DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 60     <-- 60 -->        PDF

6. Na to zborovanje bodo povabljene tuđi države, ki nišo tu zastopane to je
Belgija, Bulgarija, Danska, Španija, Egipat, Grčija, Ogrska, Litavska, Norveška, Švicarska,
Turska, Združene države in sredozemnih protektorati.
7. Avstrijsko delegacijo se naprosi, da pripravi to novo zborovanje in da ukrene
vse potrebno za njega organizacijo.
8. Prisotni eksperti bodo pri svojih deželah potrebno ukrenili, da bodo te dežele
na to konferenco odposlale primerno pooblaščene delegate.
9. Prisotni eksperti se obvežejo, da medčasno pripravijo vse potrebne statistike
in jih naslove potom avstrijske delegacije vsem interesiranim in povabljenim deželam.
10. Imenovalo se bode takoj mali komite ki bode pripravil podrobni program za
konferenco, ki je predviđena za 9. junij 1932.
11. Trdno prepričani, da bodo uporaba tu iznešenih principov dovedla korak
naprej v vidu ureditve mednarodnega tržišča lesa, se zahvaljujejo prisotni eksperti
ekonomskem komitetu društva narodov, čegar inicijativi je zahvaliti, da so mogli
reprezentanti interesiranih dežel izmenjati misli glede sredstev, ki naj aktuelni krizi
odpomorejo. Eksperti prosijo komite društva narodov, da naj tuđi v bodoče posveti
enako zanimanje vprašanju svetovnega tržišča lesa in bodo eksperti od časa do časa
obveščali komite o napredku njihove akcije.
Še v Ženevi se je sestal v smislu rezolucije točka 10 mali komite, ki je določil
za zborovanje 9. junija t. 1. na Dunaju sledeči dnevni red:


1. odločitev glede provedbe doseženoga sporazuma v Ženevi dne 27. aprila 1932.,
2. modalitete sodelovanja z mednarodnim agrikolturnim zavodom v Rimu,
3. eventualna ustanovitev stalnega mednarodnega urada za les.
S tem je ustnovljena pot, po kateri se naj preko ženevskega principijelnega
sporazuma priđe do realnega sodelovanja vseh lesno eksportnih držav.
Ne smem prezreti prilike, da posebno naglasim zasluge Italije za ta sporazum,
katera je — zastopana po predsedniku tehničnega komiteja nacionalne fašistične
trgovske konfederacije, gosp. Comm. Umberto Cantoni — s svojim jasno izraženim
stališčem in globokim razumevanjem svetovnega položaja na tržištu lesa neumorno in
krepko utirala pot do sporazuma.
Njeni eksperti tuđi zahtevajo, da se naj sporazum začne izvajatiže 1. jul i ja .932.
Ce se ne pojavijo posebne težkoče glede razdelitve udeležbe posameznih držav
pri skupnem eksportu to pa osobito med Rusijo in Švedsko, moramo pričakovati, da
bode 9. junija na Dunaju postavljen definitiven fundament za nadaljno
regulirano svetovno trgovino lesa. Če se Švedi in Rusi ne bi mogli
zediniti glede eksportnih kontigentov — le ta nevarnost še obstoji — obstoje pa vendar
najboljši izgledi, da se definitivno uredi razmerje med Romuni, Jugoslovani, Avstrijci,
Cehi, Poljaki in URSS glede eksporta na tržišča v sredozemskem bazenu.
Odnosi zastopnikov vseh dežel so danes prisrčni in treba jih bode dalje gojiti
vsaj dokler ne odvrnemo težkih nevarnosti od našega narodnega gospodarstva.


Ing. Milan Lenarčić.


... HEKE ...... .. ..... ...... .........., CA ........ ......
...... .......


