DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 60     <-- 60 -->        PDF

... ......, .... ..... ........ .... . ...., ........ je .. y ......, .. ..
y ... ...... ... ...... .... .... .......


Kao ........ . ....... .......... .......... .... ...., ........... .
....... ...... ... je .... ........ ............ ....... ....... .. ............
.. ..........


Kao ........ ......... .... .... je ..... ...... y ..... ....... .........
........ ............, y ..........., y ......, ......... . y ........
.............., na je . .... ............ .... . ....... ..... ...... ..........
. .......... ........ .... .... ..... ......., .. je ......... .........
....... ..........


... .... ........ je ... ...... ........... ..... je .... .. ...... ..............
......... ..... .... ..... .. ... ......, a ... .. .. ....... ..
....., .. .. je ... ...... . ..., ... je .... ...... ..... ............. . .........
.... ......... .... .... ......., ... ... .... . ....... ........ .......
.. je ...... .... .., .. je ....... ..... ........ ..... ....... . .... .... y
...... .......


Kao ..... ... je ....... Baca, ... .. .. .... ... ....., .... ...... . .......
.........., .. ..... ........ . ...... ...... je ............. ...... .... ...........
...... ........ . ........ ........ .. y .... ..... ........ ...........
. .........., ... je ...... .... .... .... . ............... ... .. ..
....... ...... .... ...., .. je ... ......., .. ce .. .... .... ......, ... .. ce —
. ... je ... na .... ........ ........, .. .... ...... ...... — ..... ....
....... ..... ......, a .. ....... je ... ....... ............


........ je ....... ... .... ....... .. .... . ...... ......., ... .. .........
........ ....... .... ........ ...... .... ..... je .... ......... y ....
..... . .... ........., .... je on .. .... ...... Ha ........ ce .. .... ........
y ... ..... ....... .. ..... ......., ........ ....... .. .......


.. ..... je ........ ....... ....... ..... . ........, ..... ...... .....
.... .... .....
...... ..... . ......... ...... ..... ...... .... ..... Bor .. ... .....
....! ........


t JAROSLAV KIBIC,
revinii vođa.


V graščini Snežnik je 19 decembra 1931 umri po đaljši bolezni ondotni revinii
vodja in vodja knežjih lovov g. Jaroslav Kibic. Rojen je bio 1873 v Plznu in ie bi!
v službi pri gornji graščini od 1905. Dobremu gozdarju in vestnemu, vzornemu lovcu
časten spomin! Graščina Snežnik.


...... .. B. ..... .. 18. VIII. 1931., ... 23.737 y ........... .. .. ............
.... ...... .......... ..:


.. ..... ......... ......... y IV-2 .......... ..... ... ......... .... y
....... ...... ...., ........ ......... .... y ..... ........... ..... .. .....
.......... ......... ... .... .........;


.. ..... ......... ......... y IV-2 .......... ..... ... ......... ..... y
(...... ..... ....., ........ ......... .... y ..... ........... ..... .. .....
.......... ......... ... .... .........;


58