DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 24     <-- 24 -->        PDF

sporazum sa državama severnog tržišta, a u pogledu hrastovine s Rusijom. Ukoliko se
ne bi našla kolaboracija s tim državama, imenovane će države zajedno nastupiti na
svojim tržištima. Zajedno su sastavile rezoluciju, koja je pročitana u plenumu bez naročitih
prigovora. Tu se pokušalo dobiti jednu izjavu država uvoznica, hoće li ukinuti
razna uvozna ograničenja za slučaj, ako se postigne potpun sporazum između država
izvoznica. Pale su izjave, da će protekcionističke mcre same od sebe prestati, ako se
među državama izvoznicama postigne sporazum u pogledu redukcije i regulisanja izvoza.
Opšti je dojam bio taj, da će u slučaju postignuća sporazuma one države, koje
budu pristupile tom sporazumu, uživati izvesne olakšice, dok će se izvoz iz ostalih
država otežavati. U tom smislu mogla se tumačiti i izjava franc, delegata g. Barbiera.


No kako je to bila konferencija eksperata, koji nisu imali ovlašćenja, da daju obavezne
izjave a i Društvo naroda po svojoj konstrukciji ne može preuzimati na sebe
nikakvih angažmana, zaključeno je, da se o juna nastavi konferencija u Beču s time,
da na njoj uzmu učešća zvanični delegati, koji će biti ovlašćeni, da preuzmu na sebe
izvesne obaveze za svoje države. Na toj konferenciji imala bi se definitivno utvrditi
visina produkcije prema potrebi zemalja uvoznica i razdeliti kvote na pojedine države
izvoznice. Nadalje bi se imala ustanoviti funkcija nacionalnog instituta za regulisanje


izvoza i eventualno jednog međunarodnog instituta, koji bi održavao vezu između
proizvodnje i potrošnje, te sakupljao pouzdane statističke podatke za regulisanje produkcije
i izvoza prema svakogodišnjim potrebama.
U tom cilju izabran je jedan odbor sa zadatkom, da priredi ste što je potrebno za
kongres, a delegatima pojedinih država stavljeno je u dužnost, da kod kuće spreme sav
potrebni materijal i da zainteresuju za stvar nadležne faktore i korporacije interesenata.


Dr M.


KNJIŽEVNOST


.. ........: ...... .......... ....... .... y .......... ........ .......


...... .. ......... ............ y ......, .............-........ ........,
... X, .... 1931/32 — .... 50.


. ........ ....... ...... ....... ..., .... y ....... .... ....... .......
........ ... ...... ....... ............. . ........ .... .. ........., ........
....... ............., ..... je ....... ... .......... ....... ce ...........
...... .. ...... ....... .......... ....... ..... ......., .... ...... ...........
. ........ ...... .... ........ ....... ... ......... ..... . ..... ce
........>... ...... ......... .............. ..... . .......... ...... ......
.......; y ....... ce .... ...... ........ ..... ............ ..... .......,
......... . ...... ............ .............. ..... ......... ..... ..... ..........
.... ..... ......., ... je .. ....... ...... ........ ....... ...., mi ....
...... ....... ..... ....... ......... .........


. .... ........ ........ ....... . ........... .............. ....., ....
ce ....... y ....... .... .. 600—1600 ...... ......... ...... . ... . . . u . . .
.. ...... ....... ..... . .... ce ..... ..... ........ ......,´ ..
..... ........ ...... ....... . y u ., ..... ... ce ....... .........
y .... .......... .... . ......... ....... ..... (...... .... ... 3—1932). ....
ce ......... ... ........., y ...... .. 1000—1100 ......, y ...... ...... ...........;
...... ...... .. ..... ...... .... ...... .... ... 100—120 ....... . .........
........ ...... .... .... ... ......., .. .... ..... .. ...... .. ......
....... ..... H . . . . . . . . . . . . a . u . . a . a . y . . . . a . a . . . . . . . a
...... . ......... , .. ....... ........ ...... y ........ ....... (.....),
a ....... . ...... (...... .... — Pinus peuce); ... ........ ........., y .....


430
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 25     <-- 25 -->        PDF

........ . ........ ........ ...... ....... (......, ......., ......-.... . .. ..)
...... ........ ......... .... ........., .... ce ...... ..... ......
6 y . . i! . . y . ..


.. ....... ....., ...... ...... . ....... ......... ..... ...... ... ....
....... ......... ....... je, .. .. ..... . .... .... ... ......., .... .. ..........
...... ..... . ...... .. ....... ......... . ............. .. ......
........... ........ ..... .. ce ........., .. je ..... ...... (.....) ........ .
........, .. ..... .. ....... ....... .... ........ ... ..... ....... . .....
........., ..... .. ce .. ......... ...... ...... ... ........ ..... .... .....
......, .... ....... ............, .. .. .... ........ ...... ........ .. ........
...... ..... . ...... ....... ......... .. ....... ....... ...... ... . ja ..
..... .... ..... ....... . .. ....... y .... .......... .... . ......... .......
...... To ..... ....... ..... .... .......... . ......... ..... .. . . . . a . . . a
. IL . . . a . . . a, .... .......... ........ .. ....... .......... .........
........ ........ . ....... , ............. . ..... ....... ..... .......
.. ..... y ....... ....... ...... .... ......... .......


..... ......... . ....... ........... . ......... ...... ........ .......
.[),..... ........ ....... .. ............. ......... ....... ...... no10
... (li—20, 21—.. . .. ..). ..... ...... ....... ........, .. je ...........
..... ..... ....... .. ............. ....... ......... . .. je .. ....... .......
.. .......... ........ . ........... ......... ...... y ...... ......... ..........
..... je ....... .. ...... .... .. ...... ......... ...... ....... ..........
......., .... je .. ....... ...... ....... ...... ........ ..... .... .........


