DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 36     <-- 36 -->        PDF

......... ..........., ...... ...... .. 28 ........ 1931 ...... y ........ .....
.. U ...... 1932 ......, .. ..... . ........ ........, ........ 12 ........ 1932
...... y ........, ...... . .. ... .. ......... . ............


3 A ...
. .......... .......... ............ . ....... ...... . ....... .. ....
(...... . ...... §§ 53 . 184 ...... . ...... .. 21 ........ 1929 ......)


.... .....:


S i.


... ......... ..... § 53 ...... . ...... ...... ce:


........ .. ........ .... ......... ... . ........ S 163 ...... . .......
.... ...... .......... ............, .... ..... ......... ...... ...... ..
ii.iaha.jy .... .. 120 ...... ........ .......... ........... ........ ......, y
..... ....... .. ........ ......., y .... ..... ...... ...... .. ........ ....
....... ...... ......... ..... ........ ....... .. ..... ... .. ........ ........
........... ....... ......., .... .. ....... ...... .......


... ..... ........ .... . ......... ....... ...... y ..... ........ .........
....... ...., ... .... .. ........ ........
.. ... ....... .... .. ..... ce ....... ...... ..... .. ........ .. ........


S 2,


§ 184 ...... u ...... ........ ce ....:


.. ........ .... ........... ......, .... .......... ........... .......
........... .. .... .. ...... . ..... .. ........ .... y ...... . .. ..... ....
je ........ upe ...... . ...... .. 21 ........ 1929 ....... ..... ........ ......
.... .... . ..........


g ..
Onaj .... .... .. ;.. ...... .. .... ............, a ........ .. ce ......
.... ......... no ...... ............ ...... ... .. .... ... .......


§4.


Onaj ..... ..... y ..... ... .. .... ......., a ........ ..... ...... .....
............ y „......... ........."´.


............. ..... ........ ...... .. .... ..... .........., ...... .....
.......... .. ce . ........ ....... ......., ........ .......... .. .. .....
........., a ...... . ....... .. .. ce ...........


27 ........ 1932 ...... .......... .. ..


y ........


........ .... . .......: ... ... lil ..... . .. .. — ........ ......: ....
.. .......... .. .. — .......... ............ ......: II. .. ........
.. .. — (....... ....... ....... ..........)


.........
. ........ ........ ........ ...... ........... ........... ........ ...... ..
............ ........


......, .-..... . ........)


. .......... . ........ ........ ........ ...... ........... ...........
........ ...... .. ............ ......., .... je ......... y , (´........ ........"
... u— . , .. 15 ....... 1932 ......*, ..... ........ ... ......, ...... .
........:


* .... ....... .. -´I. .... 120—133.
322
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 37     <-- 37 -->        PDF

i) . ... 1 y ...... .... ..... „.........." ..... „.........."; 2) . ... 2 y
...... .... ...... ..... ..... „.... ......." ..... „............"; 3) . ... s y
...... .... ..... „... .." ..... „....."; 4) . ..... .... ....... ...... ... 12
..... , ......" ..... „......"; 5) . .,.. 15 y ...... .... ...... ..... ... .... ,..."
..... ...... ... „je"; 6) . ... 18 y ...... .... ..... „.. ...." ..... „......."; .)
. ... 21 y ..... . ...... .... .... ..... ..... „.............." ..... „..............";
8) . ... 21 y ...... .... ..... ..... ..... „..........-............."
..... „..........-............."; 9) . ... 21 ...... ..... ..... y ........ .....
..... ...... ..., ...., ..... .. .....: „4) ......... .. ..... ....... ......"; 10) .
... 21 y ...... .... ..... ....... .... .... ..... ....... ..... ..... , ............"
..... „............."; 11) . ... 21 y ........ ...... ....... .... ........ .
...... ..... ..... „..........." ..... „..........."; 12) . ... 22 y ...... ....
...... ..... ..... „13" ..... „12"; 13) ...... ..... 23 ..... ....... .........:
„........ ....."; 14) . ... 23 y ..... .... ..... ,....... . ........" ..... „........"
. „......."; 15) . ... 20 y ...... .... ... .... „......." ..... ...... ....
... „.....", a y 8 . 9 .... ..... „........... ....... .. ......." ..... „.......
........... .. ......."; Hi) . ... 28 ..... ....... ..... .. .....:


. . II . 0 M A
. . . . . . . . . . . . . y . . . . . . . . . y . a . y . a . . . y . . y . . ..


. ..... ...... y ... . ........
....... .. ....... ..... .. ........ ......, .... ........ .........
......... ........ ......... ........ .... . ....... ..
.... ... . . . .. ..... .... .. .. ...... ... ....... ..... ... 2S .......... .
........ ........ ........ ...... ........... ........ ...... .. ............
........


... . . .


193 . . ....
.......
........; .......... ....... ........:
. . a . . . .:
i)


2)
3)
4)


17) . ... .. y ........ .... ..... „...." ipe6a „...."; is) . ... 32 y ........
.... ..... „......." ..... „.......".
... 3711. — .. ........... ............ .... . ......., .. 29 ........
1932 ......, y .........


OGLASI


VAŽNO ZA OSOBE, KOJE TRAŽE NAMJEŠTENJE!


Kako saznajemo, osnovati će se za koji dan u Osijeku jedna zadruga intelektualnih
nezaposlenika za samopomoć. Svi oni, koji žele stupiti u red članova ove zadruge
odnosno steći kroz nju kod raznih trgovačkih i obrtničkih poduzeća ili njezinih provincijskih
zastupstava, koja će biti u najkraće vrijeme postavljena, kakovo mjesto ili
funkciju, neka odmah traže besplatne informacije od Osnivalačkog Odbora. — Adresa:
Osijek I. post. pretinac 58.
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 38     <-- 38 -->        PDF

IZLAZI:


UGRENOVIC »TEHNOLOGIJU ĐRVETfl«


dSKORišćavaNJE ŠUMA .


NARUDŽBE PRIMA DANE TOMIČIĆ, SEKRETAR


TEHNIČKOG FAKULTETA, ZAGREB, WILSONOV TRG 12.


POUZEĆEM DIN 152.-, KNJIŽARSKA CIJENA DIN 186.-


Uprava gospodarstva 1 šumarstva :


RRNDIJA NAŠICE,


SLAVONIJA.


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


NASKKA TVORNICA


... . I PAROPILA


D. D.
Centrala Zagreb


Marulićev trg broj ÎS.


324