DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Pored toga knjizi je dodana u boji izrađena karta administrativne podjele Kraljevine
uz oznaku sjedišta svih šumarskih ustanova u zemlji
(format 60X70 cm).


U istoj će knjizi biti u cjelosti odštampan Zako n o lov u zajedno sa pet provedbenih
pravilnika, Pravilnik o uređivanju drž. šuma (zajedno sa 23 formulara,
103 skice i 4 slike), Pravilnik o nošenju službenog odijela (sa
dva originalna nacrta uz tekst), Nova uredba o naknadi putnih i selidbenih
troškova, zatim Pravilnik o paušaliranju šefova šumskih
uprava i s r e s k i h šumar, referenata i t. d.


Knjiga je pisana latinicom, obuhvaća oko 600 stranica štampanog teksta, a cijena
ukoričenoj i solidno opremljenoj knjizi iznosi 100 dinara. Kod narudžbe preko pet
komada ne plaća se poštarina. Lugarskom osoblju može se dozvoliti i otplata u tri
mjeseca.


Narudžbe se imaju slati putem nadležne Direkcije šuma ili Banske Uprave, odnosno
direktno na Ministarstvo šuma i rudnika.
Jos. Borošić, savjet. Min. š. i r.


Forstwissenschaftliches Ceiitralblatt. Hft. 8. — J. Fröhlich: Die wichtigsten
Krankheiten der Bäume und Fehler des Holzes im südosteuropäischen Urwalde (Najvažnije
bolesti drveća i griješke drveta u jugoistočno-evropskim prašumama1). — Dr.


W. Hollstein: Bodentypus und Waldtypus auf Küstendiinen (O tipu tla i šume na
obalnim sipinama).
Hft 9. —´ R. Lang: Echte und unechte Krümelung un Qare (Pravo i nepravo


rastvaranje zemlje i ugar). — E. Rohmeder: Anbaufläche und Gefährdungen der


Strobe im bayerischen Staatswald (Površine na kojima se goji P. strobus i njegove


opasnosti u bavarskim drž. šumama).


Hft 10. — R. Qeiger—H. Amann: Forstmeteorologische Messungen in einem


Eichenbestand. II. (Svršetak). — R. Lang: Echte und unechte Krümelung ung Qare


(Nastavak).


Heft 11. — W. Hohenadel: Alte und neue Verfahren von Bestandsberechnungen
(Stare i nove metode kubisanja sastojine). — K. Lang: Echte und unechte Krümelung
und Qare (Svršetak).


Hft 12. — Dr. L. Fabricius: Forstliche Versuche (Šumarski pokusi. Klijanje sje


mena od Sorbus aueuparia). — Dr. F. W. Preise: Brasilianische Hölzer als Bau- und


Werkstoff (Brazilsko drveće kao građevni materijal). — W. Hohenadel: Alte und neue


Verfahrugen von Bestandsberechnungen (Svršetak).


Hft 13. — Dr. L. Fabricius: Forstliche Versuche (Šumarski pokusi. Izbor biljaka


prigodom presadnje). — D. Puster: Maikäfer im Bienwalde (Hrošt u B.). — Ing. H.


Schwarz: Die für den Anbau in Mitteleuropa bedeutungsvolleren Hickoryarten (O


hikori-vrstama, koje se mogu uzgajati u srednjoj Evropi.). — C. D. Chirita: Unter


suchungen über den Nährstoffgehalt der Waldhumusauflagen unter Berücksichtigung


der mineralischen Unterlage und Betrachtungen über ihre Bedeutung für die Ertrags


fähigkeit der Waldböden (Istraživanja o sadržini hraniva u šumskog humusa s ob


zirom na mineralnu podlogu i opažanja o njegovu značenju za produktivnu spo


sobnost šumskog tla).


Hft 14. — Dr. F. Zöhrer: Die Schäden durch Holzrücken im Hochgebirge
(Štete prigodom^ izvlačenja drveta u brdskim krajevima). — C. D. Chirita: Untersuchungen
über den Nährstoffgehalt der Waldhumusauflagen... (Svršetak).


Revue des Eaux et Forets. 1931. No. 2. — P. Buffault: Du sommier de contrôle
(O glavnoj kontrolnoj knjizi). — Dotilloy: Vers un statut forestier de la foret privée
(O uredbi koja se odnosi na privatne šume). — Roy: La foret de Pelussin (Šuma


51