.... ........ ...... .... ............. ........ ...... ......... .....
(........ .. ..... 3 .....). .. ce . .. .......... ........ ..... ........ ...........
... .... ......... ..... ......., .... ........ ........ .......... .... je´
....... ..... ....... .. ..... .... 1 (.......) ...... .............. ....... ..
..... ........ ..... .... .. ........ ...... ....... I .......... ........
....... .... 2 (........) ....... .. ............... ........ ....... .. ...........,
... ce ........ ........ ... .. ........., ... ... je ....... . .... .......
..... ....... I ..... ........ ...... ..... .... 3 (.......) ............ .........
....... . ... ..........., ..... .. ....... ... ......... ...... ......,
........ .. ........ .. .... .........., .... . ..... ......, .. .... ..........
...... ....... ....... .... ....... ......... ....... ce .... . na .... ..........
...... ........ ......, .... je .......... .......... ....... ...... ....... .....
.......... ........


... ...... ......... ........ ce ......, no .... ....... ........, ......,
... ....... ........... .... ...... ........, ... ....... ....... .............


......... je, .. ..... .... ..... ........ ......... ..... ....... y .......
.......... ........, ...... je ....... ........ ..... („........") no......
y ...... .. 1450 ., .. ce ........ ......... y ... ........ ..... ..........
... ....... ........ ......., .. je ........ ......... ..... ........ .......
...... ....... .......... ....... ........ ......., no ... ......., ..... ce
......... .. .... ........, .. ..... (.... ce) y ...... ....... .... ...... ..
..... ........ .......... ....... .............., .. ce .... .... ........ .........
.... ..... ..... ........., ....... ..... .. ce ......... y ... .........
.......... ....... .... ...., . ....... .. ........ .... ce, .. je y .... ......
...... ....... ...... .... ......... .............. ......... .. ...., .. ce .
.. .... ....... .. ......... ........ .......... .........., y ....... ........,
... ... je .. ......... ... ......., ....... ......... ...... ...... .. .........
...... .... .. .......... ......... .. ce .. .... ....... ........ .........
.... ..... ......... y ......... .........


431
ŠUMARSKI LIST 7/1932 str. 26     <-- 26 -->        PDF

. ....... ......... ........... ......... ..... . .. .... ........... ..........
...... .. ......... ..... ....... ....., .... ... ...... ......... y .....
....... .......... .. .... ........... ....... ......., .... ce ...... ..
........ ........ „.......", ......... ...... 1350 ., ........... .. 1 .., (....
......... .......). lio ... .... ...... no 1 .. ...... ...... 225 .. 480. .........
ce ..... .. 26 .. 45 .2, a ..... .... ...... 450 . 780 .3 no ........ ....... ..
...... ....... .. 37 ......, a ........ y ...... ...... .. 1.2 .. ....... je .........
......... ...... .. 51—00 ... .. ........ 25% ...... ..... ..... .......
......... ...... ......... je ........ .. 44% ..... ....... ... .... .. 3% .........
..... ..... .... ce ........., .. .. ..... ............ ....... ..........
.... ...... . .......... ........ N, G u V.


......... ......


........


I II III IV V VI VII VIII IX .....:


.........


11—20 21—30 31-40 41—50 51-60 61-70 71-80 81—90 91-100


244 81 44 40 36 12 16 4 480
N
50.5% 17.5% 9-5% 8.5% 7.5% 2.5% 3.0% 1% 100%


42.532


G 4.088 4.476 4.460 7.072 8952 4.368 6.792 2.324 —


M2


34 16 51.24 69.52 124.80 162.00 81.72 132.00 44.64 700.08


M3


V
5.0% 7.3% 9.9% 17.8% 23.1% ..7% 18.8% 6.4% 100°/o


............ ..... ce ...... 16.46—17.27, .. .. ..... .... .. ...., .... ...
......... y ..... ...... . .... ...... 14.64—15.06. ....... he .... no .... .......
........ ...... ....... y .......... ........


........ je . ........ .. ......... ..... ..... ......... ..........


......... y .... : Aufbau, Wuchs und Verjüngung der Sildosteuropäischen Urwälder — 1929.
........ ........ ...... ........ ......., ..... .... .. ...... ....... ....
.......... . .......... .......... „....... . ...... ........ .... ...........
......... ........, ..... ce .... ............. ...... ... ............." .. ........
......... ..... ...... ........, .. .. .... .... .. ...... . ....... .............
. .............. . .... ...... ....... ...... ........ ...... ....... y
......... ........ ....... . ........ ......... ..... .............. .... . .......
..... ....... . ....... ......... ...... .......... ....... y ........ .........
........ je . ....., a .. .............. .... ce na ..... ........, a ne ..
........ ........ ......... ..... y .......... ....... .... ce ..... ...........
........... ....... . y ........ ...... ...... .... ........., ... ..
... ......... ....... ... ......... ...... Ha ....... je ...... ....., ......,
....... .... ......... ....... ........., .. .. .. ....... ....... .........
.......... ....... .......... .......... To je ....... ..... ....... 0 ............
............ ...... .. .... .... .. ....... .... ........ .. .... ........., ..
... y .... ....... ........ ..... (...... .... .... 328 — 1931) ........ y
.......... ...... ....... ........ . ..........


. ......... ........ ...... ..... ..... ......... ............. ....
........ ....... .. ............. .... ....... ......, ........ .. ...... ....,
... ... ce ............. ... 5% ....... ...., ... je ... ...... ......... y ....


432