DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Moje primedbe o kori, unutrašnjoj i spoljašnjoj, ostaju i dalje u punoj važnosti,
kao što su iznete i u kritici, i pored tač. 14. u odbrani g. D. Unutrašnja kora je u stvari
sekundarno tkivo, pa se stoga još i naziva sekundarna kora. Ona je u drveća najvećim
delom prozenhimatična. 0 sudelovanju likodrvenih snopića u sastavu sekundarne
kore drveća i šiblja (predmet dendrologije g. Đ.) ne može biti ni govora, jer u njih, sa
vrlo malim izuzetkom, i nema likodrvenih snopića u smislu samostalnih morfoloških
elemenata (Kostytschew, 1922, 1924; Carstens, 1931).


Kad je g. D. uzeo Aristolochia-tip kao osnov svoje knjige (ma da to apsolutno


nije smeo uraditi da je iole pratio progres svoje nauke), onda neka nam odgovori na


ovo pitanje: smatra li g. Đ. i one primarne delove snopića (floem) kao sastavne delove


unutrašnje kore, kada tvrdi da unutrašnju koru sačinjavaju svi ličini snopići? Ali, uza


ludno je ovde p´itati, jer je g. D. dovoljno dokazao da o mnogim faktima iz anatomije


drveća i šiblja nema ni pojma. Spoljašna kora je u stvari primarna, zelena kora. Tvr


đenje g. D- da je i pluta sastavni deo te kore, pogrešno je. Najzad treba znati, da kod


starijeg drveća više i nema spoljašnje kore, jer se ona većinom pre ili posle odbaci


plutom (feloidima) kao deo ritidome. 0 tome nam g. D. ništa ne odgovara. Sem ako


nije ćutanje — priznanje! Citat koji navodi iz Hempel-Vilhelma ne dokazuje mnogo,


jer njihovo dclo pripada starom shvatanju (1889 g.). G- D. bi daleko bolje uradio, da


je izneo koji citat iz Büsgen-Münch: Bau und Leben unserer Waldbäume (1927) ´ili iz


Münch: die Stoffbewegungen in der Pflanze (1931). Jest, ali bi g. ü. tada, na veliku


svoju žalost, doznao da nema pravo i da zaista živi u botaničkoj prošlosti!


V. — G. Đ. izvesnim terminima koji imaju u knjizi jedno značenje daje drugo
značenje u svome odgovoru- Tako npr. ja sam u svojoj kritici napao tvrđenje g. Đ.
da se između like i drveta sudovnog snopića nalazi jedan sloj živih ćelija, t. j . jedan
red ćelija u smislu g. D. U svome odgovoru (tač. 8.) g- D. izvrće smisao svoga ´izraza
(jedan sloj ćelija = jedan red ćelija) i tvrdi da je on pod jednim slojem podrazumevao
više redova ćelija. Ja tvrdim i sada, da je g. D. tu i svuda u svojoj knjizi konsekventno
pod jednim slojem ćelija podrazumevao samo jedan red ćelija, a ne 2 ili više.
Evo dokaza: Na str. 30. svoje knjige piše: »Na tangencijalnom preseku vide se sržni
zraci poprečno presečeni u obliku uskih i kratkih traka, jer su sagrađeni od jednog
sloja ćelijica«. Na str. 4L: »Sržni zraci smrčenog drveta većinom su sagrađeni ođ
jednog sloja ćelijica, i tada nemaju smonih kanala, koji se nalaze samo u višeslojnim
sržnim zracima«. U drugom citatu je jasno, da su zraci »od jednog sloja ćelijica«
( = jednoslojni zraci) stavljeni nasuprot »višeslojnim sržnim zracima (== zraci od više
slojeva ćelija). To se isto vidi i iz sledećeg citata sa str. 43.: »Sržni zraci mogu biti
jednoslojni ili višeslojni...«. Na str. 132.: »Drveni parenhim proteže se u nepravilnim
i valovitim1 tangencijalnim trakama od 5 slojeva na debljim, a 1—2 na užim mestima«.
Na str. 18.: »Na tangencijalnom preseku stabla ili grane vidimo sržni zrak u poprečnom1
preseku, i to ili kao> jeda n re d uspravno poredanih ćelijica, ili kao grupu od viš e
redov a okruglastih ćelijica u obliku vretena. U prvom slučaju sržni se zrak zove
i e d n o s 1 o j n i m, a u drugom slučaju višeslojni m«, itd.
Ne može se zamisliti, da jedan pisac na raznim mestima u istoj knjizi daje istom
terminu različito značenje, a da to prethodno ne objasni Inače knjiga dobija karakter
jedne zbirke zagonetaka i rebusa. Nevedeni citati iz knjige g. Đ. dokazuju, da je


g. D. i za kambijum kazao da se sastoji iz jednog reda ćelija, kad je tvrdio da se sastoji
iz jednog sloja ćelija. A da je g. D. zaista samo tako zamišljao kambijum, a ne
kao što to hoće da popravi u svome odgovoru, ima i drugih dokaza. Pre svega, njegovo
objašnjavanje rada kambijuma je jasan dokaz za to, da je g. D. pod jednim slojem kambijalnih
ćelija smatrao jedan red kambijalnih ćelija. Citat koji sam navodi od G- Bonnier-
L. du Sablon (tač. 9. odbrane) li uzimanje njihove sheme za stvarnost najrečitije
govore, da je g. D. pod jednim slojem kambijalnih ćelija zamišljao samo jedan red tih
42