DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Upotreba drva u graditeljstvu. Drvene zgrade. Postepeno potiskivanje drva drugim
materijama. Drvo u upotrebi nekad i danas. Imitacija inozemnog drveta. Upotreba
drvenoga ugljena za pogon eksplozivnih motora. Tehnologija drveta.


IV. Organizacija českoslovačke šumske privrede.
Organizacija producenata, industrijskih i trgovačkih krugova obzirom na prodaju
drva. Situacija českoslovačke drvarske industrije.
Šaljući tamošnjem uglednom Udruženju izvještaj o ovoj projektiranoj šumarskoj
izložbi, umoljavamo Vas uljudno, da izvolite na ovu izložbu upozoriti za opću informaciju
Vašu gg. članove u Vašem društvenom časopisu »Šumarski List«.


Ako će imati koji od Vaše gospode naročit interes za ovu izložbu, veoma rado
ćemo mu dati još i bliže informacije, dapače i´ poslije izložbe u opširnoj formi.


Nadamo se, da će tamošnje ugledno Udruženje ovoj našoj učtivoj zamolbi udovoljiti,
zahvaljujemo na iskazanoj usluzi unapred i preporučamo se. Za tajništvo središnje
zajednice českoslovačkog šumarstva. Tajnik.«


«0»
KNJIŽEVNOST


Lesnicka prace 1931. Čs. 10. — Dr. A Zlatnik: Ekologie lesnîch drevin a sociologie
lesa (Ekologija šumskog drveća i sociologija šuma). — V. Riha: Prochâzka
lesem (Na prolazu kroz šumu).


Čs. 11—12. — lug. J. Czimra: Lesopolicajné priestupky (Šumsko-redarstveni
prekršaji). — J. Bartâk: Otâzka osamostatnenia lesnietva od banietva na strednom
Slovensku v roku 1871. (0 odvajanju šumarstva od rudarstva u srednjoj Slovačkoj
1871. god.). — Ing. C. Q. Vcselsky: Bialowieskâ Puszcza (Prašuma Bialowieska). —
Dr. V. Weingartl: Z cesty lesnickym Nerneskem (Sa naučnog šumarskog puta kroz
Njemačku).


Tharandter forstliches Jahrbuch 1931. Hit 10. — Dr. Krieger: Die Thüringische
Forstordnung vom 17. September 1930. (T. šumarski red od 17. septembra 1930,). —
Dr. K. Fritzsche: Reiseeindrücke aus Rumänien (Utisci sa putovanja kroz Rumunjsku).


Hft 11. — Dr. H. Wodera: Über einige Fragen, betreffend die Forsteinrichtung
im Gebirge (0 nekim pitanjima iz uređivanja šuma u gorskim krajevima).


Hft 12. — Dr. F. Heske: Probleme der Forstwirtschaft in unentwickelten Län


dern als Lehr- und Forschungsgebiet (O problemima šumskog gospodarstva u neraz


vijenim zemljama). Ing. H. Zimmermann: Fichtensamenbeschaffung in Sachsen (O


proizvodnji´ smrekovog sjemena u Saskoj). —. Dr. Rubner: Karl Vanselow, Theorie


und Praxis der natürlichen Verjüngung im Wirtschaftswald (O Vanselowoj knjizi


»Teorija i praksa prirodnog pomlađivanja u gospod. šumi).


Centralblat für das gesamte Forstwesen 1931. Hft 9. — K. Koneczni: Riesbahnen,


Anlagen für die Holzbringung über steile Qebirgslehnen (Riže, naprave za iznašanje


drva u strmim brdskim predjelima.


Hft 10. — K. Koneczni: Riesbahnen... (Svršetak). — Dr. H. Wodera: Neuerli


cher Beitrag zur Aufstellung des Nutzungsplanes unter Berücksichtigung der Wer


bungskosten (O sastavljanju privrednog plana s obzirom na nabavne troškove).


Hft 11. —i Dr. E. Schimitschek: Beobachtungen bei dem Auftreten und der


Bekämpfung der Rieferneule, Panolis, Flamea Schiff., in Niederösterreich 1930. und


314