DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ISKAZ
uplate članarine u mjesecu martu godine 1932.


UPLATIŠE REDOVITI ČLANOVI PO DINARA 100.— ZA GODINU 1932.


Agić Oskar, Vinkovci; Bracanović Nikola, Hvar; Civša Dušan, Foča; Détela


Leon, Stražišće; Gordov Aleksander, Han-Pijesak (i upisninu Din 20.—); Ivanović


Radonja, Belo-Polje (i upisninu Din 20´.—); Jovičić S. Dorde, Kraljevo (i upisninu


Din 20.—); Jelinek 2arko, Cazin; Kudinov Vasilije, Pitomaca (i upisninu Din 20.—)´;


Kraut Igo, Banja-Luka; Kraljević Jovan, Beograd (i za godinu 1931. Din 100.—);


Milosevic Dušan, Beograd; Maksić Svetozar, Prokuplje; Novović Marko, Banja-


Luka; Nemec Dragutin, Krasno (i za godinu 1931. Din 100.—); Obereigner Emil,


Ljubljana; Pičman Dragutin, Sušak; Savčić Miloš, Nova-Gradiška; Tihanov Gri


gorije, Cetinje; Uzelaq´ Petar, Nova-Gradiška; Vlahović Ilija, Vinkovci; Vančetović


Zivojin, Peć; Bogičević Aleksa, Pančevo; Hradil Dragutin, Zagreb; Manojlović Branko,


Jasenak; Petrović Dragoljub, Beograd; Prpić Petar, Beograd; Škopac Krunoslav,


Vinkovci.


Bracanović Nikola, Hvar Din 100.— za god. 1931.; Cerjak Dinko, Krško, Din
100.— za god. 1931. i Din 25.— za god. 1932. K; Džepina Branko, Banja Luka, Din
100.— za god. 1931.; Gjiperborijski Boris, Imotsko, Din 50.— za I. polg. 19221; Hajek
Bogoslav, Zagreb Din 50.— za 1. polg. 1931.; Jovanović T. Lazar, Beograd Din 200.—
za god. 1933. i 1934; Juvan Ivan, Bon. Bistrica, Din 50´.— za I. polg. 1932; Krajišnik
Mustafa, Banja-Luka, Din 20.— upisnina; Nedimović Svetozar, Banja-Luka Din 100´.—
za god. 1931.; Prokopljević Nenad, Vrbovsko Din 200.— za god. 1930. i 1931.; Slović
Zvonimir, Nova-Gradiška Din 25.— za %. god. 1932.; Slunski Ferdinand, Knin Din
150.— za god. 1927. i 1928; Schreiber Leopold, Bihać Din IO».— za god. 1931; Tomašević
Vladimir, Bajina-Bašta Din 50.— za I. polg. 1932.


Uplata članova pomagača: Radulović Svetislav, Maribor Din 50.— za god. 1932.;
Vujičić Lazar, Boljevac Din 30.— zat I. polg. 1932.; Jovanović Vojislav, Beograd Din
50.— za god. 19321; Reicherzer Krešimir, Zagreb, Din 60.— za god. 1932. i upisnina;
Koch Miroslav, Zagreb Din 30.— za I. polg. 1932.; Ing. Jurčić Marijan, Zagreb Din
50.— za god. 1932.; Krasojević Mihajlo. Zagreb Din 60.— za god. 1932. i upisninu;
Manz Eduard, Zagreb, Din 30.— za I. polg. 1932.


Uplata na pretplati za Šumarski List: Kr. Direkcija šuma Vinkovci za 10 šumarskih
uprava Din 2.969.— za god. 1929., 1920. i 1931.; Sresko načelstvo, Gospić Din 100.—
za god. 1932.; Lugarska škola, Sarajevo Din 97.80 za god. 1932.; Narodna čitaonica
Lividraga Din 10Ol.— za god. 1Ç/32. ; Agrikulturna kemija, Zagreb Din 100´.— za
godinu 1931.


Dar. Gosp. A 1 f o n s K a u d e r s, šef inspektorata za pošumljivanje krasa u Senju,
poklonio je svoj honorar za članak u 3. broju Šumarskog Lista Kereškenijevoj zakladi.
Na plemenitom daru najljepše zahvaljujemo. J. Š. U.


ZAKONI I UREDBE


..


.......... I


no ....... ...... . .... ........


.... ...........
........... ..... . ......., .. .. ....... ......... ......... ..........., .......
...... .. 23 ......... 1931 ...... y ........ ..... .. 7 ........ 1931 ......,


320