DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 41     <-- 41 -->        PDF

se drvo, i ono je odvojeno kambijalnim prstenom od kore, a ona je pak obložena,
slojem pokožice«. Ja sam sasvim logično izveo da se u pitanju sržnice, i drveta misli,
da su to delovi osnovnog tkiva, i to sržnica »središnji deo toga tkiva« (t. j . osnovnog
tkiva), a drvo »periferni deo« — čega? — opet osnovnog tkiva. A da sam ipak imao
pravo tako misliti, to nam je najbolje potvrdio i sam g. Đ. u svome odgovoru- Iako
on protestuje protiv mojeg objašnjenja, on sam objašnjavajući istu rečenicu »a periferni
deo zove se drvo« kaže da se drvo odnosi »na periferni deo osnovnog tkiva primarnog
drveta,.. «. Kao što se vidi i sam g. Đ. svojoj rečenici dodaje rcči »osnovnog
tkiva«. Najzad, ja nisam rekao »periferni deo osnovnog tkiva drvo«, već da je »periferni
deo« osnovnog tkiva »drvo«. Ono »je« u mome tekstu pokazuje isto što i »zovese
« u tekstu g. Đ.


Iz napred navedenog đtata iz knjige g. D. vidi se pre svega, da je najpre reč
o osnovnom tkivu primarnog drveta, i tu se kaže da je to tkivo u glavnom parenhimsko.
Zatim sleduje druga složena rečenica koja raščlanjuje prvu i završava na kraju
sa nabrajanjem i ostalih tkiva na poprečnom preseku mladog izdanka (i ako onaj kambijalni
prsten nešto odudara i nije u skladu sa ostalim nabrojanim primarnim tkivima!).
Pcšto se zna, a to je i sam g. D. tvrdio na str. 6. svoje knjige, da je kora periferno
osnovno tkivo, to je moj zaključak da je g. D. identifikovao drvo sa primarnom korom
bio sasvim logičan. A onim, da je drvo odvojeno kambijalnim prstenom od kore,
napravljena je samo još veća zbrka. Jer posle identifikovanja drveta sa korom (od
strane g. Đ.), moralo se neminovno doći do onoga zaključka u mojoj kritici, da je, po


g. Đ., kora odvojena kambijalnim prstenom od kore!!
Ali da prihvatimo i tumačenje g. D., da on n´ijc mislio na tkiva (na poprečnom
preseku) celog stabla. On kaže u svojoj odbrani: »Prema tome ne stoji nigde u
mojoj knjizi, da se periferni deo osnovnog tkiva jedne grane ili stabla zove drvo, već
se taj izraz (»drvo«) odnosi, kao što sam napred izložio, na periferni deo osnovnog
tkiva primarnog drveta, a ne celoga stabla«. Sada tek od svega toga ne razumemo
ništa. Pre svega treba znati, da se u biljnoj Anatomiji pod nazivom primarno drvo
(kao tkivo) prodrazumeva samo ksilem sudovnog snopića. I drugo treba znati: ksilem
apsolutno ne pripada osnovnom tkivu. To su osnovna znanja iz Botanike. Prema
tome, apsurdno je tvrđenje g. Đ., da je drvo periferni deo osnovnog tkiva uopšte.
Besmislica je tim veća, što g. D. smatra da je to drvo samo jedan deo osnovnog tkiva,
t- j . »periferni deo osnovnog tkiva«. A čijeg osnovnog tkiva? — «... osnovnog tkiva
primanog drveta«. To bi značilo, da je drvo (kao tkivo) deo primarnog drveta (kao
tkiva), i to kao periferni deo osnovnog tkiva primarnog drveta! Apsurdi i samo
apsurdi! (| " ´..!?: "´"


Najzad, po g. D. je sržnica središnji deo osnovnog tkiva primarnog drveta. To
znači, da je i sržnica, po g- Đ., sastavni deo primarnog drveta. A to je opet apsurd.
Jer, kao što smo već napred istakli, primarno drvo (kao tkivo) identično je sa ksMemom
sudovnog snopića. A sržnica čini sastavni deo osnovnog tkiva. G. Đ. ostavljamo
do volje da izabere bilo jedno bilo drugo tumačenje njegovog teksta. Ali u svakom
slučaju ostaju teške greške i apsurdi u njegovima izlaganjima.


G. D. u svojoj odbrani izjavljuje, kako će posle njegovog objašnjenja »jasno
biti svakome, da je g. V. i ovde izvršio jednu običnu obmanu čitaoca navodeći neverno
citate ...«" Ali da ni jedno ni drugo objašnjenje, koja proističu Sz knjige i odgovora g.
Đ., nije zasnovano ni na kakvim naučnim činjenicama, o tome je napred bilo već dovoljno
reci. I posle svega toga malo nezgodno padaju reci g. D. da sam ja izvršio
»jednu običnu obmanu čitaoca«.
IV- G. Đ. često brka značenja dvaju pojmova koji se izgovorom približuju jedan
drugom i na taj način kod lica kojima Botanika nije struka može izazvati pogrešno
stvaranje suda.


39