...... .. .........., .... je ......... ...... ....., ..... ... . ...
......, ....... je y ....... 1930. ...... ........... ........ Ips typographus, I.
chalcographus, Crypturgus pusillus na ....., Cryphalus piceae . I. curvideus ..
......, a I. sexdentatus . 1. acuminatus .. ...., ....1 ....... ........ .. ........
......., ........ .... ..., ... ce .. ...... ........ ... pehu, .. .. ce ........ y


382
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 61     <-- 61 -->        PDF

........ ... ........ ..... .. ..., ..... .. . y ........ ......... ..........
y .......... ....... ...... .... .......... ........ .... je ... y ..... ..........
....... ......, ......... .... ...... ....... ... je ..... ....... . ......
je ....... ... .. ......... ...... y ..... ........ ......... ce ...... ...........
.. ...... ......, .... .... ....... ........ ....... ............. .... y
.... ........ ... .. y ....... .. ........... ....... ..... .. ..... (.. ......)
...... ce, .. .... .... .... ........ ........ ........ .... ........ . ...............
............ ...... ..... ...... ce ...... y .... ...... ...., ... ....
.... ...... ...., ... ........ . y ...... ....... (...........) ......


... je ... ......., .. ce uocao y ....... .... ..... y .......... .. ........
.... ce ...... .. ........ . ....... ...... ....... I. .......... . .........
....... ......., ..... je ......., na je y ..... ..... ......... ....... .......
....... ..... .. ..... . .. .. ... ...... (II. ..........). ... ........ ...... ......
........... .. ... „......" . . .... ce .... .... ...... ....... ......., ...
... he ce .. ..... ....., ..... .... .... .. ..... „..........."!


..... je ........... ....... . ...... ... .......... ....... .......


I. .........., .... .., ...... ..., ...... y „......", ....... .. ..... ...... ..
IJ. .......... ........ ... ... ... ce . ..... ........., ...... .... ....... ....
... ....., .. ...... ......., .. ce ... ...... ...... .......... . .. ........
....... ......... ...... ...... .... je ..... ........ ......, ... ce ....., ..
....... .... ... .. ........ ...... ce .... ... .. ........, ... . y T. ..........,
...... je ..... ..... ......., ... je .... ..... ..... ....., a ...... .... ...
.......... ......
Kao ... ... ... ......., y ........ ........ ....... je .........


I. typographus . Cr. pusillus na ..... ....., ...... . ..... .... (....), I. chalcographus
y ...... . ..... ......... ...... .... .. ........ I. curvideus .. ..... .
Cr. piceae .. ..... . ....... ..... ... .... I. acuminatus . I. sexdentatus .. .....
..... ..... ... .. ...... .........., ... .. .... ........., . .... ce .. .......,
... .... ...... A ...... ........ ....... je ....., .... ...... .... ..........´:
... „......" .. I. .......... ........ .. ce .... .... .... ...... ... . ......,
...... (...... ........) ....... . ....... ........ . ..... ....... ce ....
...... II. .......... I. chalcographus´a. Ha ......, .... ce ... .... ......... ....
.... ......, .... .... ..... ........... ... ..... I. typographus . I. chalcographus
ne poje ce y .... ....., ne poje ce ... ...... ...., a io je .... ..... ... ......
...... ........ ... ... je .... ... ..... ... ....... .......... ......., .... jaja
ti .. .... ce ....... ....., ..... ... ...... . ....... y ..... . ..... ... .....
........1 Te ... .... ..... ..... ....... ... ........ ........, ..... ... ......
.. .... jaja, na he ..... ... ....... ...... ....... ........ ...... . ..... y
...... ... ...... ...... ......, a ..., .... .. .... ........, ..... he ..... y
.... ..... .... ....... .... ....... ....... ......... .... . .....,2 .... .. ..
.. ..... ....., ... ...... ....... I. .........., ..... . .... ...... ........., na
je, .... ce ...., I. chalcographus ... „........" y „......".
.... .., .... y ..... ..... ...., ........ ce . y II. ........... .....
...... .... ........ ....... ...... ..... . .... .... ce ..... ......, .. ce ne
.. ....... ....., ... .. ce .... ........ .. .......... ... ..... ...... Ulio ce
.... ...., ..... .... je ... ......., .. .... .... .... ........., ... je .... .....
....... ....... ...... .... .... ..... ... . ...... ... ....... .... ...... .. .....


