DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 42     <-- 42 -->        PDF

1) Braneći se od zameraka u mojoj kritici, da nije dao pojam o osnovnom tkivu,


g. Đ. tvrdi u svome odgovoru da je pojam osnovnog tkiva dao na mestu gde je spomenuo
»osnovnu masu«, jer su po njegovom mišljenju oba izraza (osnovna masa i
osnovno tkivo, odnosno Qrundgewebe i Grundmasse) identična. Međutim, taj smisao
»osnovna masa« u knjizi g. D. nema. Jer, na vrlo mnogim mestima u svojoj knjizi
g. D. pod osnovnim tkivom (= osnovna masa po g. Đ) podrazumeva i ona tkiva koja
apsolutno nemaju ničega zajedničkog sa osnovnim tkivom (ni u fiziološkom ni u anatomskom
smislu). G. Đ. pod osnovnom masom ( = osnovno tkivo po g. Đ.) podrazumeva
i drvena vlakna i vlaknaste traheide. Na primer: Na str. 16. svoje knjige piše:
»Drvena vlakna... čine osnovnu masu stabla i granja drveća«. Na str. 127.: »Drvenasta
vlakna obrazuju osnovnu masu«. Na str. 128: »Vlaknaste traheide čine osnovnu
masu i debelih su zidova«. Na str. 129.: »Drvenasta su vlakna širokog lumena,
umereno tankih zidova i čine znatan deo osnovne mase«. I t. d., i t. d., mogli bismo
ovde navesti primera koliko se god želi, gotovo sa svake strane II dela knjige g. D.
Da drvena vlakna i vlaknaste traheide pripadaju osnovnom tkivu, to do danas
još niko nije tvrdio, niti će iko u buduće tako što tvrditi. Tako je to, kad se jedna
greška ne priznaje, već se hoće da brani novom i još težom greškom.


2) G. D. u tač. 5. svoje odbrane pokušava citatom iz Moliša: Anatomie der
Pflanzen, da dokaže svoje tvrđenje, da se likodrveni snopići sastoje iz dve vrste tkiva.
Tu je g. Đ. opet pobrkao značenja dvaju pojmova (tkivo i vrsta tkiva, odnosno Gewebe
i Gewebeart). Molisch ne kaže da se sudovni snopić sastoji iz dve vrste tkiva
(Gewebearten), kao što bi to hteo da prestavi g. D. u svome odgovoru, već Moliscli
kaže iz dva različita tkiva (Gewebe). Uputiću ovde g. D. opet na Fitinga (Lehrbuch der
Botanik). Za tkivo (Gewebe) Fitting kaže: »Jeder innigere Verband umhäuteter Protoplasten
wird als Zellgewebe bezeichnet«. A za vrstu tkiva (Gewebeart) kaže: »Verband
aus lauter gleichartigen Zellen nennt man eine Gewebeart«. To je potpuno jasno
i za svakog razumljivo.


Što se tiče Moliša, iz njegovog se citata vidi da je uzeo naziv tkivo (Gewebe)
u njegovom širem značenju. A što sve taj pojam obuhvata, to se vrlo dobro vidi iz
drugog dela istog citata koji je g. D. naveo. U tom delu citata Molisch objašnjava
koja su to dva različita tkiva: »...ein markwärts gelegenes (Gewebe Vuković), der
Holzteil oder das Xylem X und ein rindenwärts gelegenes (Gewebe Vuković), der
Siebteil oder das Phloem Ph«. Da se ksilem odnosno floem ne sastoje iz po jedne
vrste tkiva (jedne sa širokim i druge sa užim ćelijama po g. D.), već da se sastoje
svaki iz po više vrsta tkiva, to ni početniku u Botanici nije potrebno naročito dokazivati.
Zato Molisch " i nije tu rekao da se sudovni snopić sastoji iz dve vrste tkiva
(Gewebearten), nego iz dva različita tkiva (Gewebe). Jer »Gewebe« u njegovom
Širem značenju može obuhvatiti više »Gewebearten«.


Da zaista pojam tkiva može biti uzet u širem smislu, ima puno dokaza u biljnoj
Anatomiji. Da spomenemo ovde samo jedan slučaj. U biljnoj Anatomiji često se govori
o sekundarnom tkivu u jednini. Na pr.: Drvo je sekundarno tkivo postalo delovanjem
kambijalnog prstena sa unutrašnje strane. A bila bi velika besmislica, ako bi
se tu naziv sekundarno tkivo shvatio kao vrsta tkiva, jer se u tome sekundarnom
tkivu (drvetu) nalaze ne samo više vrsta tkiva, već i više sistema tkiva (sprovodni,
mehanički i dr. sistemi tkiva). Kada g. Đ. tvrdi da su likodrveni snopići sagrađeni od
dve vrste tkiva, jedne sa širokim i druge sa užim ćelijama, on pravi jednu tešku botaničku
grešku. Iz te ga greške ne može izvući Molisch, jer taj botaničar nije tako
tvrdio.


G. D. je pozvao u pomoć i dendrologe Hempela i W.ilhelma iz 1889. god. i
navodi jedan njihov tekst. Ali, iako je njihovo delo (Dendrologija) u mnogome
zastarelo, ipak ni oni ne kažu, da se sudovni snopić sastoji iz dve vrste tkiva,
40