ....,
... ... . .. ..... .. ......... ... . ... ..., ..... .. ..... ........ .......
......... ....... ......., ..... ...... . ... .... ...., ... . y ....... ...
.... ...... ..... .... ....... ....... . ... .... ... ..... ... ..... ........
. .. ... ... je ..., ... .. .. .... . ....- — ... je ..... . ..... ...., ....
.... ....... .........., .. je ..... ... . ..... . ... . ..... ....., ...
je ... .. .... ....... ...... ................ To je ... ...... ......, ... ce
... ..... . ......, .. ...... ........ .... ...... ... ... ....... ... y ...
....... ....... . ..... ......, ..., y .... ......, .... ..... .... ... ......
....... ... .... ...... . ....... ......., . ....... . ......, .. .... ce ......
.. je ..... .... .. .....


..... ....... ..... .... ..... je .. ..... ........... ......... .......
. ......... .......... ....... ......, .... ce .... ......... y ..... ........
......


.... . ......... ...... ...., ... ..... ce ..... .. ........ .......
..... . ........ ....... .......; . ... ...... .. ........ .. ........ .
........ ......., ........... .. .. ..... ...... .. ...., ... . je ...., .
....... . .... .... ..........


..... . ......... ..... .... . y ..... .... ........ ce, .... ........
....... ...., .... . ........ ..... ..... ..... ....... . ......... je .....
......... ...... .... ce .... .. ..... . ........, no ...... ..........,
.... ....... ...... .... . ......... ...... ..... ...... ce . .....
y ..... .......


..., ..... je .. ..... ......... ..... ..... ........ ...., .... ce ......
. .... ... .......


... y ...... ...., ........ ..... ........... ...... . ..... .......
....... y ...... ....... . ..... ...., .. ..... ce ..... ..... ...., . ... je
.... . ...... .......


..., ....., ......, ....... ... ...... ... ...... ........ .....
....... ...... . ...... .... ...... ....... .......... ....... .......


.8... . ...... .. ... ... ......, .... ce ......... .... no ......., ....
je ......., . ..... ....... . ......... ..... .....: y ..... ....... .....
......... .... ... .... .. .... ..... . ........, . y ...... ..... .......
........ .......


.. . ...... .......


..., ..., ..>.. . ...... ...... ....: ..., ..... ... . ..., ..... ce ....
...., .. . ... ce ... . ...., ... ...... .... ..... .... ..... y ......... .....
.... ...... ce: ..., ... ... ..,., ... ........ ........... .... ..... ..............
....


436
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 31     <-- 31 -->        PDF

..., ....., ...., ....... .... ce y ...... ...... ..... .. ...., a
... ...... ... ...... y ......... . ..... ..... ....., a . .........
...... . ......... .... ... ........, ...... ce ... . ....... .


.. ....... ...... . ..... .... ..... y ......, a .... ra ... je ....
..... y ........ ......, .. .... je ....... .......:


1. ......... ... ....... a) .......: ..... ... ......... .....
(Quercus coccifera), .... . (Phillyrea media), ...... . (Daphne oleoiđes), ..... .
(Buxus sempervirens) .... .... ........ (no ..... je .......... ...... ....... ..
.... ......—.....), .... ...... . (Pistacia terebinthus), ... . (Tamarix) . ... .
... ... .... . (Arbutus anđrachne). .) ........: ..... . (Pinas peace), ..... .
(Pinas Ieucodermis), ...-.... ... ...... (Pinus mughus) . ......-CM . .. . . . .
... ..... . (Juniperus sabina). ........ ..... ..... . y ........ ......, .... ..
..... ....... a ..... .. ..... !... .... ... ..... . y ...... ...... .. ...
... ..... . ... ...... ..... .... y ...... ......... .... ...... ..... ..
.... y ....... .....-...... .... „....". ......., no ... .. ........ .. je
Juniperus excelsa, .... y ....... ........ .... ........... ....... .... ....
.... .... ..... ..... je .... . Juniperns foetiđissima, .... ce y ..... .... .......
.... ...... .... .. ....... .. ..... . .....-...... ... . ..... ....
(Taxus laccata) ...., ........ .... . ..a. Ho ... .... ... . y ........ .......
2. ....... .......... .....: ...... ...... (Castanea vesca),
.......... ... (Quercus macedonica), ...... (Platanus (mentalis), ...... ....
(Crataegus orientalis), . a . . . a . (Sorbus umbellata), ........ . (Lonicera Formanckiana),
.... .... (Salix incana), ......... ... ....... .... (Rosa pendulina),
......... (? Evonymus latifolius), ..... ....... ... ..... (Cytisus Heuffelii),
... . ..... ....... ..., .... ce no ... H. ........ ......... .... Eamnus fallax,
a .... ce ....... ... ... .. ...- .. ... ... .... .......... .... .. .....,
... ce no .... .. ... ...... . y ........ ....... . ....... ..... je .. ....
.... ......... ........
.... ...., .. ....... ...... . ....., ... .. ... ..., .... y ........
.... y ...... ......, ..... ..... ..... ..........: ..., ...., ....., ...., .....
....., ....., ...., ....., ...... . ........ ......... ... .. . ......... ........:
...., ....., ...., ......, .... ...... je ...... ...... .. no ......, ..., ... a
.... ......... ..... je ............. ... a (Alnus) . y ........ . y ...... .......
. ..... ......., ..... y ........, ... je: ...., ...., ...., ......; y .......
.... ......; y ............ ..... .......: ....., ..., ... na . .....
.... , ...., .. je no ... . ....... ..... .... ......... y ....... ......... .
...... ....... ... . je .......: ... ... ...., ... ... .. . ... ... ..... ..
.... .. ..... ....: .... y ........... . ....... y ......... ......


.... . .... .... (Carpinus). ............ je, .. ce y ...... ...... y .......
....... ...... ... ....... ....... ...., .. .. .... .... je „.... .....",
a .... ... . je „.... .....". ... ...... ....., ... ce ... ..... y ..... ....
...., a .... .... ..... y ..... , .. no .... .. ... ...... y ......


....., ....... ..... ....... . .... ...... ....., y ..... .... ..... .....
..... . je .... ...... ....., ...... je ..........., ....... ..... . je .....
.... .... ce ..... .... ...... .... ..... .. . . ..... . ...... ...... .. .....,
.... . .... ....... .............. ........ ..... . je ..... ......... ....


....... . ......, ..... y ....... ...... y ......, ..... .... .......,
... . ........, ..... ... ...... .... y ........ ....... ....: ......
. ..... . ........ .. .. .......


........, ......... . ....... ...... y ......, .......... .......
. . ....... .......... y ........ ......, . ... ........, ... .. .....
..... ..... .... sa ......, a .. . .. .... . ... ... .. ......... .....
...... . y ....... ....... ....... ... ..... ... . ...... ........ — ....


437