1 ..., 1931. ......, .... je ....... 4. V., a ..... ... 14. V.


2


........... .........-....... ... .. ....... .... ........ ....... ..
...., na ... ..... ... ...... .. .....!


383
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 62     <-- 62 -->        PDF

1. chalcographus´a . ... .... I. typographus´a, .... .., ........ no ........, .....
........ y ....... . .......
.... je ........ .. ...... ......, ....... ce . ..... ....... .. ......,
... .. ...... ...... ...., ..... ...., .... je .... ..... ...... .......... ..........
... ....... ..... ....... .. ...... .... . ..... ce ........ ........ .....
...., na je ..... .. .... ......., a ......... . ....... ...... .......... ........
....... je ..........


...... .... ......., ......., .... je ....... .. .... ....... .... ce .. ...
...... ...... (........ ........), .... je ... ....... ... nao, a ..... .. ....
........ ...... ...... .... .. ......... ....., .... .. ce .^^.. ...... .....
...... ........ ........... . ........... no ................ ......., .... ..
........ .... ........... (...... ........ .......-...., ..... .... ...... ..
.. 1,5—2 .. ......). .... .. ... .... .... ......... . ....... ....., ........
y ...,..... .......... ... ...... ....... .... ...... ..... ce ........ ....
...., ... .. ........ .... a ........ ...., .... je ..... .... (a ..... .. .... ....
y ......), ... je .... ...... ......... .... ce ..... ....., na .. ...... .... .......,
..... .... je ....... ...... (.....) na ...... ........ .... ..... . ...
...... ...... ......, .... .. . .... ..... ........ .. ............ .... .....
.... ....... .... ......, .... .. ... ...... .. .... .. ......... ......, .... ..
....... y ......., na .. je ...... ........... ............ . .......... .......
y ........., ... ce ..... .... ........, .... je ..... .... ...... ..... ........
...... .. I. .........., .... je ..... .... . ........... ...... ....... . .......
.. y .... .... .... je ....... .... ......... .... . ... ....... .......... .........
...... ....... je ... ........, a .. .... .... ...... ..... .... je ...
....., ...... ......, .... ........ .. ...... ..... je .... ..... ........ .. .


Kao ... ce ........ ........, ...... ...... ....... ...... ......... je ..
....... ..... .... ...... . ......., .... ...... ...... ...... .. .........., ..
.. .... . ........ .... .. ... .. ...... ....... ... .. ....... ..... .......,
... .. ce ...... .. .. ....... ...... .... .... .... ........ .. .........
........ ............ ... ...... ....... ........ .. ... .... ........, ... .. y
... ... ....... ....... ........, ..... ............ . ....... ........., na je
..... ..... ........ ... je cpeha .... y ...., ... je ....... .... ..... — ........
...... ... .... .... ....... ... je .... ....... . .......... ....... .. .......
. ...... .........., .. ........ ......, ... je ..... .... .. ..... 1,5 .. .......
.... ....... . ........... . ..... ...., 15. ......, ....... je ..... ........ Kao
... ... ... ......, ...... .>. ....... 14. V.


....... ... .... ...... ........., .... .. ... .......... ..... .... .......
......... .. .... ....... ...... .. ..... .... (........) .. ........ ....
....... ......, ............ ........ ... ..... ......., ..... .... .. ..........
...... ........ ...... .. I. ........... ... je ...... .......... y ......, y
......... ........ .. ....... je .... ........, .. ce ....... .... .. ......
........ .. 28—40 ..., ...... .. je y ... ......... ............... ..... ......
....... . ........ ..... ....... ..... je ...... ..... ....... ..... ......., a ....
......... ...... ........... .. . ...... ..... ..... .......... . ......., .......
.... ..... ... .... .. .... no .......... ............ .... (.. ...... ......
....... .... .... .....), a ....... ...... .... ..... .... .. .. ........ .. ...
....., ... je .... ......... ...... ........ ............., ....... . ...... .............,
.... .. ...... .... ... ... ......... ....... .. ..., ...... je y
....... ......... ..... ..... ........... . ........ .... .. ....


