DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Govori tajnik , koji ne vidi u čemu dosadanja Pravila koče rad. Mogućnost
rada pruža se svima. Postoji centralna uprava, postoje radni odsjeci i postoji mogućnost
formiranja Podružnica, dapače svaki član može individualno da stavlja uvijek
i u svako doba svoje prcdloge Upravi. Uprava će o njima rešavati i »provoditi rezolucije
nadležnima. Mogućnost rada pruža se svakome tko hoće da radi. Prelazi na
pitanje teritorijalne nadležnosti beogradske Podružnice. Uprava nikako nije kočila rad
Podružnice, ali je tražila, da se Podružnica striktno formira po dosadašnjim Pravilima,


51. 26. Kad je saznao za osnivanje beogradske Podružnice za teritorij od pet banovina,
što po njegovom mišljenju nije nikako u duhu Pravila, bojao se je, da bi to moglo
dovesti u budućnosti do plemenskih momenata kod osnivanja Podružnica.
Qovori gosp. prof. Dr. Doka Jovan ovi ć. Priznaje, da Glavna uprava Udruženja
nije nikad kočila rad beogradske podružnice. Pošto ovaj zbor nema kvoruma,
predlaže, neka se izmjena Pravila provede pismenim putem. Svima članovima neka
se uputi raspis, a ovi neka glasuju pismeno.


Govore gg. Ing. Miodragović te Dr. Pet r ovi ć. Iako je predlog gosp.
prof. Jovanovića simpatičan, protivi se pravilima, članu 38, koji kaže, da se Pravila
mogu mijenjati samo na skupštinama sa najmanje % prisutnih članova.


Govori gosp. Ing. M i klau . Uprava je trebala provesti bolju agitaciju, došlo
bi više članova. Zašto Uprava nije ishodila % vožnje za privatne šumare. Predlaže
novu vanrednu Glavnu skupštinu. Promjenu Pravila traži i Podružnica u Ljubljani,
dapače ne samo promjenu, već duboku reorganizaciju društva.


Gosp. Ing . R u ž i ć drži, da će na Sušaku (biti kvoruma. On je davno prije već
predlagao osnivanje Podružnica kao pomoćnih radnih organa Udruženja. U starim
Pravilima bilo je predviđeno, da se mogu Podružnice osnivati po Direkcijama. U sadanjim
Pravilima je taj teritorij još dalje skučen na teritorij više susjednih srezova.


Gosp. Dr. Doka Jovanović, predlaže, da se njegov predlog stavi na


glasanje.


Gosp. prctsjednik Ć i r k o v i ć govori, da ne može da primi niti jedan od pred


loga, jer se protive Pravilima. Zaključuje skupštinu, jer ona nema kvoruma, pa se


ne mogu donositi nikakovi zaključci prema članu 38. Pravila, a ne mogu se niti prema


čl. 37. raspravljati drugi predmeti na vanrednoj Glavnoj skupštini. Izvještava o dopisu,


potpisanom od 22 člana šum. pripravnika, koji mole, da se zfoog važnosti na istoj


izvanrednoj skupštini raspravi »0 pitanju i položaju u službi činovničkih pripravnika


sa fakultetskom spremom«. Zbog člana 37. Pravila upućuje predlagačc na narednu


redovnu Glavnu skupštinu.


Ovjerovili: Tajnik:


Ing. Mih. Markić. Nikola Neidhardt.


Ing. MH. Manojlović.


ZAPISNIK


IV. sjednice Upravnog odbora J. Š. U., održane dne 10. aprila u Beogradu.
Prisutni: predsjednik: M. Ćirković ; potpredsjednik M. Lcnarčić ; blagajnik:
D. Hradil; tajnik: N. Neidhardt; odbornici: V. Doiković, P. P r p i ć,
Dr. Baien, Dr. Pc tro vi ć, Bogičević, Bojici Miodragović, Rohr,
S a c h e r.


I. Zaključuje se slijedeću odborsku sjednicu sazvati za Vinkovce. Podružnice
u Ljubljani i Beogradu pozvati će se, da odašalju svoje delegate, pa će se debatovati
i o novim Pravilima J. Š. U.
II. Prima se za redovitog člana gosp. Ivanović Radovan, podšumar, Belo
Polje.
319