DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Pred mrtvačnicom oprostio se sa pokojnim drugom i članom glavne uprave J. Š. U.
potpredsjednik udruženja sveučilišni profesor Dr. Andrija Petračić posvetivši mu u ime
udruženja i našega šumarstva topao oproštajni govor. Velikim brojem vijenaca — od
kojih se naročito isticao vijenac industrijskog preduzeća S. H. Gutman iz Belišća,
zatim vijenac činovnika toga preduzeća, a i vijenac J. Š. U. i Sokolskog društva iz
Teslica — okićen je grob pokojnog nam druga, do koga ga je dopratilo iskreno poštovanje
i bol svih nas.


Nad otvorenim grobom dirljivo se od svoga šefa oprostio šumar g. Ton u ime
činovništva tvrtke S. H. Qutman u Belišću i potom su pušteni posmrtni ostaci pokojnoga
Huge u majčicu zemlju, koja neka mu bude laka.


Dijeleći veliku našu sa duboko ožalošćenom porodicom pokojnoga Huge, kličemo:
Slava Hugi Sacheru, odličnom prijatelju i drugu.


P. R. Našice.
t Radislav Kojić, viši tehnički manipulant sa službom kod okružne šumarske
uprave u Kragujevcu, umro je dne 21. februara 1932., gdje je i zakopan.
Pokojnik je bio članom Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Vječna mu pamjat.


........ . .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 4. ........ 1932. ...
2452. ......... je ...... ........, ........... ........... .. ....... ... .........
.... y ....-.... .. ........ ......... ...... .......... ..... .. .....
.......... ......... ... .... ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 11. ........ 1932.
Ep. 0142. .. ....... ...... ......... je:


.. ......... ........ y ..... ........... ..... ... ....... ......... y .......
........ ...., ......... ........ y ..... ........... ..... . .... ......
...... y ...-.......;


.. ......... ........ y ..... ........... ..... ... ...... ...... ..... .
.......... ........ ........., ......... ........ y ..... ........... ..... ...
......... .... y ........;


.. ........... ........... .. ........ ...... .. 1550 ...... ... ......
...... y ....... ........... ......, ........... ........... .. ..... ........
...... ... ...... ...... y ........, .


.. ........... ........... .. 1550 ...... ....... ..... ... ...... ......
y ......... ........ ......., ........... ........... .. ..... ........ ......
... ...... ...... y ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. ..... 1932. ... 5632.
........ je .. ........... ........... .. ........ ...... .. 1550 ...... ...
....... ...... y ..... ............ ........, ............ .....,... ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 5. ..... 1932. ... 5G34.
........ je .. ........... ........... .. ........ ...... .. 1700 ...... ...
......... .... .. ...... ...... ......, ............ ........ ..........


...... .. .. ..... .. 11. ..... 1932. ... 6456. no ....... ...... ..........
..:


.. ......... ......... y ..... ........... ..... ... ......... ......
... ...... ...... y ....-.... ... ......, ........ ........ y ..... ...........
..... . ... ...... ...... y ........, .


405
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 84     <-- 84 -->        PDF

.. ......... ..... ........ y ...... ........... ..... . .... ......
...... ....-..... ...... ......, ........ .... ....... y ..... ...........
..... . ...... ........ ........ ... ....... ......... y ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. L4. ..... 1932. ... 6458.


......... je no ....... ...... .. ........... ........... .. ........ ...... ..


1550 ...... ... ....... ......... .. .... ...... ......., ............ .......


.... .. ..... ........ ...... ... ...... ...... .... ......


...... .. .. ..... .. 15. ..... 1332. ... 6641. no ....... ...... ..........
..:


.. ......... ..... ........ y ...... ........... ..... .. ...... ..........
......... . .... ...... ...... y ........ ........ ........, ........
.... ....... y ..... ........... ..... .. ..... .......... ......... ... .........
.... y ........, .


.. ......... ..... ........ y ...... ........... ..... .. ..... ..........
......... . .... ...... ...... y ...-....... ...... ......., ........ ....
....... y ..... ........... ..... .. ..... .......... ......... . ... ......
...... ..... y ...........


...... ....... ........... ....., .. 18. ........ 1932. ......, .... 4062, no
....... ...... ......... .., .. ......... ......... .... .......... ...... .......
y ........., y 4. ........... ..... 2. ......., ......... ........., ........
......... .... ...... ...... ....... y ..... ........... ..... ..... ........


