DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 39     <-- 39 -->        PDF

ŠUMARI I Zar još uvijek niste upotpunili svoje biblioteke domaćim stručnim djelima !?


V~ —


.—:—
Cijtna .-. knjizi


.
« Knjiga ee nabavlja


fme aotora
Naslov knjige~ !za Btad.


kod * Bin


....... .. ........ .....^ ..........}


1. ..... M. JOB.
......... y ...... .... ....... 52, $.
Uzgajanje šuma, i.´dîo pisca, Zjagreb, Vukoti-100´—


2. Dr. A. Retracié
. H. dio jftoyi«eva 2. * 140,—
Tablice za obračuna


Ina.
pisca, Gareänica (kraj


3. vanje njemačke
bo1— m-—
V. Mlhaldžie
Bjelovara)
´2 bačvarske robe


pitiea, Beograd, Novo


4. Dr» 1. Baien „O proredama"
50*—
´, ´pazareka-Öl.


5.
5.
-; * *NaŠ goli Krš" -. :., 115.—
*


´ ´


Dr. Baien—
Tiskara Narodnih ~ "


„Zakon o šumama"
100.—


DroSagadin Novina, Zagreb
pisca,,Zagreb, Vnkoti


7. Dr.D. Nenadić »Uređivanje šuma*
1B0-— 120-noviéeva
2)


». . __** : „Osnovi šumarstva"
80---60-


"


Šumarski kalendar"


9 » ;" 25-— 20´V
„Zakoni i propisi o Tipografija đ. đ.


10. Dr. Ugrenöyic
12t>—
šumama i pilanama". Zagreb


g. Dane Tomioić, Ka-»
11. W " n
Iskorištavanje šuma I. ´8.-60;:
grefy Tehnički, fakultet


.2.
.2.
Iskorištavanje Suma II.
" . »,´.:. Tehnologija đrveta ´ -n n 162 — 120Ä


IA
pisca, Sarajevo, Zagre


13. Veseli D. Drag. Uzgajanje šuma 30.-26.—
S bačka ul. 1.


.


14. » , "
´. ....... .... -- » 30.— 26.-.


:


15. " *
3 ....... .... n -40.— 36—
s


M


16. .............
20.-16.^
-----»


>: ´ - .:".


17.
», ......... . 40.-.-36.......
ćumura u nspr.
18.
´ » ipinicsma n 16.— _.12.-
Sist. 1 nazivlje S. drvaća 1 :19.
» . grmlja ,. ~~ ~´ . i .0— -8.........
...... . ......
20. ´» ..... . ........... ´\ * 16-r-12.—
21.
Sušenje naših îel. iuma 10.^ 8,—
»
.


22. Ing. Holl-Veseli
Osnovi opće botanike 10.^´.´´*´


8-—


....., ......., ......,


......... ....... ....... 23 a ......,


23. .............. ...... ....... ...., .....-60;—,
...... ......


Samari


Privredni značaj lova pisca, Beograd, Eotež


24. Dr. M. Marinović
60 — I lovci
u Jugoslaviji Neimar, Eejonska 45.


40—


...... .... y ..........
.....


" . »......... ...... ... ĆpnCRa ... .....-5 ....


26. . n
10.-...
....... <--.... -.: . 6.-,
..... .......... ea ´: T.^Cr. ......, ......., Cty


26, ... ...........
70. -.....


...... ............ 18. 60.—
Ing. .... . ......... ....., ......»


27.
30.....
........ ...... ....._ ...... ......


Drvotržac, Zagreb,


28, Fritz Fink
.ubični sadržaj klada 46.—


Praska 6.
Pisca, Zagreb,


29. Ing. I. ČeOvlć
Lavački kalendar 38.—
Rađisma2.


..... ....., .......,


30. .. .......
....... ...... ´ 66—
............ 14. i