DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 77     <-- 77 -->        PDF

..... . .... . ........ .............. ........ . ......... ... .. 1919. ......
.... .. ....... ....... .......... . ..... ......... ......... ce, .. .. .........
......... ........ . .......... .......... ....... ... ........ .........
...........


10. ..... ..... .1... r. ...... ....., .... ..... ....... ......... .: ..........
...... ......... ......... . .......... ...... .. ......... y ........ .........
.... y ..........".
......... .. ´......., ......... je .. ............. ..........


11. .......... .. ......... ........., .. je ............. .. .... ........
.... ....... ......... .. .. ce ........ ........ .............., ... je .....
....... ........ y ............ ............. ......... ........ .......
..... je ....... .. ......... ........ .......... ......... .. ..............
r. .... ........... ......, a .. ..... ......... .. ...... ..... .. .... ........
........, ... ce ........... ......


Ca .... je ......... ........ ... ...... .....


12. ....... .... — 9. ...... — ......... ........ ... . ..... je .. ..........
....... ........., ....... ce .. ....... ...... .......... . .............
. .... .......... no ........ ........ ...... .........
........ .. ....... .... ...... . ...... .... je ....... ..... ..........
...... .. .... ........, a .... ...... . ...... ......... ........ ............
.. .......... no .... ...... .. ......... ......... ........ ....... je
........ .. ........


13. ..... ..... .... r. .......... ....., ..... ........... ............
...... je .... ............ .........: „............ . .............. ........
......... .. ...... . ........".
... ........., .... ........ .............. ............ ........... .......,
........ .. ......... .. ....... .......


14. ..... ..... ........ .. .......... ........ ...... ...... ............
..... .. ............ ...., ...... ........, ........ ..... . ...............
....., .... je .. ... ........ ....... .... ... .......
........ ............ ...... .... .. ........ ..... y ........... ..... .
......... .......... ......... ...... je .......... ......... . „...... ............
....." . ..... ................ ........ ..........


15. ..... y 18 ...... .. ... .... ...... ........ ........ ......... .........
,v ..... .. ..... . ... .... .......... ...]>......, a ... ....... ........ ........
...... je .... ....... ...... ...... . ....... .......... ..... .... ............
.........: „0 ....." (Limantria monacha) . .......... .......... .. .....
...... .. y ............. (.. ......).
..... ......... .. ....... je ....... .. ....... .......... ......... .
........ ........... .. .......... y ... ....... .......... ...........


16. ..... ..... ........ je . .... ..... . ............ .... „....... ....",
na je .......... .. -......... ........... ce .......... ........ ..........
ZAPISNIK
sastanka radnog odsjeka za privatne šume i unapređivanje interesa privatnih šumara.
na dne I. maja 1932.


Prisustvuju gg.: P. R o h r, L. K r i š k o v i ć, F. S e v n i k, O. M i k 1 a u, J.
K a j f e ž, N. N e i d h a r d t.
Prisustvuju kao gosti gg.: potpredsjednik Dr. Petračić , D. Hradi l i J.
G r un w a 1 d.
Ispričali su se gg. F. P a h e r n i k, M. L e n a r č i ć, M. Š u š t e r š i ć, J.
Goederer.


399