. ...... ..... . ............. .... ... .... ... ....... ......... .........
.............. .... .-. ..... ... ...... .. .. ..... ....... ...........,


384
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 64     <-- 64 -->        PDF

........ ..... ...., .... .. ...... .. ....... 1930. .... .. .... 1931. .... y ........
....... ........., .... .. ......., a ..... .. ......... ...... ........


..... ...... ......... Hej
CM. a ....
10 — 15 4.— 2
16 — 25 8.— 4.—
26 — 35 11.— 5.75
35 — 46 15.— 7.50
46 _ 60 21.— 9.50
61 — 80 32.— 13.—
81 . .... 45.— 21,—


...... 1 .3 ....... je no ..... ..... cea 13.— .... ....... cea 6.— ......
no ...... ...... ..... ........, .. .. ... .... .... ......... ..... .....-......
...... ....... ....... no .... ..... je .. ...... .. 40 ......, na ... . ....., ...
...... .... .. .... 6—7 ......, ona .... ...... ..... 30 ....... .... .......
.... .. ...... .... . .... .. ...... .. ...... ......, ... .... .. je y ..... ....
... ........ ....... . ....... .......


.... ... .. ......... .......... .... ... ....... ... je ......... .....
....., ........ y ..... ........... . ..... ........, y ..........., ......
.......... ......... je .... .... ...... ....... Liparis monaeha. ... .... .......,
.... he ce ......... .... .......... To he ....... ........ .. ...... ..........
.......... jaja, .... ce .... ..... 0 ...... ..... .... ....... he pehu ..... ....
.. .. .... ....., .. ........., .... ... .. ......... ........ ......, ..... je
.... ......... . ... .. ....... ......... ........ Ha ...... ..... .... .........
............ je ...... ...... y ......... ..... .......... y ... .......... ......,
..... ...... ....... ..,...... .. . ...... .. ... y ........ „......." .. ..........
...... ...... ...... ... .. ........ .... .. .. ...... ........... ... .......,
.... .. ...... ....... ..... ........ .... ....... ... je ...... .... ..........
......... ... ..... ...., .... .. . ..... ..... .....-...... ... .........
... ....... ....... ... ....... . ........... ......., ... ......... .. . . ....
.... ...... ..... ...... ......, ..... ........., ...... je ........ ...... .......
.... .... je .... .... ...., ..... .. ...... ..... ....., a .... ..............
. .... .......... .. ...... ....... ne ...... ......... ...........
...., ... ...... .., .... ...... .... ......., .... ....... ........ ...., na he
... ......... ..... ....... .. ...... ..... ......... .... ..... ........ ..
..... ......... . ..... ....... ........ .. .... .... . ... he ce ....... ..
.. ........, a .. he .... .... ..... . ............. ..... .. ...., ... .. ....,
.... .. .. ....... ...... .... ............, nehe .. .... ..... .... ..... y ....
..... ... .... ........


.. ... ...... .....>. .... . ..... ....... .. .... ce .... ...... ..........
........, ..... ...... ....... ....., ....., .... ... ....... .. .......... .......
......, ........... .. ..... ...... .... ...... je ......! .. .... .... ... ........
......, ... .. .... ......... ........ Ha ...... ..... ...... ce ...... ........
...., .... no ... ...... .... .... .......... ........... ...... ........ ..
....... ....... ...... ........ ........., .... je ......... ..........; ......
.... .. ......... ....... ..... .. .... ..........., .. ..... je ..... ........
......... na ...... .... ...... ..., .. .... ....., ...... .. ......; ...... .......
.......... ........... ....... ....... .......... .... .... ........ ...
........ .... ..... . no ..... ........ .. ...... ...... . ...... ...... ......