...... ....... ........... ..... .. 14. ........ 1931. ......, .... 33550, y
........... .. ............ ............ ......, .......... ..: .. ..... .........
............ y 1V-2 ........... ..... ... ....... .. ......... ............
.... . ......., ........ ...., ........ ............ y 5. ........... ..... ...
....... .. ......... ..... ............; .. ......... y IV-2 ........... .....
......... .... ......... ...... ....... y ......., ......> ......, ........ .........
y 5. ........... ..... . ....... ........ ......... .... ....... .......;
.. ......... ......... y 5. ........... ..... ... ......... .... .. ......,
..... ......, ........ ........ y 6. ........... ..... ... .... .........; ..
......... ......... y 5. ........... ..... ... ......... .... na ......, ......
......., ........ ........ y 6. ........... ..... ... .... .........; .. .........
......... y 5. ........... ..... ... ......... .... .. ......, ...... ......,
........ ........ y 6. ........... ..... ... .... .........; .. ......... .........
y 6. ........... ..... ... ...... ...... y ......... — ........ ......
....... — ........... ........, .... ........ ....... y 7. ........... .....
... .... ......; .. ......... ......... y 6. ........... ..... ... ....... .........
y ......... ........, ...... ...., ........ .... ....... y 7. ........... .....
... ..... ........., . .. ......... ..... ........ y 7. ........... ..... ...
...... ...... y ........ — ...... ...... ......., ............. ......, ........
....... y 8. ........... ..... ... .... .......


...... .«..... ........... ....., .. 21. ....... 3932. ......, .... 1752, y
........... .. ............ ............ ......, no ....... ...... .......... ..:
.. ......... ......... y 5. ........... ..... . .... ...... ...... y ....,
........ ......, ........ ......... y ..... ........... ..... ... ......... ....
y ......, . .. ......... ......... y 5. ........... ..... ... ......... ......
......... ...... ...... .. ......, .......... ........., ........ .... .......
y 6. ........... ..... .. ..... .......... ......... ... ......... ......
......... ...... ...... y .......


...... ....... ........... ....., .. 28. ........ 1932. ......, .... 5204, no
....... ...... .......... ..: .. ......... .......... y 7. ........... ..... ...


406
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 85     <-- 85 -->        PDF

...... .....´ y ..... ......, ........ ....., ........ ........; y ..... ...........
..... ... ...... ...... y ....., . .. ......... I. ..... y 7. ...........
..... ... ...... ...... y ....., ..... ...., ........ .... ..... y .....
........... ..... ... ..-.... ...... y ..... ......!


...... ....... ........... ....., .. 11. ..... 1932´. ......, ... 0450, ..
....... ...... .......... ..: .. ......... ......... y 5. ........... ..... ...
......... ...... ......... ...... ...... y ..... ...., ... ......, ........
........ y .<"... ........... .[>... . ... ...... ...... y ´........, . .. ..........
..... ........ y 7. ........... ..... . .... ...... ...... y .... .....,
...... ......, ........ .... ....... y ..... ........... ..... . ...... ........
........ ... ....... ......... y ........


...... ....... ........... ..... .. 15. ..... 1932. ......, .... 0041, ...
....... ...... .......... ..: .. ......... ..... ........ y 7. ........... .....
.. 2. .......... ......... . ..... ...... ...... y ........, ........ ........,
........ .... ....... y ..... ........... ..... .. ..... .......... .........,
... ......... .... y ........, . .. ......... ..... ........ y 7. ...........
..... .. 1. .......... .......... . .... ...... ....... y ...-......., ......
......., ........ .... ....... y ..... ........... ..... .. ..... ..........
......... . ... ...... ...... ..... y ...........


...... ....... ........... ....., .. 10. ..... 1932. ......, .... 0015, y
........... .. ............ ............ ......, ....... je y ..... ...... ....
......... ....., ........ ....... .. ......... ............ .... . ....... y
.. .......... ..... 2. ......., .. ...... ........., .... .. ..... ........ ......
........


...... ....... ........... ..... .. 18. ........ 1932. ......, .... 4003, y
........... .. ......... ........., ....... je y ...... ..... ...... ........
......., ........ ........ .... .......... ...... ....... y ......... y 4. ...........
..... 1. ....... .. ....... .. ......., .... .. ..... ........ ......
........


OGLASI


407
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 86     <-- 86 -->        PDF

... .. ~.. W\ W "I . Uprava gospodarstva 1 šumarstva :


** ** *^. M *> NAŠICE, SLAVONIJA,
gospodarska i šumarska industrija d. d. ProiZvod, i eksponira svekolike
U Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


NASICKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA


Marulićev trg broj 1S.


408