DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1932 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVJEŠTAJI


DRŽAVNI STRUĆNI ISPIT ČIN. PRIPRAVNIKA SA NEPOTPUNOM SREDNJOŠKOLSKOM
SPREMOM.


Riješenjem Gospodina Ministra šuma i rudnika od 5. aprila o. g. broj 7536, a na
osnovu člana 6. i 26. pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika
sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno-kancelarijsku
službu u šumarskoj struci, određeni su za članove komisije za polaganje ovoga ispita
kod odeljenja za šumarstvo u toku 1932. i to:


1.) Jova n ov i ć Miloš , šef administrativnog odeljenja, kao predsjednik komisije,


2.) B o r o š i ć Josip, savjetnik Ministarstva i


3.) N i k o 1 i ć B o r is a v, savjetnik Ministarstva, kao članovi ispitivači,


4.) Oršanić Josip, adm. činovnik kao djelovođa.
Za zamjenike i to :
5.) Predsjednika komisije, Manojlovi ć Milan , savjetnik Ministarstva,
6.) ....... Slobodan, savjetnik Ministarstva i
7.) L e r n a g o j Bolfcslav , savjetnik Ministarstva, kao članova ispitivača.


G. Nikolić Borisav, ispitivače predmete iz čl. 15. pom. pravilnika i to od tek.
broja 1 do zaključno tek. br. 6., a g. Borošić Josip, od tek. broja 7. do zaključno tek.
br. 12.
Ispiti će se održati 23. i 34. maja o. g. u biblioteci odeljenja za šumarstvo.


Šumarska izložba u Pragu. Jugoslovensko šumarsko udruženje primilo je od
českoslovačkog šumarskog udruženja dopis, koji iznosimo u cijelosti sa željom, da bi
i šumari iz Jugoslavije ne samo saznali za izložbu u Pragu, već da bi je eventualno
i posjetili. Taj dopis glasi:


»Jugoslovenskom šumarskom udruženju, Zagreb.


Središnja zajednica českoslovačkog šumarstva slobodna je uljudno upozoriti
ugledno Vaše Udruženje na šumarsku izložbu, koja će se održati unutar gospodarske
izložbe Popljoprivredne zajednice za ČSR 1932. god. u Pragu i to od 14.—22. maja


o. g. uz geslo : Drvo u našoj narodnoj privredi.
S obzirom na opću krizu u trgovini drva ima ova šumarska izložba prema navedenom
geslu da dade najširoj javnosti zoran pregled o udjelu šum. gospodarstva u
našoj narodnoj privredi, o privrednoj važnosti drva, te ima doprinijeti da bude pojačana
propaganda za veću uporabu drveta. Drvo se veoma često nadoknađuje drugim
materijama, koje se mnogoputa skupo kupuju u inostranstvu.


Predmetom šumarske izložbe bit će dakle:


I. Ukupni proizvodi drva u CSR i potrošnja.
Ukupni godišnji prirast u šumama, domaća potrošnja, izvozni višak. Gravitacija
izvoza drveta. Udio pojedinih država u našem izvozu kako gledom na ukupnu množinu,
tako i obzirom na pojedine Sortimente. Cijene, udio šumske privrede u narodnoj
privredi.


II. Kretanje drvne materije od mjesta proizvodnje do mjesta
po t r o š n j e.
Uvađanje saobraćajnih sredstava. Doprema drva svim saobraćajnim sredstvima.
Odvlačenje i sakupljanje, iznošenje do cesta i drugih saobraćajnih sredstava, transport
uz upotrebu vlastite težine drveta, transport životinjskom snagom, motorima. Sravnivanje
tovara od iznošenja i transporta, preračunavanje na jedan m9/l km. Uposlenje
pučanstva kod Saobraćajnih sredstava i kod transporta drveta.


III. Upotreba drveta.
313