DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 58     <-- 58 -->        PDF

4. Izabire se odbor; Ćirković, Petrović i Neidhardt, koji će odbor odobravati
sve, što se sa strane J. Š. U. za putujuću izložbu učini. Svega uprava odobrava za
izložbu 18.000 Dinara.
VIII. Zaključuje se što skorije odaslati dopise českoslovačkom i poljskom šumarskom
udruženju sa predlogom za ostvarenje slavenske šumarske zajednice. Eventualno,
da im se predloži, da dođu u što većem broju na zbor Jugoslov. šum. udruženja
na Sušak, pa da zbor na Sušaku bude prvi zajednički sastanak slavenskih šumara.
IX. Izabiru se novi članovi:
Za redovite: Ing. Mari ć Bra n isl a v, šum. inžinjer, Benkovac, Prim. banovina;
Ing. Emi l Bogdanović , šum. pripravnik, Zagreb, kr. banska uprava: Ing.
Aleksandar Despot, šum. inžinjer, Brod, Slavonija; Ing. Sudić Lazar, šum.
inžinjer, Petrovac, Boka Kotorska, Dalmacija.


Za članove pomagače: Supek Vlado, stud. šumarstva, Zagreb; Kučić
V i 1 i m, stud. forest, Zagreb; Kosović Juraj, stud. forest Zagreb; Plavšić
S te van, stud. forest, Beograd; ćirković M. Stevan, stud. lesnictva, Brno.


Istupili: Vuković Zla tko, šum. rač. inspektor, Ogulin; Vago Dragutin,
šum. činovnik, Kutjevo; Gozdni urad baruna Borna, Tržić.


Umrli: Stanisavljević Krešimir, šum. nadsavjetnik, Bjelovar; Pribik
Franjo , stariji, šum. nadsavjetnik, Banja Luka; Radoni ć Vaša , šum. direktor,
Apatin.


Odobrava se poklon od jednog primjerka Šumarskog Lista za »Klub jugoslovenskih
studenata Jugoslavija u Brnu«, te zamjena za »Arhiv kemije« Zagreb te
»Glasnik za naučnu organizaciju rada« Beograd.


Odobrava se, da tajništvo može od preostalih brojeva Šumrskog lista razdijeliti
izvjestan broj primjeraka studentima šumarstva na univerzitetu u Zagrebu i Beogradu
s pozivom, da se studenti što više začlane u J. Š. U. i da čitaju Šumarski List.


ISKAZ UPLATE ČLANARINE U MJESECU NOVEMBRU GODINE 1931.
Redoviti članovi uplatili za god. 1931. po Dinara 100: Banin Velimir, Zavidović
(i Din. 20 za upis); Biondić Josip, Jastrebarsko; Fetahagić Mustafa, Teslić; Fürst
Vladimir, Slatina; Jindra Franjo, SI. Požega; Lozjanin Milorad, Aleksinac: Mihić Josip,
Drvar (i Din. 20 za upis); Manojlović Petar, Zagreb: Nedimović Dušan, Čajniče;
Rukavina Branko, Pakrac (i za god. 1930. Din. 100); Ivanović Strahinja, Vinkovci
(i Din. 20 za upis); Sudić Lazar, Petrovac (i Din 20 za upis); Valentić Petar, Ludbreg;
Vučetić Špiro, Dubrovnik (i za god. 1930. Din 100); Vasić Vaso, Srednje; Irović Tome,
Sarajevo (i za Il.polg. 1930. Din. 50); Rugole Josip, Skoplje (od god. 1925. do 1931.
Din. 550); Manojlović Milan, Beograd (i za god. 1930. Din. 100).
Arslanagić Arif, Foča Din. 150 za god. 1930. i I. polg. 1931.: Perušić Andrija,
Sušak Din 50 za II. polg. 1931.; Pribik Franjo, Banja Luka Din 200 za god. 1929. i 1930.:
Runje Hinko, Lipovljani, Din 50 za I. polg. 1931.; Baranac Slobodan, Beograd, Din 56
za II. polg. 1931.
Uplata članova pomagača: Poplavski Većeslav, Banja Luka za god. 1929. Din 10,
za god. 1930. Din. 50, za god. 1931. Din. 50; Jovan Marjan, Beograd Din 60 za god.
1931. i upis; Plavšić Stevan, Beograd Din 60 za god. 1931. i upis; Podkonjak Milan,
Zagreb Din 50 za god. 1931; Brkljačić Nikola, Zagreb Din 20 aconto članarine za god.
1932.; Kosović Juraj, Zagreb Din 60 za god. 1931. i upis; Kučić Vilim, Zagreb, Din 60
za god. 1931. i upis; Brinar Miran, Zagreb, Din 55 za II. polg. 1930. i I. polg. 1931.
Uplata na pretplati Šumarskog Lista: Gradska blagajna SI. Požega Din 300 od
god. 1929. do 1931.; Gradsko načelstvo Varaždin Din. 100 za god. 1931.; Direkcija
šuma brodske imovne općine Vinkovci, Din 1.100 za god. 1931. za direkciju i 10 šum.
uprava.


56