DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 45     <-- 45 -->        PDF

ćelija, jer se u toj shemi nalazi zaista samo jedan jedini red kambijalnih ćelija, a sa
obe strane su, kao što to tvrdi i sam g. Đ-, svršene ćelije like odnosno drveta. O tome
citatu već je bilo reći ovde pod II, 1). Prema tome, ostaje i dalje u važnosti moja zamerka
iz kritike, da je tvrđenje g. D. apsurd, kada kaže da ćelije jednoslojnog kambijuma
( = 1 red) mogu biti poredane u više redova.


VI. — U cilju da se odbrani od grešaka u knjizi g. Đ. u svome odgovoru upada
u nove i teže greške, ma da se iz starih nije uspeo izvući. Zato smo već naveli primere
pod ., III, IV. Ovde ćemo ukratko samo pobrojati neke od njegovih grešaka. Nova je
greška da se drvo sastoji iz mrtvih ćelija (tač. 3. odbrane); da vlaknaste trahe´ide i
drvena vlakna pripadaju osnovnom tkivu (u vezi sa tač. 4. odbrane, pošto je osnovnu
masu identifikavao sa osnovnim tkivom); da se kambijum deli stvarno po shemi Q.
Bonnier-L. du Sablon (tač. 9. odbrane); da se kod Clematis vitalba obrazuju po 6—8
međusnopića između svaka dva susedna snopića lisnih tragova (tač. 11. odbrane), jer
se, kao što ćemo to docnije raspraviti, u te biljke obrazuje samo po 1 medusnopić;
da je periferni deo osnovnog tkiva primarnog drveta drvo!! (tač. 13. odbrane); da je
primarno debljanje stabla ili korena isto što i primarno debljanje ćelije (tač. 17. odgovora);
da se tuđi tekstovi smeju prepisivati baš i tektuelno, (i ipak staviti sebe kao
autora!) (tač. 22. odbrane); itd. itd. O tome da je strane autore g- Đ. vrlo pogrešno
shvatao i da ih je citirao bez ikakve veze sa onim što tvrdi g. Đ.. bilo je dovoljno
reci ranije.
VII. — G. Đ- je od samog početka stavio svoju knjigu na pogrešnu osnovu, na
staro gledište koje je u Dcndrologiji napušteno, jer ne odgovara faktima. G. D- o novim
činjenicama nema ni pojma, jer se u svome odgovoru brani citatom i autoritetom
autora sa starim gledištem. G. D. naziva insinuacijom moje tvrđenje u kritici da »g.
Đ. još uvek živi u idejama pisaca od pre 70 godina«. O tome je već bilo reci ovde pod
III, 2). Rekli smo da je to apsolutno tačno, a sada to isto i ponavljamo, da g. Đ. sa
svojim poznavanjem mnogih botaničkih fakata živi u idejama botaničke prošlosti.
U tač. 11. svoga odgovora g. Đ. citira Bremera (jednog od autora dendrologije


g. D.) i misli da je time uspeo da dokaže savremenost svoje knjige- G. D. misli, ako
je Bremerov odeljak (članak) »Hölzer« iz 1928 godine, da je eo ipso stvar dokazana!
I g. D. kao odličan poznavalac (?) literature iz oblasti Botanike smatra da je Bremerovo
delo »najmerodavnije« u svojoj vrsti. Zaista, priznajemo da je to delo od velike
vrednosti uopšte. Ali je u opštim izlaganjima gde se raspravlja o sudovnim snopićima,
formiranju i radu kambijalnog prstena i to delo staro- Mogao je g. Đ. u svoju odbranu
navesti ne samo Bremera, već i sve poznate botaničke autoritete i klasičare, kao što
su: Sachs, de Bary, Nägeli, Strasburger etc.; mogao je tako isto prepisati ćelu Lajpcišku
ili koju bilo drugu veliku svetsku biblioteku sa zaključno 1921. godinom — pa
mu to ipak ne bi ništa koristilo. Ja imam veliko poštovanje prema velikanima klasične
Botanike, ali sam uveren, kada bi oni danas bili živi, da ne bi tako mislili i pisali kao
u svoje doba. Tu nedavno je (31 oktobra, 1931 g-) profesor fizike Max Plank, u svome
članku »Neue Erkenntnisse der Physik«, ovako pretstavio današnje (moderno) i staro
doba: »Würde Newton oder ein anderer Meister der klassischen Physik heute auferstehen,
er würde vielleicht glauben, dass entweder er oder die modernen Physiker
verrückt geworden seien. So sehr wurde das Weltbild verändert«. Pred faktima se
imaju pokloniti svi autoriteti. Razlike medu botaničarima mogu postojati samo u
filosofskom gledištu na svet i u tumačenju fakata, ali u faktima nema niti može biti
razlike.
Moderna su istraživanja pokazala i utvrdila upravo ono, što sam i ja u svojoj
kritici izneo. Što Brehmer (1928) i pored toga donosi staro gledište, to dolazi svakako
otuda, što nije hteo dirati u plan jedne stare (u svoje doba odlične) knjige koja je skoro
nepromenjena ostala kroz tri izdanja od 1900 g. do 1928 g. Uz to valja napomenuti.


43