386
ŠUMARSKI LIST 6/1932 str. 63     <-- 63 -->        PDF

....... ... ........ ........ ..... .... ....... .... .., .. ce ....... ......
...... ..... ......, ...... ......, a .... ....... ....., na ... ..., ....., ......
. .... (... ...) ....... ...... ...... „......." ...... ....... ce .. ...... ........
I. typographus´om, ... je ...... ...... ..... .... ...... ... ...... ......


I. .......... ........ je ....... y ......, ... je ...... ...... ..... y ..... .......
....... ... .... „.........." ...... ......, .... je ....... ...... ......,
..... ..... ......., y ...... .... ......, ....... .... ... .. 4—5 ......, .. .....
...... je ....... no .... I. chalcographus ... Xylechinus pilosus. . .... .. ...
..... ..... ......., a ...... .. y ... ....... ....... ...... ...., ... .. ...
...... ........ ... ....., .... ... ......, ...... ....... ce y .... .... ....
......... ....... .. .. 3—4 ... ..... .... ......... je . .. ..... ....... .......
........ ... ..... 20—25" .... ... ....... ......., ........ ...... ..... ..
....... ..........
... .. ....... ...... . .... ....... .... ce ..... ....... .. ......., ...
.. ...... ... ...... ... ...... ....; a ...... ... ...., .. . . .........
......, .... ... ..... .... .......... ... ...., .. ...... je ..........
...... ...... .... ..... ......., ... .. ...... .... .... ...... .... ..
....... ..... ....... ..... ......, . .... je ... (.... .... ...... . ........),
..... je ..... ........ ........ ....... ..... „......." A. .. .. .........., ...
je ....... ........ ........... ....... ....... ...., a ........ ... ........
..... .. ......., .... ... .. ......., „......." je y .... ........ ........ .. ....
y .... 1930. ...., .... .. ...... no ...... ........ .... . y .... ........ .. ....
.... ....... .... . ...... ......... ........ . ........ , ........." (..........
. ........ ....) .... ce ........ .... y ......, a ........ ... ... ........ ....
..... .. ......., .... ..... ...... ...... ....... ........ ......, .... .........
... ......... ...... . ......, .. ........ .. .... ....... ... .. ......... .....«,
y ........ ..... ......, .......... .. ........ ........ ......... ..... .
........ .......


... .... ....... ......... ......... ........ „....... ......... .........
......" .. ........, .... je ...... . no ........ .......... ....... .......
........ ... ........ ..... ce .. .... ........, ... je ........ ....... .....
.........—........, .. .... ......... ......., .. .... ce ....... ........ .......
.. ... ........, ......... ..... ... % .. ..... ......... ........, ...........
ce ........ .. ........., .... .......... ....... ......... (... .... ...)
. ....... ... (... .... ...), ... .... ....... ...... ...... ..... ... .........
...... .. ......... ...... .. ........ ....... ce ....... ....... . .........
..........


.... .. . ........ ......... .... .... ...... .. ........ ....... .........
. ..., . .. .... na ...... ....... ........, .... . .. .... ......... .........
........ .. ....... ...... y ....... ........... .... ........ ... ...... .
..... .... ....... ...... ....., . ..... je ...... ......... ....... ..........
........ . ...... ......... .. ........ ......... .. ....... ......, .. ........
...... . ........ .........., ... ce .... ..... ......., ... ce ....... ............
.. .......... ....... ...... . ... ........... .........


......., .... ce ........, .... ce ....... .. ...... ...... ... .... ....
.... ........ ...... .......... .........., ... .... ......... ......, na ce .
........ .. .......... ......... .... ...... ..... .... ......... ...... ........
....... ... ......... .. .... ce, na .. ce ........ .. .... ........ .....
. ...... ...., ... ... je ..... ...... ...... ....... . ...... ..., ... .... .....,
a .... .... ...... ....... ..... je, ... .... ..... .... ....., ... .......... .
...... ..............., .... je ..... ...... .......... ...... ....... ....


385