DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 69     <-- 69 -->        PDF

. ........ ....... ........ .. ....... ......, : ....... ....... . .......; .......
. ....... ..... ....... ......... ......, ........ ...... ...... . ......
........... ........ .........; ....... .. ........., ....... .... . ......


..... .. ...... ..... ....... ....... ..... .......... ......... .......
......., ....... ..... . .... .. .... ........ .........., ... . ..... .......
. ........ .. ........ ..... ....... ........


.... ...... ...... ... y ..... .... je .. ....... .... ........ ......
........ . ..... .............. ....... ......., y .... ..... ..... ....... .
......... ........ ... .. .... .... ..... ......... . ... .......... ..... .. ..........
. ........ ...... ...... ....... .......... y .... je ........ .......
.......... ....... .....


..... .. .......... ... 300 ...... ......... ...... . ......, a ........ ce
y ........... (............) ..... .... .. ....... ... ......... .... .....


.... ..... .... 100—120 ....... ....... .. ......... ..... ... .......
....... .. ...... ...... .. .......... ....... .. ......... ............ ....
. ....... — ........


ISPRAVAK.


U četvrtom broju Šumarskog lista od ove godine u mome prikazu studije


g. profesora Dr. Dure Nenadića »Istraživanje prirasta hrasta lužnjaka u šumi Žutici«,
a na strani 261 i 262 između ostalog kazao sam i ovo:
»Ti rezultati potvrđeni su i dokumentovani ciframa, koje smo dobili našim
kasnijim ispitivanjem tokom 1929. 1930. god., što smo izložili u jednom elaboratu pomenutom
Institutu, koji je na jednoj svojoj sednici još 1930. god. odlučio da ga štampa,
ali to ni do danas nije stigao, verovatno usled preopterećenosti sa drugim publikacijama.
«


Kako se ova poslednja rečenica tumačila i od strane- nekih prijatelja kao ironiziranje,
to mi je čast umoliti Vas, gospodine urednice, da radi razjašnjenja izvolite
uvrstiti ovo nekoliko redaka kao nadopunu:


Pretpostavljajući, da se jedan primerak pomenutog elaborata sa oglednih polja
u 1929. god. nalazi pri Institutu (što se ispostavilo kao netačno obaveštenjima, koja
sam kasnije dobio), pa kako je tokom 1930. god. prilikom utvrđivanja naslova tome
elaboratu nastalo izvesno diferenciranje u mišljenju između starešine Instituta g. profesora
Dr. Jovanovića s jedne strane i g. Ljubomira Markovića i mene s druge strane,
kako se nadalje to pitanje više nije pokretalo prema mome saznanju, čitave 1931. god.
i pored mnogobrojnih usmenih kontakta sa g. Dr. Jovanovićem — smatrao sam, da
Institut ima svojih posebnih razloga, da ne objavljuje te elaborate. Ja sam te razloge
protumačio onako, kako sam to smatrao za najvjerovatnije. Nikakvog ironiziranja u
tome nije bilo. Izraz »preopterećenost sa drugim publikacijama« treba tumačiti skromnim
finansijskim sredstvima, kojima Institut raspolaže, i nikako drugačije.


Maja 1932. god. .. Ing. Milan Manojlović.


391